Zoek naar:

Je krijgt als zzp’er te maken met betalingstermijnen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je jouw facturen de deur uit doet. Wat moet de hoogte van deze termijn zijn? En wat is de wettelijke betaaltermijn zzp gerelateerd, waarin een factuur betaald moet zijn? We vertellen het je hieronder.

In dit artikel

 1. Wat is de wettelijke betalingstermijn?
 2. Mag ik de betalingstermijn zelf bepalen?
 3. Welke betalingstermijnen zijn gebruikelijk?
 4. Moet ik de betalingstermijn op mijn factuur vermelden?
 5. Wat als ik geen betalingstermijn heb afgesproken?
 6. Wat moet ik doen als de klant na de betalingstermijn nog niet heeft betaald?
 7. Wat is wettelijke rente en wanneer gebruik ik het?

  Veelgestelde vragen

Wat is de wettelijke betalingstermijn?

De wettelijke betalingstermijn voor ZZP’ers in Nederland is:

 • 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke klanten en overheden, tenzij anders overeengekomen.
 • Maximaal 60 dagen voor zakelijke klanten indien expliciet overeengekomen en mits niet onredelijk.
 • Geen wettelijke standaard voor consumenten, maar vaak wordt een termijn van 14 dagen gehanteerd.
 • Na overschrijding mogen herinneringskosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Een betalingstermijn is simpelweg de termijn waarbinnen jouw klant je factuur moet betalen. Nederland gebruikt hiervoor een algemene wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. Dat houdt dus in dat klanten over het algemeen binnen dertig dagen moeten betalen.

Over het algemeen, ja.

In sommige gevallen ligt deze wettelijke betaaltermijn namelijk op zestig dagen. Bedrijven onderling (business to business) mogen een betalingstermijn afspreken van maximaal zestig dagen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je als zzp’er een factuur stuurt naar een andere zzp’er en jullie – belangrijk – van tevoren overeenstemming hebben bereikt over een betalingstermijn van zestig dagen.

Zo’n langere betalingstermijn is bij een factuur naar een overheid dan weer niet mogelijk. De wet voorschrijft namelijk dat overheden altijd binnen dertig dagen moeten betalen, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering.

Je kunt het volgende schema aanhouden om te kijken welke wettelijke betalingstermijn voor jou van toepassing is.

Mijn klant is een…
Mijn klant en ik hebben..particulierzzp’er of mkb’ergroot bedrijfoverheidsbedrijf
…géén betalingstermijn afgesprokenGeen wettelijke betalingstermijn30 dagen30 dagen30 dagen
…een algemene betalingstermijn afgesprokenGeen wettelijke betalingstermijn30 dagen30 dagen30 dagen
…een maximale betalingstermijn afgesprokenGeen wettelijke betalingstermijn60 dagen60 dagen30 dagen

Verschillen tussen kleine en grote bedrijven

Je ziet in de bovenstaande tabellen geen verschillen tussen de betalingstermijnen van grote en kleine bedrijven.

Dat is het gevolg van een wetswijziging die op 1 juli 2022 is ingegaan. Grote bedrijven hadden daarvoor een algemene betalingstermijn van zestig dagen, maar de maximale wettelijke betaaltermijn is teruggebracht naar dertig dagen.

 

De aanleiding daartoe was het feit dat kleine en middelgrote ondernemers steeds later werden uitbetaald door grote instanties. De nieuwe wet moet zzp’ers en mkb’ers hier tegen beschermen.

 

Mag ik de betalingstermijn zelf bepalen?

De wettelijke betalingstermijn geldt als een maximumtermijn waarbinnen een factuur volgens de wet betaald moet worden. Je kunt dus géén betalingstermijn van zeventig dagen hanteren.

Het is wél mogelijk om een kortere betalingstermijn aan te houden. Wel moet je betalingstermijn redelijk zijn. Het is dus niet mogelijk om een klant te verzoeken om binnen twintig minuten te betalen. Dat is een béétje een extreem voorbeeld, maar je snapt welke kant we op willen.

Betalingstermijnen van veertien en soms zelfs zeven dagen zijn echter goed mogelijk. Communicatie is hierbij key. Zorg ervoor dat je klant van tevoren op de hoogte is van je betalingstermijn en voorkom problemen achteraf. Zet duidelijk in de overeenkomst dat je een betalingstermijn hanteert van bijvoorbeeld veertien dagen en laat de opdrachtgever ervoor tekenen. 

Tip van ons: boekhoudprogramma’s

Over problemen achteraf gesproken. Wist je dat je die simpel kunt voorkomen door gebruik te maken van een boekhoudprogramma? Dit soort software kan namelijk semi-automatisch facturen voor je maken die metéén zijn voorzien van alle wettelijke vereisten – en dus de juiste betalingstermijn.

 

Wij raden bijvoorbeeld e-Boekhouden.nl aan. Je betaalt hiervoor slechts €9,50 of €9,95 per maand voor alle functies. Handig!

 

???? Check hier onze volledige review van e-Boekhouden.nl

 

???? Vergelijk hier de beste goedkope boekhoudprogramma’s voor zzp’ers

 

Welke betalingstermijnen zijn gebruikelijk?

De meeste zzp’ers gebruiken op hun facturen een betaaltermijn van veertien dagen. Dit geldt dan voor facturen naar andere bedrijven én particulieren. Een andere, veelvoorkomende termijn is een betalingstermijn van dertig dagen.

Wat wij aanraden? Dat hangt een beetje af van aan wie je een factuur wil versturen.

Stuur je als zzp’er een factuur naar een particuliere consument, bijvoorbeeld een klant van je webshop? Gebruik dan een betaaltermijn van veertien dagen. Let op: dit is geen wettelijke betalingstermijn.

Gaat je factuur naar een ander bedrijf? Gebruik dan een betaaltermijn van dertig dagen.

Moet ik de betaaltermijn op mijn factuur vermelden?

Het is altijd slim om een betalingstermijn op je factuur te vermelden, maar dit is niet verplicht en het maakt de gestelde termijn ook niet meteen rechtsgeldig. Er zitten namelijk geen juridische gronden achter enkel de vermelding van een betaaltermijn op een factuur.

Lees ook: Dit zijn de wettelijke vereisten voor een factuur

Dat geldt overigens ook voor het vermelden van een vervaldatum: de factuurdatum plus de gestelde betalingstermijn. Dit kan wél handig zijn: het geeft de klant een concreet idee van wanneer de factuur moet worden voldaan.

Wat als ik geen betalingstermijn heb afgesproken?

Heb je geen betalingstermijn afgesproken met je klant – of heb je deze niet op je factuur vermeld? Dan houdt dat in dat je feitelijk geen concrete afspraken over het betalen van de factuur in kwestie hebt gemaakt.

Als je geen overeenkomst hebt, geldt de wettelijke regeling van dertig dagen, wat gezien wordt als een redelijke termijn.

Wat moet ik doen als de klant na de betalingstermijn nog niet heeft betaald?

Heb je te maken met een klant die niet binnen de wettelijke betalingstermijnen betaalt? Stuur hem of haar dan een betalingsherinnering van de openstaande factuur. Dit is een herinnering die je twee à drie dagen na het verstrijken van de betalingstermijn de deur uit doet.

De toon van zo’n aanmaning is vriendelijk. Het kan namelijk zo zijn dat de klant door bijvoorbeeld een haperende bankrekening niet heeft betaald, buiten zijn of haar schuld om. De meeste facturen worden na deze herinnering alsnog betaald.

Is dat desondanks niet het geval? Stuur dan een week later een tweede betalingsherinnering. Deze mag meer aanmanend en dringender van toon zijn dan de eerste versie.

Levert ook dit geen resultaat op? Stuur dan wéér een week later een derde en laatste betalingsherinnering. Je kunt daarna overgaan op een incassoprocedure en, als dat ook geen zoden aan de dijk zet, gerechtelijke stappen.

???? Lees hier hoe je het beste betalingsherinneringen kunt sturen

Wat is wettelijke rente en wanneer gebruik ik het?

Je mag klanten die niet betalen eveneens een wettelijke handelsrente in rekening brengen. Dat heeft de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties zo bepaald. Dit geldt voor andere bedrijven, maar ook voor particulieren met een betalingsachterstand. Het wettelijke rentepercentage voor particulieren ligt wel iets lager.

De rente voor andere bedrijven bedraagt sinds 1 januari 2023 10,5% bij handelstransacties en 4% bij niet-handelstransacties. De rente voor particulieren is 8% bij handelstransacties en 4% bij niet-handelstransacties.

Je mag deze rente in rekening brengen zodra de eerste betalingstermijn is verstreken. Dat is, zoals je inmiddels weet, over het algemeen na dertig dagen.

Je kunt het jezelf daarbij wel afvragen of dit handig is. Zoals gezegd kan een niet-betalende klant ook het gevolg zijn van een menselijke fout. Rente levert je dan misschien geld op; het kan funest zijn voor de langetermijnrelatie die je met de klant opbouwt.

Veelgestelde vragen

Wie bepaalt de betalingstermijn?

Jij mag zelf de betalingstermijn bepalen, zolang deze past binnen de wettelijke betalingstermijn en in het redelijke ligt.

Welke betalingstermijn is gebruikelijk?

Gebruikelijke betalingstermijnen zijn veertien dagen (voor particuliere klanten) en dertig dagen (voor bedrijven).

Is veertien dagen een wettelijke betalingstermijn?

Nee: de wettelijke betalingstermijn is dertig dagen. Een betalingstermijn van veertien dagen is echter wel gebruikelijk en redelijk.

Auteur

Schrijf een reactie