Zoek naar:

Een holding is een vennootschap die boven andere vennootschappen staat in een groep bedrijven. Een holding wordt ook wel holding BV, beheer BV of houdstermaatschappij genoemd. Dit soort structuren bestaan namelijk doorgaans uit BV’s. De holding ‘houdt’ als het ware andere vennootschappen. Als een BV aandelen bezit van een andere vennootschap, ‘houdt’ de BV aandelen van de vennootschap. Hierdoor kan de BV een houdstermaatschappij ofwel holding genoemd worden. Dit is de holding een nutshell. Zie voor een zeer uitgebreid antwoord op de vraag wat is een holding? onderstaande uitleg en toelichting.

De Holding en de werkmaatschappij

Om een holding te hebben, moet er sprake zijn van meerdere BV’s. In een dergelijke structuur vinden de bedrijfsactiviteiten vrijwel altijd plaats in de BV’s onder de beheer BV, werkmaatschappijen genoemd. Daarboven komt dan vanzelfsprekend de holding en de eigenaar daarvan is veelal een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld de directeur groot aandeelhouder.

Werkmaatschappij

In de werkmaatschappij vinden de dagelijkse bedrijfsactiviteiten, dus de dagelijkse werkzaamheden plaats. Neem bijvoorbeeld een fietsenwinkel, dan gebeurt de fietsenverkoop in de werkmaatschappij. Verkopen en inkopen worden derhalve gedaan onder de naam van de werkmaatschappij. Deze BV, de werkmaatschappij, gaat dus ook alle verplichtingen (zoals contracten, leningen etc.) aan en is de enige BV die klanten zien van een onderneming. Het risico als de verplichtingen niet nagekomen kunnen worden, is een faillissement. Om dit te voorkomen, stellen veel ondernemers zaken zoals geld en vermogen veilig in een holding.

Holding maatschappij

In de holding worden dus zaken zoals pensioenen, bedrijfsgebouwen, patenten, auto van de zaak en vermogen ondergebracht. Het pand en auto’s kunnen dan verhuurd worden aan de werkmaatschappij. Op deze manier blijft een groot deel van het vermogen in de holding. Als de onderneming dan failliet gaat, verliest de werkmaatschappij al haar personeel, het werk en dergelijke. Maar de eigenaar van de BV heeft zijn pensioen, pand en auto en dergelijke nog wel, dat zit namelijk in de holding.

Garantie bij faillissement?

Nee. Bovenstaand voorbeeld werkt in de theorie, maar gaat niet altijd in de praktijk op. Als de eigenaar bijvoorbeeld een contract aangaat of dividend uitkeert, waarbij hij weet dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, kan hij hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden met de aandelen van de holding. Het is kortom geen garantie bij faillissement, maar het vergroot de kans zeer dat vermogen veilig wordt gesteld bij faillissement van de werk BV.

Wanneer is een holding interessant?

Zoals je hebt kunnen lezen dekt het in veel gevallen het risico van verlies van het vermogen bij faillissement. Dat is de belangrijkste reden. Maar naast het risicoaspect zijn er meer redenen waarom een houdstermaatschappij interessant is om op te richten.

Verkoop van het bedrijf

Een eigen onderneming bouw je op. Het is niet zo maar je werk, het is je leven. Als je bedrijf succesvol is, zal je het op enig moment willen verkopen, door bijvoorbeeld ouderdom of andere redenen, of het bedrijf door willen laten zetten door je kinderen of een aantal werknemers. Dit kan in sommige gevallen erg lastig zijn, terwijl een bedrijfsovername op zich al lastig genoeg is. Je kan bijvoorbeeld te maken krijgen met waardevermindering of dient in enkele gevallen de bedrijfsmiddelen en klanten-portefeuille apart te verkopen. Tegen de tijd dat je de onderneming wil verkopen, zit je niet te wachten op dit soort beroering. Met een beheer BV hebt, is er de flexibiliteit om bijvoorbeeld een gedeelte te verkopen, maar nog wel winst te genieten uit de onderneming. Of je kan rustig afbouwen en trekt je langzaam uit het bedrijf. Daarnaast is de verkoop van een werkmaatschappij belastingtechnisch gezien voordeliger met een beheer BV, je houdt er meer geld aan over. Een bedrijfsovername is gewoonweg een stuk eenvoudiger en voordeliger bij verkoop met een holding BV.

Bezit van meerdere ondernemingen

Als DGA (directeur groot aandeelhouder) van een BV, heeft de belastingdienst je verplicht om een minimaal fictief fiscaal DGA salaris te ontvangen. In 2015 was dit bijvoorbeeld € 44.000. Als je DGA bent van meerdere bedrijven, moet je in alle bedrijven dit DGA salaris ontvangen. Dat betekent dus dat als je 3 bedrijven hebt, je in totaal € 132.000 aan fiscaal salaris moet uitkeren. Niet ideaal. Als DGA van de holding van deze 3 werkmaatschappijen, ben je derhalve alleen DGA in de houdstermaatschappij en hoef je dus maar 1 keer in de houdstermaatschappij het fiscaal DGA salaris te ontvangen.

Dubbele belasting met holding?

Als de werkmaatschappij winst maakt, wordt dit uitgekeerd aan de holding. De holding kan het vervolgens aan de aandeelhouders uitkeren. Er hoeft echter geen 2 keer belasting over betaald worden. Nederland kent namelijk als enige land de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling geldt alleen wanneer er sprake is van een deelneming. Er bestaat een deelneming wanneer de moedermaatschappij ten minste 5% van de aandelen van de dochter in bezit heeft. Is dit het geval, dan het dividend dat tussen de moeder en dochter wordt uitgekeerd vrijgesteld van belasting. Normaal zou hier 15% dividendbelasting over betaald moeten worden. Dit hoeft nu pas te gebeuren wanneer de moeder (de beheer BV) dividend uitkeert aan de DGA. De winst wordt dus maar 1 keer belast, niet 2 keer.

Vanwege de unieke en voordelige deelnemingsvrijstelling zijn veel hoofdkantoren van bedrijven gevestigd in Nederland, zoals Apple en Starbucks. Door middel van de deelnemingsvrijstelling behalen zij een groot belastingvoordeel.

Is een holding geschikt voor mij?

Een holding heeft voordelen, maar kost ook meer geld en is dus niet voor iedere ondernemer geschikt. Voor een beheer BV moet er bijvoorbeeld een notariële oprichtingsakte betaald worden, maar ook apart een jaarrekening voor samengesteld worden. Weeg de voordelen dus goed af tegen de nadelen of laat je adviseren door een boekhouder of accountant.

Een holding is in ieder geval te overwegen wanneer er:

  • risico’s bij een eventueel toekomstig faillissement gedekt willen worden
  • een verwachting is om de onderneming in de toekomst te verkopen
  • meerdere bedrijven in het bezit zijn van één persoon. Er hoeft dan niet meerdere keren een DGA-loon te worden ontvangen.
  • lijfrente en pensioen in eigen beheer wil worden gehouden
Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie