Zoek naar:

Er zijn maar weinig ondernemers die echt vrolijk worden van een blauwe envelop op de deurmat. Veelal betekent het namelijk dat je, linksom of rechtsom, de knip mag trekken voor de inkomstenbelasting, de omzetbelasting of een andere term die in ieder geval eindigt op -belasting. Wat het er allemaal ook niet makkelijker op maakt, is het gegeven dat het soms helemaal niet duidelijk is wat al die betaalkenmerke­n en beschikkingsnummers nu precies betekenen. De brieven zijn voor veel ondernemers niets anders dan een wirwar aan letters, cijfers en andere onduidelijkheden. Het zou dan in ieder geval behóórlijk schelen wanneer je in ieder geval weet wat de letters nu precies inhouden…

Aangiftenummers, aanslagnummers en beschikkingsnummers. Ze verschillen allemaal wezenlijk van elkaar, maar kennen – gelukkig – ook een gemene deler: het feit dat ze nooit volledig uit nummers bestaan. Er is altijd een letter in verwerkt. Wat dat betreft is de term nummer eigenlijk helemaal niet op z’n plaats. Maar dat terzijde.

Hoe dan ook: die ene letter heeft een grote betekenis. Ze geven namelijk aan waar de brief precies over gaat. En dat is handig, want ondernemers ontvangen zoveel post van de Belastingdienst dat ze vaak niet meer weten wat ze nu waaraan hebben betaald.

Hieronder gaan we in op de betekenis van de lettercoderingen. Doe er vooral je voordeel mee, zodat je weet wat je payt, zeg maar.

Letters belastingdienst betekenis

Loonbelasting

Om te beginnen: zie je de letters A, J of L terug in het betalingskenmerk? Dan heb je te maken met belasting betreffende het loon. Loon van je werknemers, bijvoorbeeld. Of je eigen salaris. We onderscheiden de volgende betekenissen.

A

De letter A staat voor een naheffingsaanslag van de loonheffing.

J

De letter J betreft een teruggave van de loonheffingen. Let wel op: daaronder valt ook de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zwv).

L

De letter L staat voor een loonheffing.

Omzetbelasting

De letters B, F en O hebben alledrie betrekking op de omzetbelasting: die 21 procent (of 9 procent, afhankelijk van de branche waarin je actief bent) die je op je factuur mocht bijtellen, maar aan het einde van het kwartaal net zo hard weer mocht overmaken naar de Belastingdienst. Bevat een betalingskenmerk een van de onderstaande letters? Dan gaat het dus altijd om iets betreffende de omzetbelasting.

B

De letter B staat voor het betalen van de omzetbelasting.

F

De letter F is een naheffingsaanslag van de omzetbelasting.

O

De O betreft een teruggave van de omzetbelasting.

Inkomstenbelasting

De belasting die je betaalt over je inkomsten heet, niet geheel verrassend, de inkomstenbelasting. Dat vertaalt zich binnen de betaalkenmerken naar twee verschillende letters: de H en de N.

H

De H betreft de inkomstenbelasting en de premie voor de volksverzekeringen.

N

De letter N staat voor de inkomstenbelasting zelf. Daaronder valt echter ook de Regeling Gemoedsbezwaarden: een bijdrage die de belasting vervangt. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je, vanuit een bepaald geloof of een specifieke levensovertuiging, bezwaar maakt tegen verzekeringen als de Zorgverzekeringswet.

Motorrijtuigenbelasting

De belastingen die worden geheven over motorvoertuigen heet weliswaar de motorrijtuigenbelasting, maar is onder het grote publiek beter bekend als de wegenbelasting. Hij wordt echter wel gewoon aangeduid met de M van motorrijtuigenbelasting. De W staat immers voor de Zorgverzekeringswet (zie Zorgverzekeringswet).

M

De M staat voor motorrijtuigenbelasting.

Y

De Y betreft een naheffingsaanslag op de motorrijtuigenbelasting.

Toeslagen

Alle toeslagen die je kunt ontvangen, worden aangeduid met de letter T. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kinderopvangtoeslag, de huurtoeslag en de zorgtoeslag. De verschillen tussen de drie worden dan weer aangeduid met een cijfer.

T – eindigend op het nummer 1

Een betalingskenmerk dat een T bevat en eindigt op het nummer 1 draait om de kinderopvangtoeslag.

T – eindigend op het nummer 2

Een betalingskenmerk dat een T bevat en eindigt op het nummer 2 gaat over de huurtoeslag.

T – eindigend op het nummer 3

Een betalingskenmerk dat een T bevat en eindigt op het nummer 3 draait om de zorgtoeslag.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent maar één letter. Dit is namelijk altijd de V. Veel makkelijker kunnen we het eigenlijk niet maken…

V

De V staat voor de Vennootschapsbelasting.

Zorgverzekeringswet

Ook de Zorgverzekeringswet kent maar één letter: de W. Let op: de eigen bijdragen voor de Zorgverzekeringswet valt onder de loonbelasting en wordt aangeduid met de letter J. Wie vanuit geloofsovertuigingen geen verzekeringen wil afsluiten en in plaats daarvan een vervangende belasting betaalt, doet dit onder de noemer inkomstenbelasting. De letter die bij deze zogenoemde gemoedsbezwaarden hoort, is de letter N.

W

De W staat voor de Zorgverzekeringswet.

Overige belastingen

Alle betalingskenmerken die niet in een van de hierboven genoemde hokjes zijn te plaatsen, bevatten de letter Z. Deze staat in dit geval voor overige belastingen.

Z

De Z staat voor overige belastingen.

De codering van de nummers

Nu je weet wat de letters precies betekenen, is het zaak om de rest van de aangiftenummers, aanslagnummers en beschikkingsnummers te ontleden. Want inderdaad: de Belastingdienst laat niets aan het toeval over. Ook dat deel van de codering heeft een specifieke betekenis. We lichten hieronder het een en ander voor je toe.

De cijfers voor de letter

We beginnen met de makkelijkste cijfers: die vóór een van de hierboven genoemde letters. Die kunnen namelijk twee dingen vertegenwoordigen: het fiscale nummer of je burgerservicenummer – het BSN.

De cijfers na de letter

Codering van het tijdvak

De cijfers die ná de letter in kwestie komen, steken iets ingewikkelder in elkaar. Ze kunnen eveneens voor de twee dingen staan: de codering van het tijdvak en de codering van de status.

Dat klinkt allemaal erg lastig, maar het valt in wezen best mee. Bestaat het cijfer na de letter uit twee getallen? Dan gaat het hier waarschijnlijk om een codering van het tijdvak. Met andere woorden: het getal staat voor een kwartaal of maand.

Voorbeeld: het getal 27 staat voor het eerste kwartaal in 2023. Het cijfer 28 is dan het tweede kwartaal van 2023, het nummer 29 is het derde kwartaal van 2023, het getal 32 is het tweede kwartaal van 2024, enzovoort.

Eindigt het betalingskenmerk met M.34? Dan gaat het om de motorrijtuigenbelasting voor het vierde kwartaal van 2023.

Codering van de status

Het kan echter ook zo zijn dat de codering verwijst naar een status. Deze statuscodes verwijzen naar de status van de aanslag. De hoeveelste aanslag het is, bijvoorbeeld.

0 tot en met 5

De cijfers 0 tot en met 5 geven aan dat het om de eerste tot en met de vijfde voorlopige aanslag gaat.

6

Het nummer 6 geeft aan dat het om een definitieve aanslag gaat.

7 tot en met 9

De getallen 7 tot en met 9 geven aan dat het om de eerste tot en met de derde navorderingsaanslag gaat.

Voorbeeld: eindigt het betalingskenmerk met H.6? Dan gaat het om de definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting en/of de premie voor de volksverzekeringen.

Liever hier weinig omkijken naar? Laat je administratie dan uitvoeren of kies voor een overzichtelijk boekhoudprogramma.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie