Zoek naar:

We geven je in dit artikel een duidelijk stappenplan naar je bruto- én nettowinst. Lees snel verder.

Zelfs startende zzp’ers krijgen direct te maken met de Belastingdienst. Je genereert tenslotte inkomen waarover belasting betaald moet worden – de inkomstenbelasting.

Een belangrijk onderdeel van deze inkomstenbelasting is de vraag of je winst maakt en zo ja – hoeveel. Dit bepaalt namelijk wat je precies aan belasting moet betalen.

Nu klinkt winst als een tamelijk duidelijk begrip. Vergis je echter niet. Winst klinkt misschien makkelijk, maar je hebt brutowinst, nettowinst, fiscale winst én de brutowinstmarge. We bedoelen maar…

Wat is winst?

Laten we maar beginnen bij de basis: wat is winst?

Winst is het positieve verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Is het verschil negatief? Dan is er sprake van verlies. 

De winst wordt over een bepaalde periode gerapporteerd. We spreken dus van bijvoorbeeld een jaarwinst of een kwartaalwinst. 

Winst kan worden gezien als een vergoeding voor het gebruik van kapitaal en opbrengst van goed management, maar ook als een risicopremie. Bij kleinere bedrijven waarbij de eigenaar geen loon ontvangt, zoals een eenmanszaak, speelt de winst ook een rol als vergoeding voor de geleverde arbeid. 

De winst heb je nodig om op langere termijn te overleven. Winst helpt je om je onderneming in stand te houden – of om deze uit te breiden. De winst of het verlies wordt dan ook vaak als indicator voor het succes van een onderneming gebruikt. Het is dus van uiterst belang dat het berekenen van je winst goed gaat.

Welke soorten winst zijn er?

We maken onderscheid tussen verschillende soorten winst:

  • Brutowinst
  • Nettowinst

Brutowinst

Verkoop je als ondernemer producten of diensten? Dan wordt er omzet gemaakt: de hoeveelheid geld die de ondernemer ontvangt. Trek hier de inkoopkosten vanaf en je houdt de brutowinst over.

Nettowinst

De brutowinst wordt dus vastgesteld door je inkoopkosten van je omzet af te trekken. Vaak zijn er echter ook nog andere bedrijfskosten, zoals kosten voor personeel, huur en energie. Haal deze kosten ook van je omzet af en je krijgt de nettowinst.

Wat zijn winstmarges?

We onderscheiden eveneens twee soorten winstmarges:

  • Brutowinstmarge
  • Nettowinstmarge

Brutowinstmarge

De brutowinstmarge is het percentage van de omzet dat overblijft als je alle inkopen hebt betaald. Je drukt de brutowinstmarge uit in een percentage van de inkoopprijs of inkoopwaarde.

Nettowinstmarge

De nettowinstmarge geeft het omzetpercentage aan dat overblijft nadat alle kosten, inclusief belastingen, rentelasten en dividend voor preferente aandelen, zijn afgetrokken.

Hoe kan ik mijn winst berekenen?

Brutowinst berekenen

De brutowinst formule ziet er als volgt uit: 

Omzet – Inkoopkosten = Brutowinst

Nettowinst berekenen

De nettowinst formule ziet er zo uit:

Brutowinst – Bedrijfskosten = Nettowinst

Hoe kan ik mijn winstmarges berekenen?

Brutowinstmarge berekenen

De brutowinstmarge formule ziet er zo uit:

(Omzet – Kostprijs van producten) / Omzet * 100% = Brutowinstmarge

Nettowinstmarge berekenen

De nettowinstmarge formule ziet er zo uit:

Nettowinst / Totale omzet * 100% = Nettowinstmarge

Wat is fiscale winst?

De fiscale winst, ook wel belastbare winst genoemd, is de winst waarop de Belastingdienst jouw belasting berekent. Het is de winst die je aan de fiscus doorgeeft via de aangifte inkomstenbelasting: nettowinst die wordt verminderd met de mkb-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek.

Deze fiscale winst kan ook negatief zijn. We spreken dan niet van een verlies, maar van een negatieve fiscale winst.

Fiscale winst berekenen voorbeeld

Fiscale winst berekenen begint met het berekenen van de nettowinst: de omzet min alle kosten.

Stel – we hebben boekhoudkundig de volgende situatie:

Omzet€50.000
Kosten-€30.000
Nettowinst€20.000

Dit houdt in dat je inkomstenbelasting wordt berekend aan de hand van die €20.000. 

Het is echter niet zo dat je over die €20.000 ook belasting gaat betalen. Er volgen namelijk een hoop correcties waarbij allerlei kortingen worden toegepast. Waarom? Simpel: je bent een ondernemer en die genieten ondernemersvoordelen. Hier vind je een lijstje van alle aftrekposten voor zzp’ers.

Dus stel – je bent een startende ondernemer met recht op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Dan zijn de volgende bedragen uitgezonderd van belasting:

Zelfstandigenaftrek€3.750 (in 2023 €5.030)
Startersaftrek€2.123
Mkb-winstvrijstelling (13,31% van de behaalde winst)€1.880 (in 2023 €1.799)

Deze aftrekposten mag je van je nettowinst afhalen. Je krijgt dan uiteindelijk de fiscale winst: de winst waarover je belasting betaalt.

Nettowinst€20.000
Zelfstandigenaftrek-€3.750 (in 2023 €5.030)
Startersaftrek-€2.123
Mkb-winstvrijstelling (13,31% van de behaalde winst)-€1.880 (in 2023 €1.799)
Fiscale winst€12.247 (in 2023 €11.048)

Een bedrag dat dus aanzienlijk lager is dan de eerder genoemde nettowinst van €20.000.

Rekentool

Meer weten? Gebruik onze rekentool om je belastbare winst én te betalen belasting simpel uit te rekenen. Je kunt er ook voor kiezen om hier een boekhoudprogramma voor te gebruiken.

Wat is commerciële winst?

De commerciële winst is de winst die een bedrijf in een jaar maakt: het verschil tussen de omzet en de kosten. Het is niet de werkelijke winst van een boekjaar, omdat er dan ook rekening wordt gehouden met afschrijvingen en andere fiscale spelregels. In de praktijk is het dus de winst die een onderneming naar fiscale maatstaven berekent.

Voor een onderneming is de commerciële winst belangrijker dan de fiscale winst of de winst uit onderneming. De commerciële winst is namelijk de enige factor waarmee een onderneming ook echt zijn winstgevendheid kan nagaan. Het geeft een voorzichtige blik op de mogelijkheid om aan de financiële verplichten te voldoen. 

De commerciële winst is de winst die je veelal terugvindt in de winst- en verliesrekeningen van je boekhoudprogramma.

Wat is het verschil tussen commerciële winst en fiscale winst?

Als een ondernemer het over de winst heeft, heeft hij het meestal over de commerciële winst. Bij de fiscus gaat het dan weer over de fiscale. Het zijn geen synoniemen en de fiscale winst is nooit gelijk aan de commerciële winst. 

Auteur

Schrijf een reactie