Zoek naar:

Verpleegkundigen, kraamverzorgsters en andere zzp’ers in de gezondheidszorg zijn gebonden aan specifieke wet- en regelgeving. Ben je een startende zzp’er in de zorg? We leggen je hier uit waar je tijdens de opstartfase mee te maken krijgt – aan de hand van acht stappen.

In dit artikel

 1. Wat doet een zzp’er in de zorg?
 2. Wat zijn de voordelen van werken als zzp’er in de zorg?
 3. Welke verantwoordelijkheden heeft een zzp’er in de zorg?
 4. Hoe word ik zzp’er in de zorg?
  Voorkom schijnzelfstandigheid
  Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  Vul een vragenlijst van de IGJ in
  Schrijf je in voor het BIG-register
  Vraag een AGB-code aan
  Voldoe aan de Wet Wkkgz en vraag een VOG aan
  Bepaal je uurtarief
  Regel je financiën
  Veelgestelde vragen
zzp'er-zorg

Wat doet een zzp’er in de zorg?

Nederland telde in 2022 ongeveer 169.000 zzp’ers die in de zorg actief zijn. De verwachting is dat er hier jaarlijks nog eens 15.000 bijkomen.

Het gaat hier om zorgmedewerkers die niet in loondienst zijn, maar hun werkzaamheden zelfstandig uitvoeren. Je bent opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. Voorbeelden daarvan zijn zelfstandige verpleegkundigen en (kraam)verzorgsters.

zzp'er-zorg

Wat zijn de voordelen van werken als zzp’er in de zorg?

Werken als zzp’er in de zorg heeft verschillende voordelen. 

Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het feit dat zzp’ers meer vrijheid hebben om hun werktijden zelf in te delen. Dit maakt het makkelijker om werk en privé te combineren.

Een ander voordeel is variatie. Je hebt hierdoor de mogelijkheid om voor verschillende opdrachtgevers te werken. Je werk is daardoor constant vernieuwend en meestal uitdagend.

Tot slot spelen inkomsten een rol. Zzp’ers in de zorg verdienen vaak meer dan hun vakgenoten in loondienst.

zzp-zorg3

Welke verantwoordelijkheden heeft een zzp’er in de zorg?

Tegenover deze voordelen staan ook een aantal verantwoordelijkheden.

Je draagt bijvoorbeeld zorg voor je eigen belastingen, je verzekeringen en je pensioen. Zaken die een werkgever normaal gesproken voor je regelt.

Lees ook: Hoe je als zzp’er je pensioen regelt

Lees ook: Vergeet je verzekeringen niet!

Het is ook zaak dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die gelden voor zzp’ers in de zorg. Voorbeelden hiervan zijn inschrijvingen in het Handels-, maar ook het BIG-register, het aanvragen van een AGB-code en een VOG én het voldoen aan de Wet Wkkgz. Lees hier verderop in dit artikel meer over.

Zzp’ers in de zorg zijn ook verantwoordelijk voor hun uurtarief en moeten minstens drie verschillende opdrachtgevers per jaar hebben op een zogenoemde schijnzelfstandigheid te voorkomen.

???? Zo bepaal je jouw uurtarief als zzp’er

Is zzp’er zijn beter dan in loondienst?

We krijgen weleens de vraag of het leven als zzp’er beter is dan dat van iemand in loondienst.

 

Het enige antwoord dat we hier op kunnen geven, is dat dit compleet afhangt van wie jij als persoon bent.

 

Hou je van zelfstandigheid, bepaal je graag je eigen cliënten, werk je graag in eigen werktempo en vind je het daarbij niet erg om het risico te lopen (tijdelijk) zonder werk te zitten? Dan kan een leven als zzp’er jou misschien goed bekoren.

 

Hecht je daarentegen waarde aan houvast en de stabiliteit die een vaste werkgever je kan bieden? Dan is loondienst waarschijnlijk eerder voor jou weggelegd.

 

zzp-zorg4

Hoe word ik zzp’er in de zorg?

Plannen om zzp’er in de zorg te worden? Volg dan déze acht essentiële stappen:

 • Voorkom schijnzelfstandigheid
 • Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • Vul een vragenlijst van de IGJ in
 • Schrijf je in voor het BIG-register
 • Vraag een AGB-code aan
 • Voldoe aan de regels in de Wet Wkkgz en vraag een VOG aan
 • Bepaal je uurtarief
 • Stel algemene voorwaarden
 • Regel je financiën

Voorkom schijnzelfstandigheid

Wil je zzp’er in de zorg worden? Stel jezelf dan allereerst de vraag of je wel echt een zelfstandig ondernemer wordt.

Dat klinkt misschien vreemd, maar er is binnen de zorg veel sprake van zogenoemde schijnzelfstandigheid.

Check daarom altijd de website van de Belastingdienst om te controleren of je daadwerkelijk wordt gezien als een ondernemer voor de inkomstenbelasting. De fiscus stelt namelijk allemaal eisen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Een voorbeeld van zo’n eis is bijvoorbeeld dat je minstens drie verschillende opdrachtgevers per jaar hebt.

Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Geen sprake van schijnzelfstandigheid? Schrijf je dan in voor het Handelsregister. Dat moet ieder bedrijf in Nederland doen – dus jij als zzp’er in de zorg ook. Bovendien kun je zonder inschrijving in het Handelsregister geen AGB-code aanvragen, waarover later meer.

Jezelf inschrijven voor het Handelsregister kan bij de Kamer van Koophandel.

Vul een vragenlijst van de IGJ in

De IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van zorg bij nieuwe aanbieders. Ze verplichten je daarom, voor je aan de slag gaat, tot het invullen van een speciale vragenlijst.

Deze vragenlijst ontvang je nadat je jezelf via ToetredingZorgaanbieders.nl hebt aangemeld als zorgaanbieder. Het IGJ verstuurt deze vragenlijsten per post, maar kan ook telefonisch contact met je opnemen.

Schrijf je in voor het BIG-register

Ben je een startende zzp’er in de zorg? Dan heb je een BIG-registratie nodig. Starten als zzp’er in de zorg vereist dat je voldoet aan specifieke wet- en regelgeving. Het BIG-register is daarbij belangrijk: een openbaar voor bepaalde beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

In de wet BIG staan regels voor jouw beroep, en het beschermt patiënten tegen slechte kwaliteit van zorgverlening. Dit register vertelt je wat je als zorgverlener wel en niet mag en kan. Hierin staat of jij als zorgverlener bijvoorbeeld bepaalde chirurgische handeling mag doen of injecties mag geven. Dit beschermt dus patiënten tegen ondeskundige zorgverleners. Ook is het raadzaam je aan te sluiten bij een klachtencommissie. Want iedere patiënt kan een klacht tegen je indienen.

Een BIG-registratie is verplicht voor onder andere de volgende beroepen:

 • Apothekers
 • Artsen
 • Fysiotherapeuten
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Psychotherapeuten
 • Tandartsen
 • Verloskundigen
 • Verpleegkundigen

Met bepaalde beroepen kun je tijdelijk zijn opgenomen in het BIG-register. Tijdens de experimenteerperiode vindt er een evaluatie plaats. Daarna blijft de registratie voor een beroep of verdwijnt deze. Bijvoorbeeld sinds 2019 is er een tijdelijke registratie voor Bachelor Medisch Hulpverlener. 

Zorgverleners met inschrijving in het BIG-register moeten zich elke vijf jaar opnieuw registreren.

Vraag een AGB-code aan

Om de door jou geleverde zorg te kunnen declareren, heb je als ondernemer een persoonlijke AGB-code nodig. AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer; de landelijke code zorgt ervoor dat jij als zorgaanbieder wordt erkend.

Let op: je kunt je persoonlijke AGB-code alleen aanvragen als je een geldige BIG-registratie, een registratie bij een beroepsorganisatie of een vermelding in een kwaliteitsregister hebt.

Voldoe aan de Wet Wkkgz en vraag een VOG aan

Zzp’er worden in de zorg? Een zelfstandige zorgprofessional krijgt vroeg of laat te maken met de Wet Wkkgz. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en deze wet geldt voor alle zorgaanbieders.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom staat er in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg wat goede zorg precies inhoudt. De wet stelt dus verschillende eisen aan zzp’ers in de verzekerde zorg. Hij vertelt je onder meer wat er precies moet gebeuren wanneer je een klacht krijgt over de door jou geleverde zorg. Verschillende, specifieke keurmerken helpen je aan te tonen dat je in de zorg werkt volgens de eisen van de Wkkgz. En dat kan weer helpen bij het vinden van opdrachtgevers.

Alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz zijn volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verplicht zich aan te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg.

Wat dat met de VOG heeft te maken? Deze Verklaring Omtrent Gedrag maakt hier deel van uit. Dit is een document dat verklaart dat er geen bezwaar is tegen jouw nieuwe baan als zzp’er in de zorg.

Je kunt een VOG aanvragen via je gemeente.

Meer wet- en regelgeving

De Wet Wkkgz is niet de enige wet waarmee je als (beginnend) zelfstandig zorgprofessional te maken krijgt. Zzp’ers in de zorg komen bijvoorbeeld ook de Wet zorg en dwang (Wzd) tegen. Deze is actief sinds 1 januari 2021 en beschermt onder meer cliënten met een verstandelijke beperking tegen onvrijwillige zorg.

 

Zo heb je ook de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) die sinds 2016 de VAR (verklaring Arbeidsrelatie) vervangt. Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie afspraken. Samen beoordelen zij of er sprake is van loondienst.

 

De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) geldt sinds 1 januari 2022. Hij is bedoeld voor zorgaanbieders en bestaat uit een meldplicht, een vergunningsplicht en een eis van onafhankelijk intern toezicht via een toezichthouder.

 

Daarnaast krijgen alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken, waaronder zzp’ers in de zorg, te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming: de AVG. Deze verordening waarborgt dat je op de juiste manier met privacygevoelige informatie van patiënten omgaat.

 

Bepaal je uurtarief

Iets dat voor werknemers in loondienst wordt bepaald, maar zzp’ers in de zorg zelf uit moeten zoeken, is het uurtarief. En dat is lastig, want hoe bepaal je nou wat je zelf verdient? Een te hoog uurtarief schrikt potentiële klanten af, maar een te lage prijs zorgt er juist weer voor dat mensen weinig vertrouwen krijgen in jouw kwaliteit.

Wel is het zo dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor bepaalde zorgberoepen maximumtarieven heeft vastgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor logopedisten, kaakchirurgen, psychiaters en orthodontisten.

Veel websites adviseren daarom je uurtarief te bepalen op basis van wat je per maand nodig hebt. Ons advies? Doe dit niet.

Kijk in plaats daarvan eerst naar het gemiddelde uurtarief in de markt. Dat ligt anno nu op zo’n €45 per uur, waarbij er verschillen zijn per beroep:

BeroepGemiddeld uurtarief
Helpende€35
Persoonlijk begeleider€35
Persoonlijk verzorger€30
Verpleegkundige€55
Verzorgende€40

We adviseren je om te beginnen met het gemiddelde tarief. Hanteer hierbij eventueel een korting voor klanten die vaker terugkomen. Een goedgevulde agenda is tenslotte ook iets waard.

Verhoog vervolgens dit uurtarief stukje bij beetje wanneer je meer ervaring opdoet, bijvoorbeeld bij iedere nieuwe klant. Dit stelt je namelijk in staat om niet-declarabele uren indirect te vergoeden, bijvoorbeeld de tijd die je steekt in je administratie of in het lezen van vakliteratuur.

Vervoerskosten kun je wél in rekening brengen, zoals de gebruikelijke €0,19 per gereden kilometer of je kosten voor het openbaar vervoer.

Stel algemene voorwaarden

Zorg dat je goede algemene voorwaarden hebt. Zo kun je bepaalde zakelijke problemen indekken. Hierin kan je regels opstellen over betalingsvoorwaarden, bedrijfsaansprakelijkheid, geheimhouding en hoe er met klachten wordt omgegaan. Zo heb je altijd wat om op terug te vallen. Deze voorwaarden stel je beschikbaar aan je cliënt. Zo voorkom je onduidelijkheden.

Veel dingen zijn bij een zakelijke overeenkomst tussen jou en je opdrachtgever al geregeld. Bijvoorbeeld over de betalingsvoorwaarden. Hier kun je een beroep op doen als je facturen door de opdrachtgever niet betaald worden.

Regel je financiën

Alle hierboven genoemde stappen doorlopen? Dan kun je in ieder geval aan de slag met je nieuwe eenmanszaak.

Starten als zzp’er in de zorg heeft echter meer om het lijf. De paperassen lopen na alle inschrijvingen tenslotte gewoon door. Je moet bijvoorbeeld medische dossiers opstellen, je verzekeringen regelen én – belangrijk – je financiën op orde brengen.

Een zakelijke bankrekening aanvragen

Dat begint allereerst met een zakelijke bankrekening aanvragen. Dit voorkomt dat privé- en zakelijke transacties op je persoonlijke rekening door elkaar heen lopen. Bovendien staat het professioneler en is het min of meer verplicht. Veel banken staan het zakelijke gebruik van een privé-rekening namelijk niet toe.

Wil je weten welke zakelijke rekening bij je past? Vergelijk hier verschillende rekeningen met elkaar!

Je administratie regelen

Een ander, belangrijk deel van je financiën is je administratie. Onze ervaring is dat het aan het begin van je carrière als zzp’er eenvoudig is om je boekhouding zelf bij te houden, maar dat het na verloop van tijd al gauw onmogelijk wordt om alle financiën in kaart te brengen.

We raden het je daarom aan om gebruik te maken van een boekhoudprogramma. Zo’n online softwarepakket helpt je met alle facetten van je administratie. Je kunt hiermee offertes en facturen maken en versturen, maar ook bijhouden welke rekeningen wel en niet zijn betaald. Boekhoudprogramma’s helpen je daarnaast tijdens je aangiftes voor de inkomsten- en omzetbelasting.

???? Zo stel je een factuur op als zzp’er in de zorg

Zo’n pakket hoeft bovendien niet veel geld te kosten. Vergelijk verschillende boekhoudprogramma’s met elkaar en je kunt voor een tientje per maand klaar zijn. Onze aanraders zijn onder meer e-Boekhouden.nl, Moneybird en MoneyMonk.

???? Dit zijn de beste eenvoudige boekhoudprogramma’s voor zzp’ers

Meer wet- en regelgeving

De Wet Wkkgz is niet de enige wet waarmee je als (beginnend) zelfstandig zorgprofessional te maken krijgt. Zzp’ers in de zorg komen bijvoorbeeld ook de Wet zorg en dwang (Wzd) tegen. Deze is actief sinds 1 januari 2021 en beschermt onder meer cliënten met een verstandelijke beperking tegen onvrijwillige zorg.

 

Zo heb je ook de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) die sinds 2016 de VAR (verklaring Arbeidsrelatie) vervangt. Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie afspraken. Samen beoordelen zij of er sprake is van loondienst.

 

De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) geldt sinds 1 januari 2022. Hij is bedoeld voor zorgaanbieders en bestaat uit een meldplicht, een vergunningsplicht en een eis van onafhankelijk intern toezicht via een toezichthouder.

 

Daarnaast krijgen alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken, waaronder zzp’ers in de zorg, te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming: de AVG. Deze verordening waarborgt dat je op de juiste manier met privacygevoelige informatie van patiënten omgaat.

 

veelgestelde-vragen

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van zzp’ers in de zorg?

Zzp’ers in de zorg hebben meer vrijheid en meer variatie in hun werk. Ze verdienen doorgaans ook meer dan hun vakgenoten in loondienst, hoewel ze hiervoor wel alles zelf moeten regelen.

Is zzp’er in de zorg zijn beter dan in loondienst werken?

Dat hangt compleet af van hoe je bent als persoon. Hou je van zelfstandigheid, bepaal je graag je eigen ritme en ben je bereid risico’s te nemen? Dan kan het voor jou beter zijn.

Wat verdien je als zzp’er in de zorg?

De gemiddelde zzp’er in de zorg verdient €45 per uur. Dit bedrag is afhankelijk van het beroep. Kosten en niet-declarabele uren zijn hierin niet meegenomen.

Auteur

Schrijf een reactie