Zoek naar:

Ben je van plan om binnenkort wat werkzaamheden voor jezelf te verrichten – of werk je al deels voor jezelf? Schrijf jezelf dan in bij de Kamer van Koophandel (KvK). Let wel: dit is niet per se verplicht. Freelancen zonder KvK-nummer is namelijk in sommige gevallen ook mogelijk. Lees hier meer over freelancen zonder KvK.

Wanneer moet je jezelf inschrijven bij de KvK?

Of jij je moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Dat is afhankelijk van of je wordt gezien als ondernemer. 

Zowel de KvK als de Belastingdienst geven op de site géén duidelijke norm aan wanneer je als ondernemer wordt gezien, maar hier zijn wel ministeriële regelingen en besluiten over gemaakt. Deze geven goede richtlijnen.

Wanneer ben je ondernemer?

De wet geeft namelijk via Artikel 3.4 Inkomstenbelasting de volgende definitie van het begrip ondernemer:

De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming..

Dit betekent, in meer begrijpelijke taal, dat je een ondernemer bent wanneer je een onderneming drijft én aansprakelijk bent voor de verplichtingen die daarbij horen.

Meer weten? Check dan dit artikel. We leggen je hierin uit hoe deze regelingen en besluiten precies in elkaar steken en wanneer inschrijven bij de KvK verstandig is.

Het hangt van de definitie van een zzp’er af of zzp zonder KvK mogelijk is. De term zzp’er is tenslotte niet wettelijk vastgesteld. Je kunt discussiëren over wanneer iemand nu precies een zzp’er is.

De KvK ziet je echter als zzp’er als je voldoet aan de volgende eisen:

  • Je werkt voor verschillende opdrachtgevers;
  • Je hebt geen dienstverband bij deze opdrachtgevers;
  • Je voert opdrachten tijdelijk uit;
  • Je neemt freelance werk aan;
  • De opdrachtgever betaalt je voor deze opdrachten;
  • De opdrachtgever houdt geen loonbelasting in;
  • Je betaalt belasting via je eigen aangiftes.

Voldoe je niet aan al deze voorwaarden voor inschrijving bij de KvK? Schrijf jezelf dan niet in als zzp’er en wordt een freelancer zonder KvK.

Dat kan bijvoorbeeld als je geen kapitaal hoeft te investeren in de onderneming en zo af en toe eens een klus doet. Je werkt dan weliswaar wel als een zelfstandige zonder personeel, maar hebt niet genoeg activiteiten en risico’s om door de KvK als ondernemer aangemerkt te worden.

Je bent het als zzp zonder KvK ook niet verplicht om een administratie bij te houden en de btw-aangifte te doen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kan echter wél vragen om informatie over de bedragen die je doorgeeft. Het bestaan van een freelancer zonder KvK spreekt veel starters aan. Ze zijn daarmee tenslotte gevrijwaard van administratieve rompslomp.

Je kunt bovendien ook zonder officiële inschrijving in het Handelsregister als zzp zonder KvK aan de slag. Dit doe je dan met een btw-id. Deze kun je direct aanvragen bij de Belastingdienst en is gratis. Het duurt ongeveer twee voordat je jouw btw-id binnen hebt, dus vraag het op tijd aan als je wil freelancen zonder KvK-, maar mét een btw-nummer.

Of je een zzp’er zonder KvK kan zijn, hangt volledig af aan de definitie die je aan zzp’er geeft. De term zzp is niet wettelijk vastgesteld en er kan dus gediscussierd worden wanneer iemand nu precies een zzp’er is.

Hoe werkt factureren zonder KvK-nummer?

Factureren zonder KvK-inschrijving is niet mogelijk. Een factuur moet wettelijk gezien een bedrijfsnaam, KvK-nummer en btw-nummer vermelden. Een zzp’er zonder KvK-nummer heeft dit niet.

Maak in plaats daarvan een kwitantie. Lees hier meer over hoe je een kwitantie maakt. 

Wat zijn de gevolgen van freelancen zonder KvK?

Voldoe je wel aan de hierboven genoemde ondernemerscriteria, maar schrijf je jezelf evengoed niet in bij de KvK? Dan heeft dat gevolgen voor de belasting.

Btw

Het is mogelijk dat jij jezelf niet inschrijft als ondernemer, terwijl je dat eigenlijk wel bent. De Belastingdienst grijpt dan in. Het is immers niet aan jou om te beslissen of je een ondernemer bent: dat bepaalt de fiscus. Ze kunnen dus na afloop van een belastingjaar bepalen dat je in het betreffende jaar wél een ondernemer bent geweest voor bijvoorbeeld de omzetbelasting – de btw.

Merkt de Belastingdienst je alsnog aan als ondernemer voor de omzetbelasting, terwijl je niet bent ingeschreven? Dan kunnen ze je verplichten om alsnog de btw af te dragen over de inkomsten uit eigen werkzaamheden.

Inkomstenbelasting

Geef jij de inkomsten die je met eigen werkzaamheden verdient netjes op als Inkomsten uit Overige Werkzaamheden? Dan heeft het niet-inschrijven bij de KvK nadelige gevolgen voor je inkomstenbelasting. Je loopt bijvoorbeeld bepaalde ondernemersvoordelen, zoals ondernemersaftrek, mis, waardoor je meer belasting betaalt. Deze voordelen had je wél gehad wanneer je jezelf had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel én voldeed aan het urencriterium van 1.225 uur.

Geef je de inkomsten echter helemáál niet op – ook niet als Inkomsten uit Overige Werkzaamheden? Dan ben je bezig met belastingontduiking. Dat is frauduleus en dus strafbaar. Het gevolg daarvan is dat de Belastingdienst de verzwegen belasting alsnog int met daarbovenop een vergrijpboete van 50% van de belasting die opzettelijk is verzwegen.

Wat zijn de voordelen van een inschrijving bij de KvK?

Een inschrijving bij de KvK is dus verstandiger dan freelancen zonder KvK. Het bespaart een hoop gedoe wanneer achteraf blijkt dat de Belastingdienst jou toch als ondernemer aanmerkt. 

Het levert daarnaast veel voordelen. Je geniet als ondernemer namelijk bepaalde ondernemersvoordelen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

De belangrijkste ondernemersvoordelen zijn:

We leggen in dit artikel deze aftrekposten voor je toe, inclusief welke belastingvoordelen ze jou opleveren.

Je profiteert daarnaast van andere, fiscale voordelen. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van Platform Zelfstandige Ondernemer (PZO): een collectief waarmee je kortingen krijgt op je zorgpremie.

Een registratie in het Handelsregister bevordert bovendien de rechtszekerheid van je bedrijf. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bij een geschil niet persoonlijk aansprakelijk bent, maar als bedrijf. Je kunt dus niet als individu failliet gaat. Let wel: dit geldt niet voor inschrijvingen als eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof).

Kortom: redenen genoeg om je in te schrijven als je aan de criteria voldoet. 

Wil je jezelf inschrijven als ondernemer? Bekijk dan een het beste boekhoudprogramma of vergelijk hier zakelijke rekeningen.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie