Zoek naar:

Als ondernemer krijg je te maken met veel onzekerheden. Is je opdrachtenportefeuille groot genoeg? Is je inkomen voldoende? En is je onderneming toekomstbestendig? Gelukkig is niet alles onzeker en kan je je voor veel risico’s indekken. Verzekeren dus.

Hieronder lees je 6 belangrijke verzekeringen voor zzp’ers, wat ze kosten en welke zekerheid ze geven.

1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De bekendste verzekering onder zzp’ers is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De AOV dekt het risico dat je geen inkomsten meer hebt bij langdurige ziekte.

Een griepje van een week is voor de meeste zzp’ers niet zo’n probleem, maar wat als je langdurig ziek wordt, bijvoorbeeld 3 maanden of nog langer? Dan heb je geen inkomsten. Als je je hier niet voor verzekert en je wordt langdurig ziek, kom je in de bijstand. De meeste mensen komen echter niet eens in aanmerking voor een bijstandsuitkering, omdat ze een werkende partner hebben of eigen vermogen. Veel zzp’ers hebben geen buffer om een aantal maanden zonder inkomsten op te vangen.

Zekerheid
Een AOV dekt het risico op arbeidsongeschiktheid. Wanneer je langdurig ziek of invalide wordt, krijg je maandelijks een bedrag uitgekeerd, ter compensatie van de inkomsten die je mis loopt omdat je niet kunt werken.

Kosten
De AOV is de enige verzekering waarbij geen goede indicatie van de kosten gegeven kan worden. De kosten hangen af van de risicoklasse waarin je valt. De risicofactor is onder andere afhankelijk van jouw beroepsgroep en je leeftijd. Ook wachttijd, verzekerde bedrag en uitkeringsduur spelen mee.

Voorbeeldje: Een bedrijfsadviseur van 35 jaar sluit een AOV af. De gewenste uitkering is € 35.000 per jaar met een wachttijd van 3 maanden. De maandelijkse premie bedraagt € 108.

Extra voordeel: de AOV is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat je de premie mag aftrekken van het inkomen dat je opgeeft in box 1. Betaal je over je inkomen bijvoorbeeld 42% inkomstenbelasting, dan krijg je 42% ’terug’ van de betaalde AOV premie. Een premie van € 108 per maand kost dan effectief nog maar € 63 per maand.

???? doe de gratis AOV scan

2. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De verzekering die bijna alle ondernemers afsluiten.

Een duur schilderij kapot laten vallen bij een klant of is er iemand uitgegleden over de net gedweilde tegelvoer? Dan stelt de andere partij jou aansprakelijk, als er kosten voortvloeien uit het voorval. Als de klant uitglijd over de vloer is er in principe niets aan de hand, maar als hij daardoor verwondingen oploopt en niet kan werken zal hij kosten verhalen op jou.

Iedere persoon is wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben, maar een gewone wettelijke aansprakelijkheidsverzekering keert geen geld uit bij schade in werksituaties. Voor je eigen onderneming heb je dus een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Zekerheid
Gelduitkering wanneer jij aansprakelijk wordt gesteld door een derde

Kosten
Slechts tussen de € 6 en € 12 per maand.

3. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Sommige foutjes kunnen leiden tot grote financiële claims. Als masseur kan je bijvoorbeeld letsel bij iemand veroorzaken en als architect kan je een constructiefout maken waardoor er een deel van het gebouw instort.

De klant zal jou aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de fout. Hier komt al snel een claim uit die tot een behoorlijk bedrag kan oplopen.

Zekerheid
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangt samen met het beroep dat jij uitoefent en keert geld uit wanneer je een beroepsfout begaat. Niet alle beroepen brengen beroepsrisico’s met zich mee, voor veel beroepen is deze verzekering dus niet noodzakelijk.

Kosten
€ 25 tot € 300 per maand, dit is afhankelijk van je beroep (gemiddeld € 40 per maand).

4. Rechtsbijstandsverzekering

Niemand hoopt natuurlijk dat je een juridisch conflict krijgt, maar het kan altijd gebeuren dat de opdrachtgever het niet met je geleverde werk eens is niet betaald. Je hebt bijvoorbeeld een bedrijfspand strak geschilderd, maar de werkgever denkt daar anders over en weigert te betalen tenzij je het opnieuw schildert. Of je bouwt een website voor een klant, maar de klant is achteraf niet tevreden over het resultaat en betaalt niet, terwijl de overeenkomst contractueel is afgesloten.

Wat nu? Juist, een advocaat inschakelen. Maar dat kost geld.

Zekerheid
Het uurtarief van de advocaat, proceskosten en andere bijkomende kosten zijn meestal niet goedkoop. Daar verzeker je jezelf voor met een rechtsbijstandsverzekering. Je krijgt dan bijstand bij juridische conflicten.

Kosten
€ 15 tot € 50 per maand. De premie is afhankelijk van de dekking, uitgebreidheid en vaak ook de bedrijfsgrootte.

5. Inventaris- en goederenverzekering

Als je een kantoor of winkel hebt, is inventaris meestal meer waard dan je denkt. In ieder geval meer dan de boekwaarde. De inventaris- en goederenverzekering is hetzelfde als een inboedelverzekering, maar dan zakelijk.

Zekerheid
Bij diefstal en schade wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. Schade kan voorkomen bij bijvoorbeeld een brand.

Kosten
€ 2,50 tot € 9,50 per € 1000 aan verzekerde inventaris. De kosten zijn afhankelijk van diefstal- en schadegevoeligheid en de locatie van het pand. Een winkel met merkkleding is natuurlijk gevoeliger voor diefstal dan een fruitgroothandel, waardoor de premie voor de winkel hoger zal liggen. Als deze winkel in het centrum van de stad ligt in de plaats van op een beveiligd bedrijventerrein, zal er ook meer premie betaald moeten worden.

Verzekeringscheck

Het is belangrijk om jouw risico’s goed in kaart te brengen en af te wegen welke risico’s jij wil verzekeren.

Verzekeren kan een dure aangelegenheid zijn, maar niet afgedekte risico’s kunnen nog duurdere gevolgen hebben. Aan de andere kant is het niet nodig om alle risico’s af te dekken.

???? doe de gratis verzekeringsscan

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie