Zoek naar:

We worden allemaal weleens ziek, maar als je dit als zzp’er overkomt, is de situatie helaas compleet anders dan wanneer het iemand in loondienst betreft. Er is tenslotte géén ZZP Ziektewet die zzp’ers ondersteunt.

Arbeidsongeschiktheid is een risico voor de ongeveer anderhalf miljoen zelfstandigen zonder personeel in Nederland. Daarom hebben de regering, werkgevers- en werknemersorganisaties in het nieuwe Pensioenakkoord bepaald dat ondernemers zich waarschijnlijk vanaf 2024 verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid – bij het gebrek aan een ZZP Ziektewet. Welke vorm deze verplichting exact krijgt, is nog niet duidelijk.

Tot die tijd geldt dat je als zzp’er voor je eigen inkomen moet zorgen, dus ook bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Mensen in een vast dienstverband dragen die last niet – en in het verleden waren ook zelfstandigen verzekerd bij ziekte. Dat eindigde toen in 2004 de laatste ZZP Ziektewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), werd afgeschaft.

De enige manier waarbij je als zelfstandige verlies van inkomen voorkomt, is door een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Deze verzekeringen beschermen je en functioneren zodoende als een – soort van – ZZP Ziektewet.

Moet ik me wel of niet verzekeren?

Als zzp’er is het vooralsnog niet verplicht om je te verzekeren. Veel zelfstandigen kiezen hier dan ook niet voor.

Dat is ook enigszins logisch. De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan voor een ondernemer namelijk best hoog zijn. Veel zzp’ers haken daarom af. Sommigen zetten simpelweg iedere maand geld apart voor een eventuele, onverhoopte ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Aan de andere kant ben je zonder verzekering helemáál niet gedekt wanneer je als zzp’er in de ZZP Ziektewet belandt. Dat houdt in dat je géén inkomsten krijgt en afhankelijk bent van bijvoorbeeld het inkomen van je partner.

We raden je dan ook altijd aan om je toch te verzekeren – en bovendien wordt het in de toekomst verplicht.

Hoe kan ik me als zzp’er verzekeren tegen ziekte?

Een verzekering tegen ziekte heet een arbeidsongeschiktheidsverzekering – of AOV. Deze verzekering beschermt je tegen het verlies van inkomen wanneer je ziek wordt. Een soort vervanging van de ZZP Ziektewet, dus. Hij helpt je ook wanneer je invalide wordt of een ongeval krijgt waardoor je niet meer kunt werken.

Deze verzekering wordt door verzekeraars, banken, onafhankelijke adviseurs en brancheorganisaties aangeboden. Belangrijk is dat je verschillende voorwaardes en premies met elkaar vergelijkt, voordat je een overhaaste keuze maakt.

Uitkeringsdrempel

Let bijvoorbeeld goed op de uitkeringsdrempel, waarvan bij de meeste verzekeringen sprake is. In veel gevallen moet je minimaal 25 procent arbeidsongeschikt te zijn om iets te ontvangen, maar er zijn ook hogere drempels.

Kies je voor een hogere drempel, bijvoorbeeld van 50 procent? Dan krijg je ook pas een uitkering als je voor minimaal 50 procent arbeidsongeschikt bent.

Beroepsarbeidsongeschiktheid versus passende arbeid

Je bepaalt ook of je kiest voor beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Het verschil tussen deze twee mogelijkheden is dat de verzekeraar bij de ene variant kijkt of je binnen je eigen bedrijf nog ander werk kunt uitoefenen.

Kan ik me verzekeren als ik zzp’er en ziek ben?

Voor zzp’ers met een ziekte kan het afsluiten van een ziektekostenverzekering moeilijker verlopen. Dit komt doordat verzekeraars geen verplichting hebben tot het accepteren van zieke zzp’ers. Ze kunnen hen wél een zogenoemde vangnetverzekering bieden.

Zijn er alternatieven voor een verzekering?

We onderscheiden de volgende alternatieven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Schenkkringen

Een schenkkring is een alternatieve manier van verzekeren. Zo’n kring bestaat uit een groep zzp’ers die elkaar kennen en vertrouwen. Ze vormen een verzekering door elkaar financieel te steunen bij een zzp-ziekte. Denk hierbij aan leden van een specifieke branche.

Om de onderlinge banden te versterken, organiseert het bestuur van zo’n schenkkring verplichte bijeenkomsten. Een schenkkring kenmerkt zich verder door het volgende:

 • Je ontvangt schenkingen voor maximaal twee jaar;
 • Psychische aandoeningen of burn-outs zijn in het eerste jaar vaak uitgesloten van een schenking;
 • Vaak eisen schenkkringen dat het bedrijf minimaal één jaar actief moet zijn voor deelname;
 • Zelf aanmelden is meestal niet mogelijk. Dit verloopt via een ander lid van de schenkkring;
 • Ieder lid heeft het recht een veto uit te spreken tegen nieuw lidmaatschap;
 • Bij minimaal twintig deelnemers kan een schenkkring van start gaan;
 • Je betaalt inschrijfkosten en maandelijkse contributies. Deze maak je over naar een schenkkringrekening.

Crowdsurances

Deze vorm heeft veel weg van de schenkkring. Het is een online platform voor zzp’ers die hun inkomen bij een zzp-ziekte willen veiligstellen – als alternatief op de ZZP Ziektewet. De leden van het platform kennen elkaar niet persoonlijk.

Crowdsurances onderscheiden zich verder door het volgende:

 • Bijeenkomsten zijn niet verplicht;
 • Er is geen maximumaantal deelnemers;
 • Er is meestal een leeftijdsgrens;
 • Je kunt pas deelnemen na één jaar ondernemen;
 • Je betaalt inschrijfkosten en stort iedere maand geld op een rekening;
 • Het platform berekent je premie op basis van het gemiddelde ziektepercentage.

Zelf sparen

Je kunt jezelf ook ‘verzekeren’ voor arbeidsongeschiktheid door een eventueel inkomensverlies vooraf in te calculeren. Je voorkomt hiermee dat je later in financiële problemen komt.

We vertellen je graag hoe je als zzp’er je verzekeringen regelt. Browse daarom vooral verder op ZZP Daily voor meer informatie voor de ZZP Ziektewet, zzp-ziektes en meer.

Auteur

Schrijf een reactie