Zoek naar:

Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 oktober 2020.

Cookie voorkeuren wijzigen? Klik hier

Algemeen

Jouw privacy is voor zzpdaily.nl van groot belang. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij er altijd netjes mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij zzpdaily.nl allemaal doen met de informatie die we van jou ontvangen. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht, om een nog betere bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij gebruiken alleen persoonlijke gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. zzpdaily.nl verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid, uw strafrechtelijk verleden of uw Burgerservicenummer als dat vereist om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met uw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zzpdaily.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken persoonsgegevens om je zo goed mogelijk verder te helpen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • zzpdaily.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Na beëindigen van de relatie met zzpdaily.nl worden gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij door u aangegeven is dat wij uw gegevens eerder moeten wissen of als vanuit de Belastingdienst wettelijk een langer bewaartermijn vereist is. Na deze twee jaar worden persoonsgegevens geanonimiseerd bewaard voor het maken van statistische rapportages.

Delen van persoonsgegevens met derden

zzpdaily.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. zzpdaily.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

zzpdaily.nl gebruikt functionele, analytische, tracking- en advertentiecookies cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hier vind je meer informatie over de welke cookies door zzpdaily.nl worden gebruikt.

Welke cookies gebruikt zzpdaily.nl

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om er voor te zorgen dat de website correct werkt en gebruiksvriendelijk is. Voorbeeld hiervan is dat als je een vergelijking maakt, je niet elke keer opnieuw je gegevens hoeft in te voeren. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze site. Hiervoor plaatsen wij cookies van Google Analytics en Hotjar. Met deze statistieken kunnen we continu onze site verbeteren. Hierdoor kunnen we je nog beter van dienst zijn.

Alle gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn geanonimiseerd. Het laatste octet van je IP-adres is gemaskeerd zodat deze niet naar een persoon te herleiden is.

Social media cookies

Op onze website vind je buttons om webpagina’s te promoten of te delen op bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Linkedin. Het gebruik van cookies zijn noodzakelijk om deze buttons te laten werken.

Advertentie cookies

Wij plaatsen marketing en advertentie cookies op onze websites. Ook geven wij derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen, zoals Google. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren. Zo kunnen wij bijhouden welke advertenties je hebt gezien en hoe vaak. Hiermee kunnen we je aan de hand van je online surf- en zoekgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen doen.

Doordat wij advertentiecookies van Google gebruiken kunnen zij jouw persoonlijke data gebruiken als jij instemt met advertentiecookies.

Affiliate cookies en matching-data

Deze website maakt ook gebruik van de diensten van Daisycon, FinanceAds, Adtraction en Bol.com Partnerprogramma om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten de performance based advertising platformen dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door zzpdaily.nl uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. zzpdaily.nl draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan de performance based advertising platformenverklaard door de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel moeten wij jou over het gebruik hiervan informeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door zzpdaily.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zzpdaily.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

zzpdaily.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Mochten we op enig moment een datalek hebben dan zullen we jou en benodigde instanties er direct van op de hoogste stellen.

Contactgegevens

zzpdaily.nl is onderdeel van Exotic Orange Ltd, gevestigd aan 3rd floor, navi buildings, Pantar road, LJA2021 Lija, Malta en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://exoticorange.com
3rd Floor, Navi Buildings, Pantar Road
LJA2021, Lija
Malta

Job Verberne is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via de contactgegevens op info@zzpdaily.nl.