Zoek naar:

Als je begint met ondernemen moet je allereerst een rechtsvorm te kiezen. Eén van de rechtsvormen is een VOF. In dit artikel vind je alles wat je moet weten over de vennootschap onder firma.

Wat is een VOF?

Een Vennootschap onder Firma wordt afgekort een VOF genoemd. Een VOF is een bedrijf dat is opgericht door meerdere ondernemers. Het is vergelijkbaar met een eenmanszaak, het belangrijkste verschil is dat er meerdere eigenaren zijn. Alle ondernemers – vennoten – van de VOF brengen iets in, dit wordt vastgelegd in het oprichtingscontract. In veel gevallen is dit geld, maar het kan bijvoorbeeld ook arbeid of inventaris zijn. Net zoals bij de meeste rechtsvormen is er geen startkapitaal benodigd voor de oprichting van een vennootschap onder firma.

VOF Oprichten

Voordat je de VOF opricht, is het belangrijk om samen met de andere vennoten na te denken over zaken zoals winstverdeling, wat er door elke vennoot wordt ingebracht, wie de dagelijkse leiding heeft etc. Deze afspraken leg je vast in een vennootschapscontract die getekend moet worden door alle vennoten. Het is niet verplicht om dit contract op te stellen, maar uiteraard wel verstandig.

Er kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat een individuele vennoot tot een bepaald bedrag contracten af mag sluiten namens de vennootschap zonder goedkeuring van de andere vennoten. Dit is makkelijk zodat er niet voor kleine bedragen bij alle vennoten toestemming gevraagd hoeft te worden. Als een vennoot een contract tekent zonder goedkeuren van de andere vennoten boven het bedrag dat is vastgelegd in het vennootschapscontract, kan deze vennoot zelf aansprakelijk worden gesteld, in plaats van de VOF. Zulke afspraken dekken dus wat risico’s af. Daarnaast is het verstandig om ook afspraken te maken in het contract over de opheffing van de VOF. Wat gebeurt er als de vennootschap failliet gaat, of als een vennoot uit wil treden? In deze gevallen kan er onenigheid ontstaan tussen de vennoten, omdat iedereen zijn eigen belangen wil behartigen. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Als dit soort afspraken zijn vastgelegd in het contract kunnen hier al geen discussies over ontstaan.

Je kan het contract door een accountant of juridisch adviseur laten oprichten. Dit is aan te raden, omdat je hierdoor zeker weet dat alle juridische risico’s afgedekt zijn.

Aansprakelijkheid

Een vennootschap onder firma is geen rechtspersoon, de VOF bestaat uit natuurlijke personen. Dit betekent dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn. Je kunt dus privé aansprakelijk gesteld worden voor alle gemaakte schulden van de VOF. Het maakt niet uit welke vennoot de schulden heeft gemaakt, alle vennoten zijn hiervoor aansprakelijk.

De schuldeisers kijken eerst of het vermogen dat in de VOF is ondergebracht genoeg is om de schuld te voldoen. Als het vermogen van de VOF niet toereikend is, zullen schuldeisers aanspraak maken op het privé vermogen van de vennoten. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is je echtgenoot ook aansprakelijk voor de schuld. Dit kan betekenen dat schuldeisers ook aanspraak kunnen maken op het privé vermogen van je echtgenoot. Op ondernemersplein vind je meer informatie over aansprakelijkheid van de echtgenoot.

Als één van de vennoten privé financiële problemen krijgt, kan hij geen aanspraak maken op het privé vermogen van de andere vennoten. Dit geldt alleen voor schuldeisers. Ook op het vermogen van de VOF kan de vennoot geen aanspraak maken. Wat echter wel kan, is dat de vennoot uit de VOF treedt en zijn deel van het vermogen onttrekt uit de VOF.

Belastingen

Als je samen met een andere ondernemer een vennootschap onder firma begint, moet je zakelijke belastingen gaan afdragen. Daarnaast heeft de belastingdienst ook bepaalde voordelen voor ondernemers waarvoor je in aanmerking kan komen.

BTW

Over alle diensten en producten die je verkoopt, betaal je omzetbelasting (BTW). Voor de meeste goederen en diensten wordt er een BTW tarief van 21% gehanteerd. Over bijvoorbeeld voedsel betaal je 9% BTW en de meeste medicijnen zijn vrijgesteld, daar betaal je dus 0% BTW over.

Inkomstenbelasting over winst

Je gaat waarschijnlijk ook winst maken. Over de winst moet je inkomstenbelasting gaan afdragen. Iedere vennoot doet dit over zijn eigen winst. Omdat je met een VOF een ondernemer bent, mag je wel bepaalde aftrekposten hanteren waardoor je minder belasting betaald. Deze aftrekposten worden ook wel fiscale voordelen genoemd. Er zijn een aantal aftrekken die op alle ondernemers van toepassing zijn, andere fiscale voordelen zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het urencriterium. Aftrekposten waar je mogelijk voor in aanmerking komt zijn zelfstandigenaftrek, startersaftrek, ondernemersaftrek, investeringsaftrek, MKB winstvrijstelling en een fiscale oudedagsvoorziening.

Kleine ondernemersregeling

Naast bovengenoemde aftrekposten kun je belastingvoordeel op de omzetbelasting krijgen, dit is de kleine ondernemersregeling. Deze regeling houdt – in het kort – in dat als je in een jaar tijd minder dan € 1.883 BTW moet afdragen, dit wordt kwijtgescholden. Je hoeft dan dus geen BTW af te dragen.

Man-vrouw firma

Bij een man-vrouw firma zijn de vennoten partners van elkaar zijn. Het voordeel hiervan is dat je allebei gebruik mag maken van de fiscale voordelen. Je krijgt dus alle fiscale voordelen dubbel, één keer voor de man, één keer voor de vrouw. Het nadeel daarentegen is wel dat je allebei privé aansprakelijk bent, ook als je in huwelijkse voorwaarden getrouwd bent.

De voor- en nadelen van een vennootschap onder firma op een rij

Ondernemen is leuk en uitdagend, maar ondernemen is ook een risico. Het brengt voordelen met zich mee, maar ook enkele nadelen. Deze zijn hieronder opgesomd.

De voordelen van een VOF

 • Kan worden opgericht zonder tussenkomst van een notaris
 • Geen startkapitaal benodigd
 • Inbreng (kapitaal, arbeid) van andere vennoten
 • Fiscale voordelen
 • Geen publicatieplicht
 • De vennootschap kan via een onderhandse akte worden ontbonden

De nadelen van een VOF

 • Hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap
 • Faillissement van de VOF betekent ook een faillissement van de vennoten
 • Als er door uittreding van een vennoot nog maar één vennoot overblijft, wordt de VOF ontbonden
 • Door beperkte overdraagbaarheid van aandelen is het moeilijker om uit te treden

Een VOF starten maar nog geen voordelige zakelijke rekening en/of boekhouder? Kijk dan hier voor tips.

Leestip:
De beste zakelijke VOF rekeningen van dit moment

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

2 reacties

 1. Wat te doen als een vennoot wegloopt, en mij met een huur achterstand laat zitten de huur stond wel op mijn naam , maar die had ik in de vof ingebracht gaarne uw reactie hierop

  • Vervelend om te horen dat je in deze situatie zit. Het is mij echter onduidelijk wat je met weglopen bedoeld. Is de vennoot formeel uitgetreden of is hij ermee gestopt maar nog niet uitgetreden?
   Daarnaast ligt het eraan hoe de huur is ingebracht in de VOF. Als het huurcontract op een correcte wijze is ingebracht in de vennootschap, is de andere vennoot hiermee akkoord gegaan. Dat betekent dat deze vennoot aansprakelijk is voor de huurverplichting en dus ook de huurachterstand die is ontstaan, in de periode waarin hij vennoot was.

   bij het uittreden van de andere vennoot zal de VOF doorgaan als een eenmanszaak, aangenomen dat jullie de enige twee vennoten waren. Bij het uittreden heeft de vennoot recht op zijn aandeel in de vennootschap. Gezien er een huurachterstand is ontstaan, zal deze achterstand verrekend dienen te worden in het aandeel van de uittredende vennoot. Wordt het aandeel een negatief bedrag (doordat er bijvoorbeeld verlies is geleden, of schulden zijn ontstaan), dan betekent dit dat de vennoot zich uit zal moeten kopen en dus geld moet betalen aan de vennootschap.

Schrijf een reactie