Zoek naar:

In 5 minuten gemakkelijk zelf je aangifte omzet belasting doen, aan de hand van dit btw aangifte voorbeeld. Ik leg stap voor stap uit hoe jij zelf als zzp’er of kleine ondernemer zelf jouw btw aangifte kan doen, in dit voorbeeld aangifte omzetbelasting, met tekst en afbeeldingen.

Nog makkelijker btw aangifte doen? Boekhoudprogramma’s maken automatisch de btw berekeningen en een vooraf ingevulde btw aangifte. Alles dat jij nog hoeft te doen is de aangifte met één klik op de knop digitaal te versturen naar de belastingdienst. Voor mijn eigen boekhouding gebruik ik e-Boekhouden.nl. Hier lees je meer over hun boekhoudpakket, of open hier een proefaccount met 15 maanden gratis boekhouden.

In 5 minuten zelf de btw aangifte doen. Het is een simpele rekensom, iedereen kan het.

Tip: met 1-klik btw aangifte doen? Dat kan snel en gratis met deze programma’s

Zelf je btw aangifte doen via de belastingdienst is best eenvoudig. Maar het kan nog makkelijker! Namelijk met 1 klik via een boekhoudprogramma. Check deze makkelijke boekhoudprogramma’s:

 

1. Btw bepalen

Allereerst moet je bepalen hoeveel btw je hebt betaald en hoeveel btw je hebt ontvangen. Deze btw moet je namelijk dadelijk bij de aangifte invullen.

Over alle inkomsten dient btw afgedragen te worden en over alle uitgaven moet er btw betaald worden. Op alle facturen die je verstuurt en ontvangt zou de btw vermeld moeten zijn. Is dit niet het geval, dan kan je de btw eenvoudig zelf uitrekenen.

Je kunt het uitrekenen aan de hand van de volgende formule. Pas 21% of 9% toe, afhankelijk van het gehanteerde percentage. In onderstaande formule wordt 21% als voorbeeld gebruikt.

21 / 121 * factuurbedrag = btw

Het factuurbedrag is dus het bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend.

De btw die je hebt ontvangen, moet je afdragen aan de belastingdienst en de btw die je hebt betaald, kan je terugvragen. De aangifte inkomstenbelasting betreft dus: ontvangen btw min betaalde btw. De uitkomst van deze rekensom moet je betalen, of krijg je terug, afhankelijk van of het bedrag positief of negatief is.

Voorbeeld

Je doet elk kwartaal de aangifte omzetbelasting. In een kwartaal heb je € 5.300 omzet waarover 21% btw is geheven (€ 919,84) en € 640 aan inventaris gekocht (€ 111,07 btw), dit zijn dus zakelijke uitgaven. De omzetbelasting die jij ontvangen hebt zal je moeten afdragen, de omzetbelastingdie je betaald hebt, mag je terugvorderen.

Te betalen btw: € 919,84
Te vorderen btw: € 111,07
Af te dragen btw bij de aangifte omzetbelasting: 919,84 – 111,07 = € 808,77

Zo eenvoudig is het. Als je administratie up to date is, doe je jouw aangifte in 5 minuten zelf, dat bespaart je weer een paar tientjes die de boekhouder vraagt voor een aangifte omzetbelasting. Voor het voeren van je administratie heb je tegenwoordig bijna geen boekhoudkennis meer nodig, waardoor elke zzp’er zijn eigen administratie kan voeren. Uit mijn boekhoudprogramma test waarbij ik de 16 meest prominente zzp boekhoudprogramma’s testte, kwam e-Boekhouden.nl als beste uit de test. Pluspunten zijn gemak in gebruik (ook zonder boekhoudkennis) en hun goede helpdesk voor al je vragen, ook boekhoud gerelateerde vragen. Hier vind je de prijzen van e-Boekhouden.nl.

2. Aangifte omzetbelasting

De btw aangifte doe je online op www.belastingdienst.nl met het aangifte omzetbelasting formulier op de website.

Ga naar inloggen en gebruik ‘inloggen ondernemers’. Je kunt inloggen met de inloggegevens die je hebt ontvangen van de belastingdienst.

Nu je bent ingelogd klik je op aangifte omzetbelasting van het tijdvak waarover je de aangifte wil doen.

Alvorens je naar de aangifte gaat met de rubrieken 1 tot en met 5, wordt er gevraagd of je iets aan te geven hebt. Als je activiteiten hebt verricht, zoals goederen of diensten hebt ingekocht of verkocht, geef je hier ‘ja’ aan. Het komt zelden voor dat zzp’ers geen activiteiten verrichten en dus geen btw aangifte hoeven te doen. In dit voorbeeld btw aangifte zijn er uiteraard activiteiten verricht, zodat de rubrieken hieronder uitgelegd kunnen worden.

Rubriek 1: Prestaties binnenland

In rubriek 1 geef je de omzet aan die je in Nederland hebt gemaakt. De omzet die je in het linker invoerveld invult, is de omzet zonder btw. In het rechter invoerveld waar de ‘omzetbelasting’ gevraagd wordt, voer je het bedrag aan btw in.

btw aangifte voorbeeld

Je dient de omzet aan te geven per btw categorie. Het is dus verstandig om de facturen die je ontvangt en uitschrijft al direct bij ontvangst te sorteren op btw percentage. Zo kan je ze gemakkelijk bij elkaar optellen en direct invoeren op de website van de belastingdienst per categorie, zoals hierboven in het omzetbelasting aangifte voorbeeld.

Bij 1d wordt naar privégebruik gevraagd. Stel je verkoopt laptops voor van € 500 per stuk en je besluit om er een uit de voorraad te nemen om zelf te gebruiken of om cadeau te doen, krijg je hier geen omzet voor. Je dient hier echter wel omzetbelasting over af te dragen. Deze omzetbelasting wordt berekend over de kostprijs van het artikel, ofwel inkoopprijs en dus niet de verkoopprijs. Naast privégebruik van bedrijfsgoederen, kan privégebruik van een auto van de zaak en privégebruik van gas, water, elektra en telefoon voorkomen.

LET OP: Rubriek 2, 3 en 4 zijn voor de meeste zzp’ers en kleine ondernemers niet van toepassing. Indien de verleggingsregeling en transacties met bedrijven in het buitenland niet van toepassing zijn, kun je door naar rubriek 5.

Rubriek 2: Verleggingsregelingen binnenland

Rubriek 2 vul je alleen in als er goederen of diensten zijn geleverd waarbij de heffing van omzetbelasting naar jou is verlegd.

De verleggingsregeling houdt in dat de leverancier de btw verlegd naar de afnemer. Hierbij brengt de leverancier geen btw in rekening, maar in plaats daarvan verlegt hij de btw naar de ondernemer die de producten of diensten afneemt.

Wanneer de btw verlegd wordt, is dat vermeld op de factuur als ‘btw verlegd’. Dit wordt vermeld in de plaats van het btw percentage en bedrag. Ook dient het btw-nummer van de afnemer vermeld te zijn op de factuur, wanneer de omzetbelasting verlegd is.

Alle btw die naar jou verlegd is door Nederlandse bedrijven, geef je aan in rubriek 2.

Het komt niet vaak voor dat btw verlegd wordt en zullen veel zzp’ers en kleine ondernemers hier niet mee te maken krijgen. Situaties waarin omzetbelasting veelal wordt verlegd zijn:

 • onderaanneming en uitlenen van personeel (bijvoorbeeld in de bouw)
 • handel in smartphones, laptops, tablets en game consoles
 • onroerende zaken
 • afval en oude (waardeloze) materialen
 • executieverkoop

Rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland

Heb je goederen buiten de EU geleverd? Voer de omzet hiervan dan in bij 3a.

Bij 3b vul je de omzet in van intracommunautaire leveringen. Een intracommunautaire levering is een levering van producten of diensten naar andere landen binnen de EU. Bij een dergelijke levering van goederen gaat het om:

 • goederen die zijn geleverd aan een bedrijf dat staat ingeschreven in een EU land (anders dan Nederland)
 • eigen goederen die door jou zijn overgebracht naar een ander EU land

Let er op dat het bij intracommunautaire leveringen alleen gaat om leveringen aan ondernemers. Verkoop je aan particulieren buiten Nederland, dan hoef je de omzet daarover niet aan te geven in rubriek 3.

Rubriek 4: Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht

Koop je goederen of diensten in het buitenland in? De omzetbelasting moet dan in Nederland worden aangegeven. De leverancier heeft in dit geval ook geen buitenlandse btw in rekening gebracht. De omzetbelasting moet worden aangegeven in Nederland door de afnemer, in dit geval ben jij dat dus.

Rubriek 5: Voorbelasting, kleine ondernemersregeling en schatting

Bij 5b vul je de voorbelasting in. De voorbelasting is de btw die je betaald hebt op goederen of diensten die je hebt ingekocht. Deze omzetbelasting wordt van de te betalen btw afgetrokken.

voorbeeld btw aangifte

De kleineondernemersregeling is een voordeel dat de belastingdienst geeft aan kleine ondernemers. Moet je in een jaar minder dan € 1.883 btw (2016) betalen? Dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering of betaal je zelfs helemaal geen btw. Als je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling, vul je in dit veld het bedrag van de vermindering. Let wel, dit vul je alleen in bij de laatste aangifte van het jaar. Voor meer informatie en wanneer je in aanmerking komt voor de kleineondernemersregling, kan je deze brochure bekijken van de belastingdienst over de kleineondernemersregeling.

De schatting hoeft niet te worden ingevuld, tenzij je om administratieve redenen niet in staat bent om binnen 1 maand na afloop van het tijdvak de btw aangifte in te dienen.

3. Btw terugvragen of betalen

Klaar! Dat was hem al. Het aangifteprogramma van de belastingdienst berekent automatisch het bedrag dat je aan omzetbelasting moet betalen of terugkrijgt. Controleer de bedragen nog even en je kan de aangifte versturen.

aangifte omzetbelasting voorbeeld

Btw terugvragen

Als je btw terugkrijgt, stort de belastingdienst het betreffende bedrag zo snel mogelijk op het rekeningnummer dat opgegeven is voor de teruggave.

Btw betalen

Moet je betalen? Maak dat het betreffende bedrag over naar het rekeningnummer ‘NL 86 INGB 0002 4455 88’ op naam van de Belastingdienst Apeldoorn.

Let er op dat je op tijd betaald! De betaling moet uiterlijk aan het eind van de maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft, betaald zijn. Als betaaldatum wordt aangehouden de datum waarop de betaling is bijgeschreven op de rekening van de Belastingdienst. De bank heeft mogelijk enkele dagen nodig om de betaling te verwerken, afhankelijk van wanneer je betaald en welke bank je hebt. Boek het geld dus optijd over, zo voorkom je een naheffingsaanslag en mogelijk een boete.

Aangifte met boekhoudpakket

te vorderen btw

Met een boekhoudpakket wordt de btw aangifte al vooraf opgesteld in het boekhoudprogramma. Onderstaand een voorbeeld van het btw overzicht in e-Boekhouden.nl.

Als je een factuur verstuurt met 21% btw, dan voegt het boekhoudprogramma automatisch de btw toe aan rubriek 1a (de eerste regel in bovenstaande afbeelding). Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Wil je na afloop van het kwartaal de btw aangifte doen? Dan verstuur je simpelweg de aangifte vanuit het boekhoudprogramma met één druk op de knop: ‘Aangifte nu elektronisch versturen’.


btw aangifte

Probeer e-Boekhouden.nl tijdelijk 15 maanden gratis.

Of check de best geteste boekhoudprogramma’s hieronder:

 

4. Administratieve bewaarplicht

Als ondernemer heb je een administratieve bewaarplicht van 7 jaar. Dat houdt in dat je alle relevante administratieve documenten moet bewaren voor een periode van 7 jaar. Bewaar dus alle documenten die je ontvangt en die worden gegenereerd naar aanleiding van de btw aangifte.

 5. Makkelijker aangifte doen

Boekhoudprogramma’s stellen automatisch het btw overzicht voor je op, zodat je de cijfers alleen nog hoeft over te typen bij de aangifte omzetbelasting op de website van de belastingdienst. Enkele boekhoudprogramma’s hebben tegenwoordig een automatische btw koppeling met de belastingdienst.

Moneymonk en e-Boekhouden.nl zijn daar mooie voorbeelden van. Als je het uit zou willen proberen kun je bij beide programma’s een gratis proefaccount openen. De boekhoudprogramma’s zijn vrij eenvoudig te begrijpen voor elke zzp’er en zijn bovendien meestal het eerste jaar of kwartaal gratis. e-Boekhouden.nl biedt nu bijvoorbeeld 15 maanden gratis boekhouden voor starters, het kan dus de moeite waard zijn om het even uit te proberen. Een account is namelijk in een paar minuten geopend.

Wil je in excel boekhouden? Bekijk excel-boekhouden.nl voor een gratis template.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

2 reacties

  • Hoi Pietjan,

   Wat bedoel je precies?
   Voor ons is het artikel gelukkig zichtbaar zoals het zou moeten zijn. Misschien dat de pagina refreshen of je browser cache wissen helpt om de pagina juist te laden! Succes.

   Job

Schrijf een reactie