Zoek naar:

Aan het einde van het jaar is het weer zover: de jaarcijfers worden verzameld. Maar wat doe je eigenlijk met deze jaarcijfers? We gaan in op het belang van een jaarrekening en wat dit betekent voor zzp’ers en eenmanszaken.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening, ook wel jaarcijfers of jaaropgave genoemd, is een overzicht van hoe jouw bedrijf er financieel voor staat. Een momentopname van hoe je bedrijf op het gebied van inkomsten en uitgaven functioneert, inclusief toelichting daarop.

Voor grotere bedrijven is de jaarrekening het financiële onderdeel van het jaarverslag. In een jaarverslag worden de bedrijfsactiviteiten van het afgelopen boekjaar vastgelegd. 

De jaarrekening wordt meestal opgesteld over een boekjaar – van 1 januari tot en met 31 december. Een gebroken boekjaar is hierop een uitzondering. Dit is het geval wanneer je jouw onderneming later in het jaar begint.

Hoe maak je een jaarrekening zzp?

Het opstellen van een jaarrekening zzp kan veel inzicht bieden in de staat van je onderneming. Je administratie moet alleen wel kloppen om de juiste inzicht te krijgen. Je moet dit dus nauwkeurig bijhouden. Neem bijvoorbeeld een aantal vaste momenten in het jaar om je boekhouding bij te werken. 

Zodra je eenmanszaak groeit en je zakelijke administratie complexer wordt, kan dit meer tijd van je vragen. Je kan de boekhouding dan uitbesteden aan een boekhouder of accountant. Is dit een stap te ver? Kies dan voor een boekhoudprogramma waarin je het zelf kan doen. Zo’n programma scheelt tijd. 

Welke onderdelen staan er in een jaarrekening?

De verplichte onderdelen van de jaarrekening zijn de balans en de resultatenrekening (winst- en verliesrekening). 

De balans laat zien wat je bezittingen zijn, of je schulden bezit en hoeveel eigen vermogen je onderneming kent. 

De winst- en verliesrekening is simpelweg een overzicht van alle winsten en verliezen die je dat jaar hebt gemaakt. 

Afhankelijk van je bedrijf worden de bovenstaande onderdelen aangevuld. De onderdelen worden vaak dieper uitgesplitst en toegelicht. Hoe groter een onderneming, hoe meer financiële informatie ze openbaar moet maken. 

Wil je meer weten over hoe je een jaarrekening opstelt? Check dan ons artikel Jaarrekening maken: waar moet je op letten?

Is een jaarrekening verplicht als zzp’er of eenmanszaak?

Als zzp’er of iemand met een eenmanszaak is het niet verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is wél van belang dat je financiële administratie op orde is. Je bent verplicht om een administratie bij te houden van je cijfers en hierover een aangifte inkomstenbelasting te doen. 

Voor je administratie en aangifte is het dan ook verplicht om je jaarcijfers inzichtelijk te hebben. Zorg dus dat je in ieder geval een balans en een winst- en verliesrekening hebt.

Wat is het doel van een jaarrekening zzp?

Alhoewel een jaarrekening dus niet verplicht is voor zzp’ers, is het soms toch handig om een financieel verslag op te stellen. Dit geeft je veel inzicht in de financiële situatie van je bedrijf en kan vervolgens deel uitmaken van je bedrijfsstrategie voor het komend boekjaar. 

Ook kan het handig zijn als je in aanmerking wilt komen voor een lening bij een bank. De bank wil graag weten hoe je bedrijf er financieel voor staat. Je doet er dus goed aan om een jaarrekening samen te stellen als je in aanmerking wilt komen voor een hypotheek. 

Jaarrekening zzp voorbeeld

Wil je weten hoe zo’n jaarrekening eruit ziet? Download dan hieronder een voorbeeld jaarrekening van een eenmanszaak. Deze is vrijwel hetzelfde als een jaarrekening voor zzp’ers. Het enige verschil is dat de genoemde kapsalon personeel in dienst heeft, waardoor er personeelskosten in de resultatenrekening opgenomen zijn. Buiten personeelskosten zijn er geen verschillen. 

Download voorbeeld jaarrekening zzp en eenmanszaak.

Check dit artikel als je meer info wilt over het voorbeeld jaarrekening zzp en eenmanszaak. We lichten het voorbeeld hierin nader toe.

Auteur

Schrijf een reactie