Alles over het VOF contract met voorbeeld

De VOF (vennootschap onder firma) is een rechtvorm die vergelijkbaar is met de eenmanszaak. Echter zijn er bij een VOF, in tegenstelling tot de eenmanszaak minimaal twee ondernemers. Zij voeren een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. De VOF is een veel gekozen rechtsvorm, waarbij de ondernemers (of vennoten) ook privé aansprakelijk kunnen worden gesteld bij schulden. Dit is niet het geval bij rechtspersonen zoals een BV of NV. Om tot een goede bedrijfsuitoefening te komen, is het verstandig om een aantal belangrijke zaken in een VOF contract vast te leggen.

Een VOF akte is niet verplicht voor de oprichting van een vennootschap onder firma. Echter wordt het contract in veel gevallen wel opgesteld. Het VOF contract betreft bijvoorbeeld afspraken over winstverdeling, beëindiging van de vennootschap of ziekteverzuim. Niet onbelangrijk om vast te leggen en we raden het dan ook ten zeerste aan.

Voorbeeld VOF contract

Hieronder vind je een voorbeeld VOF contract. Het voorbeeld is gratis te downloaden. Het contract is beschikbaar in word en pdf versie. We verstrekken dit voorbeeld VOF contract zodat je een beeld wat er allemaal in een VOF contract kan staan. We raden je niet aan om dit contract slechts in te vullen en te gebruiken voor de oprichting van jouw vennootschap. De akte kan er namelijk anders uit komen te zien door de individuele situatie van de personen die het contract aangaan. Je kunt het VOF contract dus het beste op laten stellen door een jurist, of je laten adviseren door een accountant. Zo ben je er zeker van dat alle juridische risico’s volledig gedekt zijn.

 

Bron: KvK.nl. Pagina 1 tot en met 6 betreft het contract. In pagina 7 tot en met 10 wordt een toelichting op de akte gegeven.

Belangrijke passages

Er zijn een aantal belangrijke passages welke in het VOF contract worden besproken. Deze passages worden hieronder nader toegelicht.

Inbreng

In de meeste gevallen is de inbreng in de vennootschap geld. Indien er goederen worden ingebracht, is het verstandig om een specificatie van deze goederen op te nemen in een aparte bijlage, die bij het contract gevoegd wordt. De waardering van de goederen is vooral belangrijk. Goederen kunnen het beste door een boekhouder of accountant gewaardeerd worden.

Bevoegdheid

Als er aan de oprichting van de vennootschap geen VOF contract ten grondslag ligt, mogen in beginsel alle vennoten tot een onbeperkt bedrag binden zonder medeweten van de andere vennoot. of vennoten. Dit geldt echter niet wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen in dit contract. Derhalve is het belangrijk om op te nemen dat voor bepaalde besluiten, toestemming is vereist van alle vennoten. In lid 2 van de bevoegdheidsparagraaf in het contract zijn voorbeelden van deze situatie opgenomen. Let op dat deze bepaling niet geldt voor geldopnames bij een bank. Dit kan wel door middel van bevoegdheden in het bankaccount afgedekt worden.

Primaire arbeidsbeloning

Als vennoot ben je niet in dienst van de vennootschap, je bent de eigenaar. De beloning die je uit de vennootschap ontvangt, is dus geen salaris maar winst. Omdat de winst aan het eind van het boekjaar wordt vastgesteld, wordt deze in beginsel één maal per jaar uitgekeerd. Er is echter ook een mogelijkheid om een primaire arbeidsbeloning af te spreken. Dit is een bedrag dat de vennoten elke periode (afhankelijk wat afgesproken wordt, meestal 1 maand) uit de vennootschap ontvangen als beloning voor de verrichte arbeid.

Als één vennoot meer arbeid inbrengt dan andere vennoten, kan bijvoorbeeld ook worden afgesproken dat de winstverdeling niet 50/50 is, maar dat de winst wordt verdeelt aan de hand van de ingebrachte hoeveelheid arbeid. Vervolgens kan er in artikel 10 worden afgesproken dat alle winst die meer is dat de primaire arbeidsbeloning (overwinst genoemd), bijvoorbeeld aan de hand vaan een gelijk percentage verdeelt wordt.

Einde vennootschap en uittreding

In het contract kan ook vast worden gelegd, dat als een vennoot het contract overtreedt, of niet nakomt, dat de andere vennoten de vennootschapsovereenkomst met deze vennoot kunnen ontbinden. De vennoot die het contract overtreedt, moet wegens juridische dekking, schriftelijk in gebreke worden gesteld en er moet een redelijke termijn worden gegeven waarin de vennoot de afspraken alsnog na kan komen. Als deze termijn is verstreken en de situatie is ongewijzigd, kan de vennoot worden ontbonden.

Voortzetting, overname en verblijven

Het uittreden van een vennoot, betekent in beginsel ook het ontbinden van de vennootschap. Als er een vennoot uit treedt, moet de vennootschap wettelijk gezien worden ontbonden. Ontbinding is echter meestal niet gewenst, zeker niet als er meer dan twee vennoten zijn. In artikel 15 is geregeld dat de vennootschap niet wordt ontbonden als er een vennoot uittreedt. Maar wat als een vennoot vrijwillig uit wil treden? Kan dit zo maar, of krijgt men dan te maken met een opzegtermijn? Wanneer er niets is afgesproken, wordt er een ‘redelijke opzegtermijn’ gehanteerd. In de praktijk is dit meestal 1 tot 2 maanden. Als de andere vennoten de vennootschap door willen zetten, wordt aanbevolen om afspraken te maken of de uitgetreden vennoot aansprakelijk blijft voor de schulden van de VOF. Dit kan bijvoorbeeld worden gevrijwaard indien daar iets over vastgelegd is in het VOF contract.

Ook als partners een VOF aangaan (man/vrouwfirma), is het belangrijk om afspraken te maken, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding. Als men trouwt, gaan zij een verbintenis aan ‘tot de dood u scheidt’. Dit geldt ook zo voor de VOF, deze wordt namelijk opgericht voor onbepaalde tijd. Maar als de verbintenis door een echtscheiding wordt verbroken, wordt de vennootschap niet ontbonden. Het is dan ook raadzaam om als partners die samen een VOF beginnen, afspraken te maken over wat er met de VOF gebeurt bij een echtscheiding.

Heb je hulp nodig?

Ik werk samen met Paperdork. Een slim online boekhoudprogramma mét gratis boekhouder. Die klaar staat voor al jouw vragen. Hij controleert ook je boekhouding, én doet je belastingaangiften.

Een super concept voor zzp'ers die hun boekhouding graag zelf doen, maar wél de zekerheid willen van een sluitende administratie, en soms gewoon even de hulp van een expert nodig hebben. Hij benut natuurlijk ook alle belastingvoordelen voor je. En dat voor een prikkie. Meer weten?

Reactie toevoegen

Navigeer