Zoek naar:

Ben je een zzp’er? Dan heb je, net als iemand in loondienst, gewóón recht op AOW. Wie de AOW-leeftijd bereikt, krijgt dit bedrag als basis voor zijn of haar pensioen.

Wat is AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Bereik je als zzp’er de AOW-leeftijd van 67 jaar (2022)? Dan krijg je een AOW-uitkering. 

De AOW voor zzp’ers dient als een basisinkomen voor als je met pensioen gaat. Heb je altijd in Nederland gewoond en gewerkt? Je hebt dan recht op de volledige zzp-AOW-uitkering. Dit geldt voor zowel mensen in loondienst als zelfstandigen.

Verkorte AOW-uitkering

Je AOW-uitkering kan worden gekort als je tijdens je carrière niet genoeg AOW opbouwt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een poosje in het buitenland hebt gewoond. De AOW wordt namelijk berekend op basis van het aantal jaar dat je tussen je 17e en je 67e in Nederland woonde en werkte. Je krijgt 2 procent minder AOW voor ieder jaar dat je buiten Nederland hebt gewoond.

Hoe bouw je AOW op als zzp’er?

Je bouwt dus AOW voor zzp’ers op door simpelweg in Nederland te wonen en te werken. Heb je dit altijd gedaan? Dan is je AOW voor zzp’ers in 2022 bruto €1.334,95 per maand. Dit komt neer op een netto uitkering van €1.006,19 per maand wanneer je met pensioen gaat.

Ben je getrouwd of woon je samen met je partner? Dan krijgen jullie allebei iets minder dan wanneer je single bent.

Wanneer neem je een AOW-verzekering als zzp’er?

Ben je van plan om een aantal jaren in het buitenland te wonen en te werken? Dan heb je dus geen recht meer op een volledig AOW voor zzp’ers wanneer je terugkomt. 

Wil je AOW voor zzp’ers blijven opbouwen terwijl je in het buitenland bent? Neem dan een AOW-verzekering voor zzp’ers. Deze vrijwillige verzekering voorkomt dat je 2 procent per jaar aan AOW voor zzp’ers verliest.

Wil je weten wat de AOW-verzekering voor zzp kosten zijn? Vraag dan een offerte aan bij bijvoorbeeld de SVB – de Sociale Verzekeringsbank.

Is de AOW voor zzp’ers genoeg om ervan rond te komen?

Een AOW-uitkering van ruim €1.000 is een goede basis voor je pensioen, maar voor de meeste mensen is dit niet genoeg om van rond te komen. Veel zzp’ers willen daarom een aanvullend pensioen opbouwen. Soms kiezen zzp’ers er zelfs voor om gewoon door te werken zodra ze de AOW-leeftijd van 67 bereiken.

Hoe bouw je een aanvullend pensioen op als de AOW voor zzp’ers niet genoeg is?

Voor mensen in loondienst is het vanzelfsprekend om extra te sparen voor hun pensioen. De pensioenbijdrage wordt ingehouden van hun brutoloon, dus het is al opzij gezet vóórdat ze betaald krijgen. 

Als zzp’er heb je het echter minder makkelijk. Je moet je pensioenbijdrage tenslotte nog van je inkomen afhalen – net als onder meer je belastingen.

Wil je op je oude dag genoeg hebben om leuk van te leven? Dan is het belangrijk dat je zo vroeg mogelijk begint met geld opzij te zetten. Je spaart bijvoorbeeld véél meer als je hiermee op je 30e begint – en niet op pak ‘m beet je 35e. 

Een goede pensioenindicator helpt je een inschatting te maken van je maandelijkse pensioenbedrag. Je weet dat meteen hoeveel je daarvoor opzij moet zetten. Het grappige daarbij is dat je ook ziet hoeveel minder je spaart als je bijvoorbeeld twee jaar later begint met sparen voor je pensioen.

Weet je hoeveel je nodig hebt voor een aanvullend pensioen? Dan zijn er een aantal manieren om dit aanvullende pensioen op te bouwen:

  • Collectieve pensioenregelingen
  • De FOR (Dit was mogelijk tot 2022)
  • Pensioenverzekeringen
  • Verplichte pensioenregelingen

Collectieve pensioenregelingen

Wil je een aanvullend pensioen opbouwen? Kijk dan eerst of er een collectieve pensioenregeling is voor de branche waarin je werkt. Je kunt hierbij maandelijks een bedrag inleggen en zodoende sparen voor je pensioen. Dit soort collectieve pensioenregelingen bestaan bijvoorbeeld voor ondernemers in de bouw en het onderwijs.

We kennen echter ook een collectief zzp-pensioen. Dit is een initiatief van Stichting ZZP Nederland en andere organisaties in een samenwerking met pensioenmaatschappij APG. Je kunt hier als zzp’er vrijwillig aan deelnemen, ongeacht het vakgebied waarin je werkt. Het bedrag dat je elke maand inlegt, mag je zelf bepalen.

FOR

Let op: De FOR is per 2023 afgeschaft.

De FOR staat voor fiscale oudedagsreserve. Bij deze regeling van de Belastingdienst zet je elke maand een deel van de winst uit je onderneming opzij. Je profiteert hierbij van een belastingvoordeel, want je mag dit bedrag van je winst aftrekken. Je betaalt dus minder inkomstenbelasting. 

Dit belastingvoordeel geldt echter alleen zolang je nog werkt. Ga je later met pensioen en neem je het geld op? Dan moet je evengoed nog belasting over het bedrag betalen.

Pensioenverzekeringen

Een derde manier om je pensioen te regelen, is via een pensioenverzekering. 

Neem je een pensioenverzekering voor zzp’ers? Dan betaal je een maandelijkse premie. Dit wordt, zodra je met pensioen gaat, uitgekeerd in de vorm van lijfrente. Dat gebeurt dan in vaste termijnen, bijvoorbeeld maandelijks, zodat je een regelmatig inkomen hebt zodra je stopt met werken.

Verplichte pensioenregelingen

Sommige bedrijfstakken en beroepen hebben een verplichte pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan medisch specialisten, apothekers, notarissen, dierenartsen en zelfs roeiers in het Rotterdamse Havengebied – blijkbaar.

Hoor je bij een van deze beroepen? Dan moet je verplicht deelnemen aan zo’n pensioenregeling – óók als je zzp’er bent.

Wat is handiger: een aanvullend pensioen óf doorwerken?

Zoals je ziet, zijn er voldoende manieren om je AOW voor zzp’ers aan te vullen met een pensioen. Veel zzp’ers zorgen dan ook op een van deze manieren voor extra inkomen naast het AOW. Het is daarbij een richtlijn om maandelijks 20 procent van je inkomen opzij te zetten.

Je kunt er natuurlijk óók voor kiezen om na je carrière gewoon door te werken. Dat is bijvoorbeeld een reeële optie wanneer je er bewust voor kiest om nu niets van je inkomen opzij te zetten, bijvoorbeeld omdat je daar te weinig voor verdient. Het is een risico, maar uiteraard wel een mogelijk. Je bent tenslotte niet verplicht om te stoppen met werken zodra je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Je kunt dus naast je AOW bijverdienen als zzp’er en van dat totale inkomen leven. Het is daarbij belangrijk om jezelf af te vragen wat je wil wanneer je met pensioen gaat. Wil je de wereld rondreizen, je huis opknappen of gewoon lekker genieten van het thuis zijn? Dan is dit eigenlijk geen optie. Maar ben je iemand die toch niet stil kan zitten en het liefst gewoon doorgaat met werken? Dan is dit mogelijk een slimme optie voor extra inkomen bovenop je AOW voor zzp’ers.

Wanneer heb je recht op AOW als ZZPer?

Als ZZP’er in Nederland heb je recht op AOW vanaf de AOW-leeftijd, die afhankelijk is van je geboortedatum en de levensverwachting. De AOW-leeftijd wordt door de overheid bepaald en kan variëren. Je opbouw van AOW-rechten vindt plaats over 50 jaar, te beginnen vanaf je 15e levensjaar.

Auteur

Schrijf een reactie