Zoek naar:

Heb jij als zzp’er een bv opgezet? Dan ben je directeur-grootaandeelhouder (dga) in je eigen onderneming. Sinds een aantal jaar is het voor dga’s niet meer mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer op te bouwen. Daarom hebben veel directeur-grootaandeelhouders hun pensioen omgezet naar een ODV.

Wat is een oudedagsverplichting?

ODV staat voor oudedagsverplichting en is een vorm van pensioenopbouw voor zzp’ers die directeur-grootaandeelhouders zijn in hun bv. Omdat je sinds 2017 als dga geen pensioen in eigen beheer meer mag opbouwen, hebben veel ondernemers hun pensioen in eigen beheer naar een ODV omgezet.

Ga je uiteindelijk met pensioen? Dan wordt de oudedagsverplichting uitgekeerd door de bv. Je betaalt privé wél inkomstenbelasting over deze uitkering.

De ODV is dus een belastingschuld. De aftrek heeft tenslotte al plaatsgevonden binnen de bv, maar er moet nog belasting over worden betaald.

Waarom omzetting pensioen in ODV?

Een aantal jaren geleden werd door de overheid besloten dat het pensioen in eigen beheer voor dga’s moest worden uitgefaseerd. Het is daardoor voor directeur-grootdeelaanhouders in bv’s sinds 1 april 2017 niet meer toegestaan om een pensioensvoorziening in eigen beheer te hebben. Andere mogelijkheden moesten worden gezocht – en één daarvan was de oudedagsverplichting. 

Ongeveer de helft van alle pensioensvoorzieningen in eigen beheer zijn in de laatste jaren omgezet naar oudedagsverplichtingen. De rest heeft het pensioen in eigen beheer afgekocht – of het pensioen in eigen beheer voortgezet tot het écht niet meer was toegestaan.

Wat zijn de voordelen van omzetting pensioen in ODV?

Het omzetten van een pensioensvoorziening in eigen beheer naar de oudedagsverplichting brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Je krijgt meer ruimte om dividend uit te keren dankzij de omzetting van pensioen in een ODV;
 • Je hoeft géén pensioenberekening meer te doen, waardoor er minder administratie is;
 • Je kunt makkelijker je bv opheffen: de ODV wordt dan omgezet naar een lijfrente;
 • Je bent fiscaal voordeliger uit wanneer je geschatte inkomen in box 1 na het bereiken van de AOW-leeftijd hoger is dan €35.000.

Wat zijn de nadelen van omzetting pensioen in ODV?

Het omzetten van pensioen in ODV heeft ook enkele nadelen:

 • Je dividend uit bestaande winstreserves wordt duurder;
 • Je kunt géén gebruik meer maken van jaarlijkse, aan pensioenen verwante aftrekposten en het bijbehorende liquiditeitsvoordeel;
 • Je bent fiscaal niet voordeliger uit wanneer je geschatte inkomen in box 1 na het bereiken van de AOW-leeftijd minder is dan €35.000;
 • Een ODV is over het algemeen minder flexibel dan een pensioen in eigen beheer.

Kan ik mijn ODV omzetten in lijfrente?

Het is, zoals bij de bovenstaande voordelen is te lezen, mogelijk om je ODV om te zetten naar een lijfrente. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je je bv wil opheffen.

Er heerste echter jarenlang onduidelijkheid over het omzetten van ODV in lijfrente. Men vroeg het zich massaal af wat er bij een onverwachts overlijden – vóór het uitkeren van de ODV – zou gebeuren: heeft een partner in dat geval nog recht op ODV?

Gelukkig is er in 2022 besloten dat het nu mogelijk is om een ODV om te zetten in lijfrente, mits je jouw pensioen in eigen beheer vóór 2020 hebt omgezet in een oudedagsverplichting.

Wat zijn de voordelen van ODV omzetten in lijfrente?

Zet je een ODV om in een lijfrente? Dan levert dat de volgende voordelen op:

 • Je lijfrente wordt tijdelijk uitgekeerd;
 • Je mag je ingangsdatum uitstellen;
 • Je kunt je bv meteen opzeggen;
 • Je ontvangt een hogere uitkering.

Je lijfrente wordt tijdelijk uitgekeerd

De lijfrente kan tijdelijk uitgekeerd worden, terwijl een ODV altijd over een periode van twintig jaar wordt uitgekeerd. 

Voor een tijdelijke oudedagslijfrente geldt een minimum periode van vijf jaar. Een lijfrente kan daarentegen ook langer dan twintig jaar na de AOW-datum worden uitgekeerd.

Je mag je ingangsdatum uitstellen

Je mag de ingangsdatum van een lijfrente uitstellen tot vijf jaar na de AOW-ingangsdatum, terwijl je bij een ODV binnen twee maanden na het bereik van de AOW-leeftijd moet beginnen met uitkeren.

Je kunt je bv meteen opzeggen

Je mag je bv niet opzeggen zolang er nog een ODV in zit. Dat betekent dat je je bv aan moet houden tot twintig jaar nadat je met pensioen gaat. Dit kan veel onnodige administratie en kosten met zich meebrengen. 

Je kunt je ODV wél binnen vijf jaar na de AOW-datum omzetten naar een lijfrente, waarna je de bv alsnog meteen kunt opzeggen.

Je ontvangt een hogere uitkering

Het oprenten van de ODV moet de uitkering uiteindelijk verhogen, maar het oprentingspercentage is al sinds 2019 negatief. Dat betekent dat het uit te keren bedrag op dit moment juist lager wordt.

Een bancaire lijfrente blijft daarentegen gelijk qua uitkeringsbedrag. Bovendien is de gemiddelde rente die krijgt op een bancaire lijfrente 1,0 procent.

Moet de ODV jaarlijks worden opgerent?

De ODV moet tijdens zowel de opbouw- als de uitkeringsfase jaarlijks worden opgerent. Het oprenten van de ODV gebeurt tegenover het oprentingspercentage van het voorafgaande jaar. Deze marktrente wordt ieder jaar door een ministeriële regeling bepaald. 

Ter illustratie: het oprentingspercentage in 2021 bedroeg -0,382 procent. Dit is dus het percentage dat je ook in 2022 moet gebruiken voor het oprenten van de ODV.

Het percentage van 2022 is inmiddels ook bekend. Dit oprentingspercentage is -0,410 procent en wordt dus gebruikt voor het oprenten van de ODV in 2023.

Kan ik mijn ODV omzetten in banksparen?

Je ODV omzetten in banksparen is mogelijk én aanbevolen als dat in jouw situatie voordeliger is. 

Vóórdat je de ODV omzet in banksparen is het belangrijk om te kijken naar bovenstaande voordelen van het omzetten naar lijfrente. Bepaal aan hand daarvan of de voordelen van banksparen in vergelijking tot lijfrente tegen elkaar opwegen. 

Het is ook belangrijk om te kijken naar de rente die je krijgt bij banksparen. De gemiddelde rente op een lijfrente is 1,0 procent, wat gezien het huidige economische klimaat gunstig is.

Welke beslissing je ook neemt: we raden je altijd aan om veranderingen ten opzichte van je pensioen te overleggen met je fiscaal adviseur of met je accountant.

Auteur

Schrijf een reactie