Hoeveel belasting betaal ik als zzp’er

Het spreekt voor zich dat je als zzp’er net als iedereen in Nederland die over een inkomen beschikt, belasting moet te betalen. Het gaat hierbij om de zogenaamde inkomstenbelasting. In principe zijn er twee belastingen waar je als zzp’er mee wordt geconfronteerd. Buiten de inkomstenbelasting is er namelijk ook nog de BTW (de zogenaamde omzetbelasting). Beide vormen van belastingen hebben niks met elkaar te maken. Het belangrijkst voor de zzp’er is dan ook de inkomstenbelasting die jaarlijks na het indienen van de belastingaangifte wordt bepaald. Deze aangifte dient doorgaans voor 1 mei te zijn gebeurd, maar als ondernemer beschik je over de mogelijkheid om hier uitstel voor te vragen.

Inkomstenbelasting zzp’er berekenen

Om te kunnen achterhalen hoeveel inkomstenbelasting je precies zal moeten betalen is het van belang om te weten hoe deze belasting precies werkt. Wij hebben de belangrijkste eigenschappen van deze belasting even voor jou op een rijtje gezet.

 • De inkomstenbelasting staat volledig los van de BTW. Daar waar de inkomstenbelasting slechts één keer per jaar dient te worden betaald geldt voor de BTW dat ze doorgaans per drie maanden is verschuldigd. De BTW die je zelf hebt betaald en die je hebt ontvangen worden bovendien met elkaar gecompenseerd.
 • De inkomstenbelasting is verschuldigd over het inkomen dat je als zzp’er ontvangt.
 • De hoogte van de inkomstenbelasting is steeds afhankelijk van de hoeveelheid winst die je hebt gerealiseerd. Hoe hoger de winst, des te meer belastingen je met andere woorden zal moeten betalen.
 • Er bestaan heel wat aftrekposten die er voor kunnen zorgen dat de verschuldigde belasting aanzienlijk kan worden verlaagd.
 • In principe wordt de inkomstenbelasting na afloop van een boekingsjaar berekend. Het is echter eveneens mogelijk om één of meerdere voorafbetalingen te doen. Zo hoef je na het berekenen van je inkomstenbelasting niet meteen in één keer een groot bedrag te betalen.
 • Samen met de aanslag voor de inkomstenbelasting wordt er een wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betaald.

Verzamelinkomen

Voor zzp’ers die een partner hebben is het belangrijk om rekening te houden met het zogenaamde verzamelinkomen. Het betreft hier de optelsom van de inkomsten van niet alleen jezelf, maar ook deze van je partner in box 1, 2 en 3. De berekening van het verzamelinkomen is van belang omdat dat als uitgangspunt zal fungeren voor de uiteindelijke belastingheffing. De onderverdeling hierbij is als volgt:

 • Box 1 bestaat uit het inkomen dat wordt verkregen uit werk en woning
 • Box 2 bestaat uit het inkomen dat wordt verkregen uit aanmerkelijk belang
 • Box 3 bestaat uit het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Het verzamelinkomen is altijd bruto en eventuele regelingen zoals kinderbijslag dienen niet te worden opgeteld bij het loon voor wat de berekening van het verzamelinkomen betreft. Toeslagen die door één van beide partners (of allebei) worden verkregen dienen wel te worden opgenomen in het verzamelinkomen.

Hoeveel procent inkomstenbelasting zzp

Het inkomen dat je uit jouw bedrijf haalt noemen we in Nederland de winst uit onderneming. De winst valt in box 1, deze box wordt belast volgens het progressieve belastingstelsel. Hoeveel procent inkomstenbelasting jij als zzp’er betaalt hangt dus af van je inkomen. De eerste schijf kent een percentage van 36%, de hoogste schijf is 52%.

Aftrekposten

Om als ondernemer niet geconfronteerd te worden met een torenhoge inkomstenbelasting kan het interessant zijn om één of meerdere aftrekposten te benutten. Let op, er heerst nog steeds het idee dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voldoende is om aftrekposten te kunnen benutten. Dat is echter niet correct. De Belastingdienst moet jouw bedrijfsactiviteiten namelijk beschouwen als daadwerkelijke ‘winst uit de onderneming’. Dit is alleen het geval wanneer er aan verschillende eisen van de fiscus wordt voldaan.

Deze ‘eisen van de fiscus’ uiten zich vooral onder de vorm van het zogenaamde urencriterium. Deze eisen stellen dat je als ondernemer minimaal 1.225 uren per kalenderjaar aan je onderneming dient te besteden. Bovendien moet er altijd meer tijd worden besteed aan het bedrijf ten opzichte van andere werkzaamheden. Was je gedurende een bepaald moment binnen de voorafgaande 5 jaar geen ondernemer? In dat geval zal je niet aan de opgestelde voorwaarden of eisen van de fiscus voldoen.

Kan je als zzp’er de aftrekposten benutten? In dat geval zijn de onderstaande zeer interessant te noemen:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Investeringsaftrek
 • Meewerkaftrek
 • Fiscale oudedagsreserve
 • Willekeurige afschrijvingen

Aftrekposten kunnen jou als zzp’er niet uitsluitend een financieel of fiscaal, maar ook een praktisch voordeel opleveren. Zaken zoals je smartphone en tablet, maar ook je bedrijfswagen zijn slechts enkele zaken die perfect kunnen fungeren als investeringsaftrek. Door alle aftrekposten optimaal te benutten zou je er zomaar voor kunnen zorgen dat de eerste 24.000 euro aan inkomen voor jou als zzp’er niet wordt belast.

Doe jij je administratie nog zelf?
Ontvang gratis 5 offertes van boekhouders

aanvraag duurt 2 minuten. Offertes binnen 24 uur.

gratis en vrijblijvend

Netto besteedbaar inkomen voor zzp’er

De berekening van het netto besteedbaar inkomen voor zzp’ers gebeurt op basis van verschillende gegevens. We onderscheiden op dit vlak vijf verschillende soorten data. Denk hierbij allereerst aan het aantal declarabele uren die per jaar worden gemaakt en het uurtarief dat door jou als zzp’er wordt gehanteerd, maar tevens ook aan de omzet, de bruto winst evenals de globale winst uit de onderneming. De totale belastbare winst wordt op het einde van de rit berekend door rekening te houden met de inkomstafhankelijke bijdrage ZVW, de inkomstenbelasting, de heffingskorting evenals de arbeidskorting.

Reactie toevoegen

Navigeer