Zoek naar:

Wat is het grote verschil tussen een maatschap en een vof?

De aansprakelijkheid van de leden.

In een maatschap is de aansprakelijkheid beperkter. Dat komt ook omdat leden in een maatschap meestal individueel werken, terwijl een vof meestal een gemeenschappelijk bedrijf is.

verschil maatschap en vof in aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid VOF
Leden (vennoten) van een vennootschap onder firma (VOF) zijn gezamenlijk aansprakelijk voor alle schulden. Maakt een vennoot schulden? Dan ben jij ook aansprakelijk.

Aansprakelijkheid maatschap
Leden (maten) van een maatschap zijn niet aansprakelijk voor alle schulden, maar slechts voor een gelijk deel van de schulden. Is een opdracht specifiek aan een van de leden van de maatschap verleend? Dan kan de opdrachtgever ervoor kiezen om alleen hem aansprakelijk te stellen.

Zijn er schulden? Dan kan de schuldeiser zowel aanspraak maken op het zakelijk als op het privévermogen van de leden of maten van de vof of maatschap.

Wat is een maatschap?

Beroepsgroepen kunnen kiezen voor een maatschap. In deze samenwerkingsvorm voer je samen met ander beroepsgenoten, bijvoorbeeld samen met andere fysiotherapeuten of advocaten, als zelfstandig ondernemer je beroep uit.

Wat is een vof?

Als meerdere ondernemers een bedrijf willen oprichten kunnen ze kiezen voor de rechtsvorm vof. Deze rechtsvorm is geen rechtspersoon. Worden er schulden gemaakt? Dan  zijn de eigenaren daar zelf verantwoordelijk voor.

De overeenkomsten tussen een maatschap en vof

Het belangrijkste verschil tussen een vof, de aansprakelijkheid, is reeds genoemd.

Een ander verschil is dat beoefenaars van vrije beroepen, zoals advocaten en artsen, kiezen voor een maatschap. Terwijl ambachtslieden, zoals bouwvakkers en meubelmakers, kiezen voor een vof.

Tussen een maatschap en een vof bestaan vooral overeenkomsten:

  • Zowel de maatschap als de VOF zijn samenwerkingsovereenkomsten. Bij deze overeenkomsten tussen ondernemers ontstaat geen nieuwe rechtspersoon. Voor een VOF is inschrijving in het handelsregister verplicht. Dat geldt ook voor een maatschap, tenzij het een ‘stille maatschap’ is (een maatschap die niet naar buiten treedt).
  • Oprichting is mogelijk zonder het opmaken van een notariële akte.
  • Zowel de maten in een maatschap als de vennoten in een VOF worden door de Belastingdienst beschouwd als zelfstandige ondernemers. Daarom moeten ze ieder afzonderlijk inkomstenbelasting betalen.
  • Er moet ook btw worden betaald. De belastingdienst kijkt naar de onderneming als geheel. Daarom doen de leden niet afzonderlijk btw-aangifte. De aangifte wordt gedaan door de maatschap of VOF.
  • Ook de administratie wordt gedaan voor de gehele maatschap of VOF. Dus niet per individu. De kosten van een boekhouder komen dus ten rekening van de maatschap of vof.
  • Ben je maat in een maatschap of vennoot in een vennoot in een vennootschap? Je valt dan, net als iedereen, onder de wetten van volksverzekeringen,, zoals de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de AKW (Algemene Kinderbijslagwet). Ben je ook verzekerd voor bijvoorbeeld ziektekosten en pensioen? Die vraag kun je beantwoorden als je weet of de leden een eenmanszaak of een BV hebben.
  • Een maatschap of VOF kan personeel in dienst hebben. Dan moet er wel premies voor de werknemersverzekeringen worden afgedragen.

Ook interessant:
Nog geen zakelijke rekening? Hier vind je de beste zakelijke VOF rekening

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie