Zoek naar:

Heb je een eenmanszaak? Ben je zzp’er (freelancer). Dan kun je, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet allerlei gemaakte kosten aftrekken van je inkomen. Daardoor wordt je belastbaar inkomen kleiner. Dat is gunstig, want je hoeft dan minder belasting te betalen. Het dus belangrijk om goed geïnformeerd zijn over de zzp aftrekposten in 2021.

Aftrekposten voor een zzp’ers met een eenmanszaak

Je loopt als zzp’er doorgaans meer risico dan een werknemer met een vast dienstverband. Daarom mag je als zzp’er, mits je voldoet aan een aantal voorwaarden, profiteren van een aantal belastingvoordelen.

Sommige aftrekposten krijgen alle Nederlanders, zoals de algemene heffingskorting. Maar sommige aftrekposten zijn specifiek voor ondernemers, zoals de MKB-winstvrijstelling. In onderstaand rijtje lees je van welke aftrekposten jij gebruik kunt maken als zzp’er, zowel de zzp-specifieke als algemene aftrekposten.

De meeste aftrekposten zijn vrij gemakkelijk te behalen, waardoor een groot deel van alle zzp’ers geen belasting betaalt tot een winst van €27.289. Ga je nog een stapje verder en investeer je in groene energie, dan loopt dat voordeel nog hoger op. Let op: dit zijn dingen waar een goede boekhouder je ook mee kan helpen.

Dit zijn de 11 zzp aftrekposten:

  1. Bedrijfskosten. Veel bedrijfskosten, zoals reiskosten en vakliteratuur, kun je aftrekken.
  2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Ook bedrijfsmiddelen die je een aantal jaren gebruikt voor je zaak, zoals een auto of een laptop, kun je over de jaren dat je het bedrijfsmiddel gebruikt aftrekken van de belasting.
  3. Zelfstandigenaftrek. Hier kom je voor in aanmerking als je genoeg uren besteedt aan je eenmanszaak.
  4. Startersaftrek. Hier heb je recht op als je daadwerkelijk een onderneming start.
  5. MKB-vrijstelling. Iedere zzp’er met een eenmanszaak krijgt deze MKB winst-vrijstelling
  6. Oudedagsreserve
  7. Investeringsaftrek voor energie
  8. Milieu investeringsaftrek

1. Bedrijfskosten

Om je eenmanszaak te runnen maak je natuurlijk allerlei kosten. Deze kosten zijn aftrekbaar, waardoor je winst lager wordt. Voorbeelden van aftrekbare zakelijke kosten: lunches, vakliteratuur, zakelijke telefoonkosten, zakelijke reiskosten en werkkleding.

Tip: net gestart als zzp’er? Vergelijk hier de beste zakelijke rekeningen en zzp boekhoudprogramma’s.

2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeer je als zzp’er in bedrijfsmiddelen als inventaris en apparatuur? Dan heb je waarschijnlijk recht op een investeringsaftrek. Tel alle investeringen (geen auto’s) in duurzame bedrijfsmiddelen boven de € 450 euro bij elkaar op. Is het bedrag dat je als zzp’er investeert meer dan € 2.401? Dan mag je 28% van dat bedrag aftrekken van de winst.

3. Zelfstandigenaftrek

Voor het jaar 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.670 (in 2020 was dat € 7.030). Je trekt dit bedrag af van je winst. Dat heeft tot gevolg dat je over een lager bedrag belasting betaald. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je wel voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur (uren die je in een jaar hebt besteed aan je onderneming).

4. De startersaftrek

Als startende ondernemer mag je een vast bedrag aftrekken. In 2019, 2020 en 2021 bedraagt deze startersaftrek €2.123 euro. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Je mag in de vijf voorafgaande jaren in een of meer van die jaren geen ondernemer zijn geweest. Bovendien mag je in die vijf jaar hoogstens twee keer zelfstandigenaftrek hebben gekregen.

5. MKB-vrijstelling

Heb je de als zzp’er met een eenmanszaak de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek toegepast? Je mag als zzp’er van de winst ook nog 14% aftrekken. Resteert er na het aftrekken van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek nog een winst van bijvoorbeeld € 30.000? Dan mag je van de winst nog € 4.200 aftrekken.

6. Oudedagsreserve

Je mag als zzp’er voor de oudedagsreserve 9,44% van de winst reserveren (maximumbedrag in 2021: € 9.395). Over dit bedrag hoef je geen belasting te betalen. Als je deze reserve opneemt zodra je met pensioen bent, moet je tegen die tijd wel inkomstenbelasting betalen over je pensioenuitkering.

Wil je een gekwalificeerde boekhouder die jou meer belastinggeld bespaart dan dat hij kost? Laat mij je helpen bij het vinden van een geschikte boekhouder.

Krijg toegang tot ons exclusieve hand-geselecteerde netwerk van gekwalificeerde boekhouders. Geen grijze muizen, wél moderne boekhouders die jou meer geld besparen dan kosten. Vul hier jouw wensen in (2 minuten) en we matchen jou met 3 geschikte boekhouders uit ons netwerk.

7. Investeringsaftrek voor energie

Heb je minimaal 2.500 euro geïnvesteerd in het besparen van energie? Staan deze middelen op de Energielijst (zie website www.rvo.nl)? Dan mag je in 2021 maar liefst 45,5% van die kosten aftrekken. Deze aftrek mag je niet combineren met de milieu-investeringsaftrek.

8. Milieu-investeringsaftrek

Heb je geïnvesteerd in milieumiddelen die vermeld staan op de MIA-milieulijst? Dan mag je maximaal 36% van dat bedrag aftrekken. Het percentage is onder andere afhankelijk van het milieueffect

Wil je een milieu-investering op een willekeurig moment afschrijven? Dan kun je gebruikmaken van de VAMIL. Je kunt investeringen in een bepaald jaar versneld afschrijven. Dan betaal je in dat jaar minder belasting.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie