Zoek naar:

Ondernemers kunnen gebruikmaken van verschillende aftrekposten en zo minder belasting betalen. De mkb-winstvrijstelling is hier een goed voorbeeld van.

Wat is de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is een wettelijk vastgestelde aftrekpost op de winst van jouw onderneming. Deze vrijstelling is voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting die winst maken uit hun onderneming, ongeacht het aantal uur dat je in je zaak stopt. Deze winstvrijstelling verlaagt je winst, zodat je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

De mkb-winstvrijstelling is een belastingvoordeel waardoor je 14% minder belasting betaalt over je winst. Iedere ondernemer heeft recht op deze aftrek.

Mkb-winstvrijstelling voor zzp’ers

De aanduiding mkb staat voor midden- en kleinbedrijf, maar duidt verder geen deelgroep of voorwaarde aan. Je kunt dus ook als zzp’er mkb-vrijstelling krijgen. Sinds 2010 hoef je namelijk voor deze regeling niet meer te voldoen aan het mkb-vrijstelling urencriterium van 1.225 uur. 

Aanvraag

In tegenstelling tot de kleine ondernemingsregeling is het niet nodig de mkb-winstvrijstelling aan te vragen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is ondernemen en winst maken. De Belastingdienst past de vrijstelling automatisch toe bij de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe werkt de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling verlaagt het winstbedrag waar je belasting over betaalt. Het is een van de aftrekposten waar je als ondernemer altijd recht op hebt. 

Met deze vrijstelling mag je 14% van de winst aftrekken. Dit doe je nadat je de winst hebt verminderd met de ondernemersaftrek.

Ondernemersaftrek

Je kunt de ondernemersaftrek krijgen als je ondernemer bent en winst uit onderneming hebt. De ondernemersaftrek is een aftrekpost op je winst en bestaat uit: 

  • De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Meewerkaftrek
  • De stakingsaftrek
  • Startersaftrek
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • Zelfstandigenaftrek

Deze aftrekposten zijn alleen van toepassing voor eenmanszaken, maatschappen en vof’s. Voor de meeste onderdelen moet je ook voldoen aan het urencriterium

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Let op: per 1 januari 2023 kun je geen gebruik meer maken van FOR.

Als zzp’er kan je, naast je AOW, ook aanvullend pensioen opbouwen. Dit kan je doen door middel van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit is een regeling waarbij je elk jaar een deel van je winst mag reserveren voor je pensioen. In 2022 mag je 9,44% van je winst reserveren en toevoegen aan je oudedagsreserve. 

Het vormen van een oudedagsreserve betekent overigens niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet. Het is een reservering van een deel van de winst. 

Hoe bereken je de mkb-winstvrijstelling?

In principe hoef je de mkb-winstvrijstelling niet te berekenen. Dit gaat namelijk automatisch bij je aangifte. Maar met dit rekenvoorbeeld laten we toch zien hoe je zelf de mkb-winstvrijstelling kunt berekenen. Wij gaan uit van de bedragen uit 2023. 

Voorbeeld mkb-winstvrijstelling berekenen

Stel – je hebt in 2023, na de aftrek van alle gemaakte kosten, een winst van €40.000 waarover je de mkb-winstvrijstelling wil berekenen.

Trek hier allereerst de ondernemersaftrek vanaf. Deze bestaat uit €5.030 zelfstandigenaftrek en €2.123 startersaftrek – dus €7.153 in totaal.

Je houdt nu een fiscale winst over van €32.847.

Je mag over dit bedrag 14% mkb-winstvrijstelling aftrekken. Dit komt neer op €4.599. De uiteindelijke fiscale winst bedraagt hierdoor €28.248.

De mkb-winstvrijstelling ziet er in een overzicht als volgt uit:

Winst€40.000
Zelfstandigenaftrek-€5.030
Startersaftrek-€2.123
Fiscale winst€32.847
Mkb-winstvrijstelling (14%)-€4.599
Bedrag waarover belasting betaald moet worden€28.248

Lukt het je niet deze berekening te maken? Dan kun je overwegen om een boekhouder of accountant in te huren om jou op administratief gebied te ondersteunen. 

Wat is de mkb-winstvrijstelling in 2023?

De mkb-vrijstelling 2023 is vastgesteld op 14% van de winst. Dit is hetzelfde bedrag als de jaren daarvoor. Je hoeft deze vrijstelling niet aan te vragen. De vrijstelling is onderdeel van de belastingaangifte. 

In de periode voor 2012 waren de percentages lager en moest er ook voldaan worden aan het urencriterium. Sinds 2010 hoef je voor deze regeling niet meer te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. 

De verhoging naar 14% was het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip in 2013. 

Maximumtarief

Het is goed om te weten dat er een maximumtarief geldt voor de aftrekposten. Dat betekent dat er een maximaal bedrag van belasting afgetrokken mag worden. Dit maximale tarief is een gecombineerd bedrag, bestaande uit posten als de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling en de hypotheekrenteaftrek. In 2023 is dit tarief vastgesteld op 36,93%. (In 2022 was dit 40%).

JaarPercentage mkb-winstvrijstellingTarief totale aftrek
201914%49%
202014%46%
202114%43%
202214%40%
202314%36,93%

Is de mkb-winstvrijstelling verplicht?

Winstvrijstelling moet verplicht worden toegepast, ook wanneer je geen winst hebt. Het wordt automatisch toegepast door de Belastingdienst bij je inkomstenbelastingaangifte. 

Wat gebeurt er met de mkb-winstvrijstelling als mijn onderneming verlies lijdt?

De mkb-vrijstelling wordt ook berekend als de onderneming verlies draait. In dat geval pakt de aftrekpost dus nadelig voor je uit. Omdat de vrijstelling het fiscale verlies verkleint, kun je minder verrekenen met andere jaren. 

Auteur

Schrijf een reactie