Zoek naar:

Wanneer ben je een ondernemer en moet jij je gaan inschrijven bij de KvK? De belastingdienst en Kamer van Koophandel geven wel vage richtlijnen, maar concrete begrippen of bedragen kan je niet terugvinden op de sites van voorgenoemde organisaties. In de praktijk blijkt dat de KvK wel harde richtlijnen gebruikt om te beoordelen of je wel of geen ondernemer bent. In dit artikel worden deze richtlijnen duidelijk zodat je weet of jij je moet inschrijven bij de KvK of toch beter even kan wachten met de inschrijving.

Het artikel kort samengevat
Bij de vraag of jij je moet inschrijven bij de KvK, moet worden nagegaan of:

 • je deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij ondernemersrisico’s loopt en aansprakelijk bent voor de schulden en verplichtingen van de onderneming
 • je winst en continuïteit (voortzetting van de onderneming) beoogt
 • er sprake is van een duurzame combinatie van kapitaal en arbeid

Daarnaast is het van belang dat de bedrijfsomvang voldoende is.  Hierbij wordt uitgegaan van een omzet van € 10.000 per jaar en een omvang van activiteiten van 15 uur per week.

Wanneer ben je ondernemer?

Wanneer je ondernemer bent is vastgelegd in de wet, artikel 3.4 wet Inkomstenbelasting geeft de volgende definitie aan het begrip ondernemer:

“De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.”

Hieruit is op te maken dat je een ondernemer bent wanneer je een onderneming drijft en aansprakelijk bent voor de verplichtingen die met de onderneming worden aangegaan.

Maar wanneer drijf je dan precies een onderneming? Om die vraag te beantwoorden is het van belang om te weten dat er twee verschillende ondernemersvormen zijn. Je kunt ondernemer zijn voor de omzetbelasting (btw) en ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Als ondernemer voor de omzetbelasting krijg je alleen een btw-nummer, maar geen KvK nummer. Als je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kan je ook geen gebruik maken van de ondernemersvoordelen en aftrekposten.

Let op: het is altijd handig om als ondernemer een zakelijke rekening te hebben. Zowel voor jezelf, als voor je boekhouder. Bekijk hier de gratis zakelijke rekeningen. Liever een zakelijke rekening vergelijken? Lees dan onze tips.

Onderneming voor de omzetbelasting

De definitie van een onderneming is niet wettelijk vastgelegd. Daar is wel erg veel jurisprudentie (rechtspraak) over. Naar aanleiding van de jurisprudentie is er een “Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister” gevormd. Deze beleidsregel stelt dat je een onderneming drijft als aan de volgende toetsingscriteria voldaan wordt:

 • Er worden goederen of diensten geleverd
 • Hiervoor wordt meer dan een symbolische vergoeding gevraagd
 • Er wordt deelgenomen aan het normale economische verkeer
 • De ondernemer beoogt continuïteit (regelmatige deelname aan economisch verkeer)
 • De organisatie bestaat uit arbeid en kapitaal
 • Er is sprake van meerdere opdrachtgevers of afnemers
 • Er is vrijheid om werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten

Onderneming voor de inkomstenbelasting

Een onderneming voor de inkomstenbelasting moet aan dezelfde (bovenstaande) criteria voldoen als een onderneming voor de omzetbelasting. Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting zijn er echter nog een aantal aanvullende vereisten. Het Handelsregisterbesluit geeft hier duidelijkheid aan in artikel 2 lid 2:

“Van een onderneming is geen sprake indien er naar het oordeel van de Kamer onvoldoende omvang van activiteiten of omzet is.”

Er moet dus sprake zijn van voldoende omzet en voldoende omvang van activiteiten, én er moet voldaan worden aan eerdergenoemde toetsingscriteria om als volledige ondernemer (voor de inkomstenbelasting) te worden aangemerkt.

Bij welke omzet inschrijven kvk

Om de bepalen of er voldoende omzet is, wil de KvK een geschatte omzet weten. Bij de inschrijving dien je een formulier in te vullen, waarin onder andere de volgende vraag gesteld wordt:

“Maak een schatting van de winst of het verlies van de onderneming in een volledig kalender jaar.”

Je moet een de verwachte jaarlijkse kosten invullen en een omzetschatting voor de KvK maken. Vervolgens wordt er gekeken of de geschatte omzet in lijn ligt met de andere gegevens die in het formulier zijn ingevuld.

Minimale omzet kvk

De minimale omzet die de KvK hanteert bij de inschrijving van een onderneming is € 10.000.

Wel wordt de omzet beoordeeld in relatie tot de aard van de onderneming. Bij bijna alle ondernemingen wordt de richtlijn gehanteerd van € 10.000 omzet. Ga je echter auto’s verkopen – of andere goederen met een zeer hoge waarde – dan kwalificeert € 10.000 uiteraard niet.

De richtgrens van € 10.000 is afkomstig van de Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister.

Voldoende omvang van activiteiten

Het tweede vereiste om als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt te worden, is dat er voldoende omvang van activiteiten moet zijn. Oftewel, de ondernemer moet genoeg uren aan de onderneming besteden.

De beleidsregel ondernemersbegrip in handelsregister bepaalt dat er doorgaans sprake is van voldoende omvang van activiteiten als de ondernemer 15 uur per week of meer in de onderneming werkzaam is. Van dit aantal uren kan wel worden afgeweken als de onderneming door de aard geen 15 uur per week vergt.

Aantal opdrachtgevers

Wanneer er sprake is van voldoende omvang van activiteiten, is het ook van belang dat de bedrijfsactiviteiten gescheiden worden over meerdere opdrachtgevers of klanten. Anders is de belastingdienst namelijk van mening dat je in loondienst bent. De Kamer van Koophandel hanteert een minimum van 3 opdrachtgevers.

Tot slot is bepaald door De Minister, dat het aan de Kamer van Koophandel is om te beoordelen of er sprake is van een onderneming. Indien je bent geweigerd bij de KvK en het niet eens bent met de weigering of afwijzing, kun je bezwaar indienen tegen de weigering van de KvK.

Schatting

Als je begint met je bedrijf is het vanzelfsprekend dat je niet op de eerste dag de geschatte omzet draait. Maak daarom een schatting van de omzet die je over 1 tot 3 jaar maakt per jaar. Op basis daarvan is het realistisch om te bepalen of je een serieuze ondernemer bent, of dat het meer voor ‘de bijverdienste’ is.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

7 reacties

 1. Indien de KVK de wet overstrijd waarin een ondernemingbeschermd wordt is de KVK verplicht hieraan te voldoen en op basis van hiervan vervalt de beslissing van inschrijving.

 2. Hi Job! Dankje voor je artikel! Hier wordt maar erg weinig over geschreven. Nav je artikel heb ik enkele vragen, misschien kun je iets voor mij ophelderen.

  Als ik ondernemer ben voor de omzetbelasting BTW, maar niet voor de inkomstenbelasting, en ik vraag alleen een BTW-nummer aan, maar geen KVK.
  – Wat kan ik daar dan mee?
  – Mag ik dan facturen sturen met btw gerekend? Ik heb dan namelijk geen KVK-nummer, en dat is toch een vereiste op een factuur?
  – Ben ik dan nog particulier? een particulier mag geen facturen sturen, alleen kwitanties? (inkomstenaangifte moet dan wel als particulier)
  – MOET ik dan BTW rekenen/factureren?
  Met de KOR (nieuwe) kleine ondernemers regeling zou dit namelijk niet moeten, en zou ik ook minder administratie bij hoeven houden, wat natuurlijk fijn zou zijn. Of is de KOR alleen beschikbaar indien je ingeschreven staat bij de KVK en/of ondernemer bent voor de inkomstenbelasting?

  Ik denk aan onderstaande situatie: Ik verwacht een omzet van 1000 per jaar, voor sporadische doch regelmatige klussen. Van 1 opdrachtgever zullen deze regelmatig terugkerend zijn, en deze regelt ook nog een klus, deze regelt namelijk de poule voor een ander bedrijf (weet niet zeker of deze als tussenpersoon wordt gezien of ik in dienst zal zijn van het andere bedrijf. Daarnaast wil ik zeer af en toe eens een losse klus doen voor meer random opdrachtgevers. Uurtarieven zijn rendabel. In mijn branche heb ik heb eigenlijk vrijwel geen onkosten. Ik wil graag een klein part-parttime onderneminkje erbij, voor de lange duur. Mocht het in de toekomst uitgroeien zou dat mooi zijn, maar de markt is redelijk verzadigd en wil het mezelf niet te gek maken.

  Hiermee wordt ik waarschijnlijk sowieso geweigerd voor een KVK inschrijving?

  De belangrijkste opdrachtgever die ik nu op het oog heb wil met een zzper werken, een OVO stellen en ontvangt waarschijnlijk graag facturen.
  Ik ben op het moment aan het kijken naar mogelijkheden hiervoor, wat betreft KVK / BTW / misschien een alternatief zoals verloning via een payroll bedrijf / particulier blijven en kwitanties schrijven, waarvan ik niet weet of dat een optie is (voor deze opdrachtgever). Het is me ook niet helemaal duidelijk waarom dat evt een nadeel is voor bedrijven (behalve overkomen van professionaliteit).

  p.s. Met bovenstaande richtlijnen uit het artikel lijkt het overigens dus wel mogelijk om ingeschreven te staan bij de KVK, maar (nog) niet gezien te worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting, gezien daar het urencriterium van 1225u pj daar op een gegeven moment een volgens mij belangrijke rol bij speelt.

  • Hi WER.

   Voor een jaaromzet van €1000 (of rond dat bedrag) zou ik je geen zorgen maken over een KvK nummer en BTW.

   Je bent in dat geval te klein om als ondernemer gezien te worden (zowel voor de belastingdienst als voor de kvk).

   Je kunt het beste gewoon kwitanties sturen. Is het makkelijkst en dan heb je geen administratieve rompslomp.

   Mocht het bedrijf dat niet accepteren en eisen dat je ondernemer wordt.. tja da’s lastig. Waarschijnlijk doen ze dat om te voorkomen dat ze aansprakelijk worden gesteld voor premies, omdat ze bang zijn dat de belastingdienst jou gaat zien als werknemer.

   In dat geval zou ik je aanraden om van payroll gebruik te maken. Kost je helaas wel best wat geld, mogelijk kun je dat bij de opdrachtgever verhalen? Omdat zij namelijk vereisen dat je een kok hebt of van payroll gebruik maakt.

 3. Besten

  Per 1 Jan 2020 eenpersoonsbedrijfje opgeheven.
  Kan ik als privepersoon tegen een kwitantie dan nog lesgeven als ONA docent voor een inburgeringsschooltje?

  Die lessen zijn zowiezo vrij gesteld van btw

  Jaaromzet, 4 a 5000 euro max per jaar als het mee zit.

  Moet ik dat op mijn persoonlijke aangifte vermelden?

  En

  Kan dat gewoon onder mijn persoonlijke bsn nummer?

  Of

  Moet ik Kor ondernemer worden met zo een nieuw Ob nummer?

  En/Of
  Moet ik dan weer registreren bij kvk ?

  Kosten heb ik nauwelijks, ja wat autokilometers. En een nieuwe laptop en telefoon heb ik wel nodig. En als het echt moet een bedrijfs wa verzekering. En contributie bedrijfsvereniging voor klachten en privacyregeling

  Maar ik hou het het liefst zo simpel mogelijk bij zo een kleine omzet, liefst dus als persoon met kwitanties klaar.
  Zonder kvk. Mag dat?
  De school die me huurt is ook een eenpersoonsbedrijf trouwens

  En als het een groter schooltje is, kunnen ze toch ook gewoon reçuutje krijgen van wat ze me betalen. Of per bank naar mijn prive rekening, dan ligt het gelijk vast en hebben ze een bewijsstuk. Of moet ik dan ook nog een recu/ kwitantie geven

  Steijn

  • Hi Steijn,

   Als je uitsluitsel wil moet je echt even de belastingdienst bellen of mailen. Zeker omdat ik je sutuatie niet ken. Voor mij klinkt dit namelijk meer als een dienstverband dan als inkomsten uit overige werkzaamheden of uit een onderneming.

   Maar goed, als we even aannemen dat je niet in dienst bent en je eenmanszaak is opgeheven, dan moet je de inkomsten vanaf nu gaan opgeven als inkomsten uit overige werkzaamheden in Box 1. Dat doe je bij de aangifte inkomstenbelasting. Je hebt daar verder geen BTW of BSN nummer voor nodig.

   Voor de volledigheid van de administratie van het inburgeringsschooltje kun je het beste een kwitantie verstrekken. Dan is hun administratie compleet en kunnen zij zich verantwoorden bij een controle van de belastingdienst. Met een kwitantie geeft de ontvanger van het geld aan waarvoor dat geld bestemd is, dat biedt meer duidelijkheid dan enkel een banktransactie.

 4. Hello,

  In lijn met het bericht van Steijn:

  Situatieschets:
  – vaste baan in loondienst
  – 4/5 x per jaar gastcollege
  – inkomsten niet meer dan 10k / jaar

  Kan ik dit afdoen met kwitantie of moet ik hiervoor inschrijven kvk (en btw etc.)

  Gr W

  • Hi W, 4/5 x per jaar is zo infrequent. Gewoon als inkomsten uit overige werkzaamheden opgeven. Inschrijving is niet nodig naar mijn mening 🙂

Schrijf een reactie