Zoek naar:

Wanneer je een huis koopt en een daar een hypotheek op vestigt, dan mag je de betaalde hypotheekrente in mindering brengen op het belastbare inkomen. Dit levert belastingvoordeel op. Er is veel te doen geweest over de aftrekpost. Hoe zit het precies deze regeling? Wanneer heb je er recht op? Kom je als zzp’er ook in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek? En kunnen zzp’ers het ook in maandelijkse termijnen laten uitkeren?

Wat is hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is een stimuleringsmaatregel van de overheid om het eigen woningbezit in Nederland te verhogen. Een deel van de hypotheekrente die je aan de bank betaalt, mag in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. Hierdoor betaal je minder belasting en levert het je dus een belastingvoordeel op.

Wanneer recht op hypotheekrenteaftrek

Sinds 2013 heb je alleen recht op hypotheekrenteaftrek als je de lening binnen 30 jaar aflost. Daarnaast moet de lening annuïtair of lineair zijn. Er moet dus elke maand een bedrag aan aflossing en rente betaald worden aan de bank.

Zzp’ers krijgen ook hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost in box 1: inkomen uit werk en wonen. Dit betekent dat de aftrek alleen in mindering gebracht mag worden op inkomsten uit box 1. De aftrek mag niet verrekend worden met box 2 of 3.

Als zzp’er sta je waarschijnlijk ingeschreven bij de KvK met een eenmanszaak. De winst die je behaalt, wordt ook wel ‘winst uit onderneming’ genoemd en wordt belast in box 1. Ook zzp’ers hebben dus recht op hypotheekrenteaftrek.

Aftrek, geen teruggave

De hypotheekrenteaftrek is geen belastingteruggave. De aftrek wordt afgetrokken van het belastbare bedrag, waardoor je dus minder belasting hoeft te betalen. Heb je heel weinig inkomsten, of draai je verlies? Dan valt je inkomen nog onder de belastingvrije inkomensgrens of heb je zelfs een negatief inkomen. Je kunt dan geen hypotheekrenteaftrek toepassen, je hoeft immers al geen belasting te betalen. In dat geval krijg je de aftrek niet gestort op je rekening. Het is zoals al eerder gezegd, geen teruggave maar een aftrekpost. Een negatief inkomen kan in sommige gevallen wel verrekend worden met andere belastingjaren.

Maandelijkse hypotheekrenteaftrek als zzp’er

In principe wordt aan het eind van het belastingjaar de hypotheekrente aftrek berekend. Als blijkt dat je teveel belasting hebt betaald, krijg je geld terug. Dat is meestal het geval bij mensen in loondienst, er wordt namelijk elke maand loonheffing (belasting) op hun inkomen ingehouden, maar er wordt geen rekening gehouden met de hypotheekrenteaftrek. Het gevolg is dat men precies de hypotheekrenteaftrek krijgt uitgekeerd. Daarom heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om dit voordeel maandelijks uit te keren.

Als zzp’er ligt het iets lastiger. Als zzp’er verandert je inkomen namelijk, het ene jaar kan je inkomen een stuk hoger of lager zijn dan het jaar daarvoor. Daarom is het lastig om de aftrek in te schatten en maandelijks te laten uitkeren. In sommige gevallen is het maandelijks ontvangen van de hypotheekrenteaftrek zelfs onmogelijk.

Als je het maandelijks laat uitkeren, maar je inkomen blijkt een stuk lager uit te vallen dat jaar, zal je aan het eind van het jaar veel moeten terugbetalen. Als zzp’er kan je hypotheekrenteaftrek wel maandelijks laten uitkeren, maar ben voorzichtig met het inschatten van het bedrag. Het is ook mogelijk om in gesprek te gaan met de belastingdienst, zij kunnen meedenken over de hoogte van de maandelijkse uitkering.

Voorbeeldberekening hypotheekrenteaftrek

Als zzp’er heb je een jaarinkomen van € 45.000. Hierover betaal je bijvoorbeeld € 18.360 belasting (40,8%). Op de aanschaf van je nieuwe huis vestig je een hypotheek van € 200.000, hetzelfde bedrag als de WOZ-waarde. De rente bedraagt 3%, oftewel € 6.000 in het eerste jaar.

Belastingvoordeel
Eerst zal het eigenwoningforfait berekend moeten worden. De hoogte van het forfait is afhankelijk van de WOZ-waarde van je huis, maar is in de meeste gevallen 0,75%. In dit voorbeeld bedraagt het forfait dus € 1.500, dit bedrag wordt opgeteld bij het belastbare inkomen van € 45.000 = € 46.500. De hypotheekrente (€ 6.000) mag in aftrek worden gebracht, dat brengt ons op een belastbaar inkomen € 40.500. Hierover betaal je € 16.524 (40,8%) inkomstenbelasting, in plaats van € 18.360. Het belastingvoordeel is in dit voordeel dus € 1.836, mooi meegenomen.

Snelle berekening van het voordeel
Wil je alleen het belastingvoordeel uitrekenen? Trek dan het eigenwoningforfait van het bedrag aan betaalde hypotheekrente af en neem daar het belastingpercentage van: (€ 6.000 – € 1.500) x 40,8% = € 1.836.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie