Zoek naar:

De btw is een belangrijk onderdeel van een factuur. Normaal gesproken, althans. We kennen namelijk een aantal uitzonderingen waarbij je geen btw op je factuur hoeft te vermelden. Lees snel verder om te checken wanneer dat zo is.

Iedereen die zich bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven, is in beginsel btw-plichtig. Dat houdt dus in dat je belasting betaalt over je omzet. Omzetbelasting, ja. Deze bereken je op je facturen door aan je klanten.

Voorbeeld

Je hebt €500 aan diensten geleverd aan Bedrijf A. Het algemene btw-tarief in Nederland is 21%. Dat komt neer op €105. 

Dit bedrag tel je op bij de €500, waardoor het totaalbedrag van je zzp-factuur mét btw uitkomt op €605. Die extra €105 draag je één keer per kwartaal af aan de Belastingdienst.

Hoe hoog is de omzetbelasting?

Het btw-tarief dat jij moet gebruiken, hangt af van het werk dat je doet én de klant waarnaar je de factuur verstuurt. We onderscheiden in Nederland drie tarieven:

  • Een algemeen btw-tarief van 21%;
  • Een verlaagd btw-tarief van 9%;
  • Een nultarief van 0%.

Algemeen btw-tarief van 21%

Verreweg de meeste organisaties vermelden op hun factuur het algemene btw-tarief van 21%. Dat geldt voor bedrijven die diensten en goederen leveren die niet zijn vrijgesteld van de omzetbelasting én niet vallen onder het verlaagde tarief.

Verlaagd btw-tarief van 9%

Het verlaagde btw-tarief van 9% geldt voor organisaties die diensten of goederen leveren die hiervoor in aanmerking komen. Je mag dit tarief bijvoorbeeld gebruiken wanneer je voedingsmiddelen of boeken verkoopt.

Een complete lijst aan diensten en goederen belast met het verlaagde btw-tarief vind je op de website van de Belastingdienst.

Nultarief: 0%

Het nultarief geldt voor bedrijven die zijn vrijgesteld van de omzetbelasting. Het gaat dan om organisaties die actief zijn in specifieke branches, zoals de kinderopvang. 

Een complete lijst aan dit soort instanties vind je hier.

Wanneer geen btw op factuur?

We onderscheiden drie situaties waarbij je een factuur zonder btw mag versturen:

  • Je bedrijf is vrijgesteld van de omzetbelasting;
  • Je bedrijf komt in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR);
  • Je klant bevindt zich in het buitenland.

Vrijstelling van de omzetbelasting

Sommige bedrijven komen in aanmerking voor het nultarief. Ze hoeven daarom geen omzetbelasting te betalen.

Ben jij zo’n bedrijf? Breng dan géén btw in rekening en maak een factuur zzp zonder btw.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Alle bedrijven die op jaarbasis minder dan €20.000 verdienen, maken aanspraak op de KOR – de kleineondernemersregeling. Ze betalen dan geen btw. Het voordeel daarvan is dat ze minder administratieve lasten hebben.

De btw moet wél weer worden betaald vanaf het moment dat deze grens wordt overschreden.

Klant in het buitenland

Bevind jouw klant zich in een ander land? Stuur dan een buitenlandse factuur zonder btw. Je brengt op je zzp-factuur geen btw in rekening.

Btw op een buitenlandse factuur zetten is namelijk niet nodig. De klant hoeft in het buitenland tenslotte geen btw af te dragen.

Hoe vermeld ik dit op een factuur?

Heb je een bedrijf dat in aanmerking komt voor vrijstelling? Vermeld dan geen btw op de factuur. Zorg er in plaats daarvan voor dat je op je niet-btw-plichtige factuur wél duidelijk noemt dat je bent vrijgesteld van de omzetbelasting.

Stuur je een factuur naar het buitenland? Vermeld dan de woorden btw 0% tussen het subtotaal en het totaalbedrag.

Zijn er ook situaties waarbij een buitenlandse factuur met btw nodig is?

Nee – die zijn er niet. Een factuur naar het buitenland maakt het berekenen van btw per definitie overbodig.

Auteur

Schrijf een reactie