Search for:

Wat is onderhanden werk?

Onderhanden werk is voorraad die nog niet gereed is gemeld, ook wel halffabricaten genoemd. Het wordt op eigen rekening geproduceerd, dus niet in opdracht van een klant en dient als voorraad onderhanden werk gepresenteerd te worden op de balans. De waardering geschiedt tegen kostprijs of actuele waarde. Deze post komt veelal voor bij bedrijven die wat grotere projecten hebben lopen, maar die niet in opdracht van een klant worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan bouwbedrijven.

Onderhanden werk definitie vs. onderhanden projecten

De definitie onderhanden werk wordt vaak verward met onderhanden projecten. Deze twee definities zijn echter niet hetzelfde, ondanks dat de termen door elkaar heen gebruikt worden in de praktijk. Boekhoudkundig kun je het echter niet veroorloven om deze twee termen door elkaar te gebruiken. Vandaar dat wij deze termen uitleggen volgens de boekhoudkundige betekenis, in tegenstelling tot veel andere websites die geen onderscheid maken tussen beide termen.

De onderhanden werk betekenis is ook wel halffabricaten en dienen anders gepresenteerd en gewaardeerd te worden dan onderhanden projecten.

Projecten worden namelijk gedaan in opdracht van een klant, waarbij er vrijwel altijd tussentijds gefactureerd wordt. werk dat onderhanden is wordt daarentegen op eigen rekening en eigen risico van het bedrijf geproduceerd.

Voorbeeld

Het verschil wordt duidelijk gemaakt aan de hand van het volgende voorbeeld.

Bouwbedrijf Heijmans heeft een groot kavel aangekocht en gaat beginnen aan de bouw van 10 luxueuze villa’s. Acht van de villa’s worden verkocht voordat deze gebouwd worden. Zo hebben de kopers inspraak op het ontwerp en de indeling van het huis. De twee resterende villa’s worden nog niet op voorhand gekocht, maar Heijmans besluit om deze toch te bouwen omdat zij verwachten dat deze alsnog verkocht kunnen worden als de bouw voltooid is.

Boekhoudkundig worden de acht huizen die in opdracht van derden (de kopers) gebouwd worden, behandeld als onderhanden projecten. De twee huizen die Heijmans gaat bouwen maar waar nog geen kopers voor zijn, worden dus op eigen kosten en op eigen risico gebouwd. Hierdoor worden de twee resterende villa’s aangemerkt als onderhanden werk.

In de volksmond zullen in veel gevallen alle 10 villa’s als onderhanden werk benoemd worden, omdat het ‘werk’ is dat nog onderhanden is. Er is echter wel een degelijk verschil en boekhoudkundig is dit dan ook niet correct.

 

Onderhanden werk waardering

De waardering van deze post geschiedt tegen kostprijs of actuele waarde. Bij waardering op kostprijs betekent het dat alle directe kosten die gerelateerd zijn aan het betreffende onderhanden werk, in de kostprijs worden opgenomen.

De winstneming geschiedt pas bij de verkoop van de voorraad. Hierdoor kan je ook te maken krijgen met incourante voorraden van het werk, wanneer het bijvoorbeeld minder waard wordt of lastig verkocht kan worden. Echter zal incourantheid bij kleinere werken minder snel voorkomen, waardoor de meeste ondernemers hier niet mee te maken zullen krijgen.

Onderhanden werk berekenen

Om de grootte van de voorraad onderhanden werk te berekenen, worden alle directe kosten bij elkaar opgeteld. In de kostprijs zijn het directe materiaalverbruik, directe loon- en machinekosten en de overige kosten begrepen die rechtstreeks toe te kennen zijn aan het betreffende werk.

Soms wordt hier nog een opslag voor indirecte fabricagekosten bij opgeteld, maar dit heeft niet de voorkeur.

Fiscale waardering onderhanden werk

Fiscaal wordt er exact hetzelfde gewaardeerd als bedrijfseconomisch. De gemaakte kosten voor het werk dienen geactiveerd te worden op de balans tegen kostprijs of actuele waarde.

onderhanden werk balans

Onderhanden werk is een onderdeel van de voorraad en wordt dus ook onder de voorraad gepresenteerd op de balans. Voorraden vormen de eerste categorie onder de vlottende activa. De post moet verplicht opgenomen worden op de balans Onder voorraaden worden vervolgens afzonderlijk opgenomen:

  • grond- en hulpstoffen;
  • onderhanden werk;
  • gereed product en handelsgoederen;
  • vooruitbetalingen op voorraden.

In de toelichting dienen de gehanteerde grondslagen voor de waardering van elke voorraadsoort apart worden opgenomen.

 

 

 

 

Wil je een gekwalificeerde boekhouder die jou meer belastinggeld bespaart dan dat hij kost? Laat mij je helpen bij het vinden van een geschikte boekhouder.

Over de jaren heen hebben wij een netwerk opgebouwd van gekwalificeerde boekhouders die ik aanraad voor zzp’ers. Wil je toegang tot ons netwerk? Vul hier jouw wensen in (2 minuten) en we matchen jou met 3 geschikte boekhouders uit ons netwerk.

Zzp’ers die hun boekhouder via ons netwerk vinden, besparen gemiddeld 40% op hun boekhouder. De aanvraag duurt 2 minuten en is gratis & vrijblijvend. 

Auteur

Ik reis de wereld rond, groei mijn eigen zzp business, en help andere zzp’ers hun business te groeien. Afhankelijk van het moment waarop je vraagt wat ik doe, ben ik op een motor aan het touren in Bali, aan het zeilen op de Caribische zee, of aan het bungee jumpen in Nieuw Zeeland. Sinds 2,5 jaar reis ik de wereld rond terwijl ik werk aan mijn zzp business.

Schrijf een reactie