Zoek naar:

Voor zzp’ers is het belangrijk om te weten welke subsidies en hulpregelingen voor ze bestaan. Zeker voor beginnende ondernemers kan een subsidie of een aftrekpost een financiële duw in de goede richting zijn.

Je kunt als zzp’er daardoor een investering doen die anders niet mogelijk was geweest – of een regeling treffen die je door een moeilijke periode heen helpt.

Er zijn er teveel mogelijkheden om hier te bespreken. We hebben daarom een selectie gemaakt.

1. Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Als je als zzp’er tijdelijk weinig inkomen hebt, bestaat de kans dat je een Bbz-uitkering kunt krijgen. De gemeente beslist hierover.

Die beslissing wordt genomen aan de hand van een ondernemingsplan. De gemeente toetst dan de levensvatbaarheid van dit plan. Is die goed en voldoet deze aan alle condities? Dan maak je mogelijk aanspraak op een Bbz-uitkering. De duur hiervan is één tot drie jaar.

Een gemeente kan daarnaast besluiten je een bedrijfskrediet toe te kennen. Dat kan voor nieuwe én bestaande bedrijven. In beide gevallen wordt naar de levensvatbaarheid gekeken.

2. MKB-kredieten

Het MKB-krediet is een regeling van de kant van de overheid. Dit komt in de praktijk neer op een zakelijke lening. Het bedrag daarvan ligt tussen de € 50.000 en € 250.000.

3. Borgstelling MKB-kredieten

Borgstelling MKB-kredieten zijn bedoeld voor ondernemers die méér van een bank willen lenen dan op basis van de te bieden zekerheden mogelijk is. Een voorwaarde voor deze regeling is echter dat je bedrijf tenminste drie jaar bestaat.

4. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Voor speur- en ontwikkelingswerk kan een deel van de kosten worden vergoed op basis van de WBSO. Voor een zzp’er bestaat die vergoeding uit een jaarlijks vastgesteld bedrag. Een startende zzp’er kan een aanvullende vergoeding krijgen voor hetzelfde type werk.

5. Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Als je geld steekt in bedrijfsmiddelen die milieuvriendelijk zijn, kun je gebruikmaken van de MIA-regeling. Je kunt dan een gedeelte van de kosten van de investering in mindering brengen op de fiscale winst.

6. STAP-budget

Niet alleen werknemers, maar ook zzp’ers kunnen gebruikmaken van het STAP-budget. We praten dan over een vergoeding van de kosten voor cursussen en opleidingen. Je kunt er een kiezen uit een lijst van goedgekeurde opleidingen en cursussen.

Om in aanmerking te komen, moet je minstens achttien jaar oud te zijn en té jong voor de AOW. Je moet verder de Nederlandse nationaliteit hebben en zijn opgenomen in de volksverzekeringen.

Auteur

Schrijf een reactie