Zoek naar:

Bedrijfsongevallen zijn gelukkig zeldzaam, maar de risico’s op zo’n onverhoopt ongeval zijn in sommige branches wel aanzienlijk aanweziger. Als zelfstandig tekstschrijver of grafisch vormgever moet er tenslotte wel iets heel vreemds gebeuren, wil je invalide raken – wij denken aan een rare val van je bureaustoel, bijvoorbeeld. Maar werk je in de industrie? Dan zitten ongelukken vaak in de welbekende, kleine hoekjes…

In 2017 was er sprake van maar liefst 93.000 bedrijfsongevallen. Slachtoffers waren zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen zonder personeel. Pech maakt tenslotte geen onderscheid.

En die aantallen lijken toe te nemen. Ter illustratie: in 2015 vonden er in Nederland 73.000 van dit soort ongelukken plaats. Dat wordt vooral geweten aan het feit dat er simpelweg meer banen zijn bijgekomen, maar het blijft natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling.

Het gaat hierbij over ongevallen die resulteerden in een verzuim van minstens vier werkdagen.

Welke branches zijn het gevaarlijkst?

Het leeuwendeel van deze ongelukken vindt plaats in de industrie. Op een twijfelachtige tweede plaats staat, enigszins opmerkelijk, de gezondheidszorg. Andere noemenswaardige branches waarbinnen relatief veel bedrijfsongevallen plaatsvinden, zijn afval- en waterbeheer.

Een sector waar je wellicht veel ongevallen zou verwachten, maar waar dit in de praktijk relatief meevalt, is de bouw. Dat heeft volgens sommigen te maken met het feit dat men weet dat dit risicovolle beroepen zijn. Bouwbedrijven moeten daardoor voldoen aan behoorlijk wat veiligheidsvoorschriften en protocollen.

Zzp’ers versus werknemers

De veiligheidsvoorschriften en protocollen die de veiligheid op het werk moeten waarborgen, gelden in eerste instantie voor werknemers in loondienst. Zzp’ers zijn niet verplicht om risico-inventarisaties te maken en hoeven zich in sommige gevallen dus niet aan bepaalde voorschriften te houden.

Als het gaat om een werkvloer waar zowel zzp’ers als werknemers in loondienst aanwezig zijn, gelden er alweer andere regels. Het kan dan zijn dat iedere aanwezige zich aan de voorschriften moet houden.

De wet daartoe werd, opmerkelijk genoeg, pas in 2012 ingevoerd.

Aansprakelijkheid

De relatief late invoering van die wet had vermoedelijk te maken met een spraakmakende rechtszaak die ook in dat jaar plaatsvond. Zeven jaar daarvoor verscheen er een tijdens het werk invalide geraakte zzp’er (hij moest zijn been laten amputeren) voor de Hoge Raad. Die oordeelde, na een zevenjarig proces, dat het onderhoudsbedrijf waarvoor deze man werkte inderdaad verantwoordelijk was voor hetgeen er was gebeurd. Dat heeft de positie van zzp’ers omtrent veiligheidsvoorschriften aanzienlijk verstevigd.

Desondanks bestaat er anno nu nog steeds twijfel in de rechtspraak over wie er nu in welke situatie aansprakelijk kan worden gehouden. De ene rechter vindt dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor zowel werknemers als ingehuurde zzp’ers. De andere rechter stelt dat dit een recht is dat is voorbehouden aan de werknemer. 

Weer andere rechters stellen dat zzp’ers onder bepaalde omstandigheden bescherming moeten krijgen. Het laatste woord over aansprakelijkheid en veiligheidsrisico’s is juridisch dus nog niet gezegd.

Veiligheidsrisico’s hoeven natuurlijk niet gepaard te gaan met ongevallen. Je kunt je als zzp’er ook onveilig voelen door andere potentiële dreigingen. Een noodknop voor bedreigde personen kan dan veiligheid verschaffen. Kijk voor zo’n noodknop op www.Secure2Go.nl. 

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie