Zoek naar:

De kleine ondernemersregeling, ofwel KOR, is een belastingvoordeel voor kleine ondernemers. Hoef je minder dan € 1.345 btw per jaar af te dragen? Dan wordt de te betalen btw door de KOR op € 0 gesteld en hoef je dus niets af te dragen. Maar hoe zit het precies als je in sommige kwartalen btw mag terugvorderen of verlies draait?

  • Moet je de KOR toepassen als je verlies draait?
  • Hoe werkt de KOR als ik het ene kwartaal btw betaal en een ander kwartaal btw afdraag?

In dit artikel geven we je voorbeelden van wanneer en hoe de KOR toegepast kan worden. De belastingdienst legt op haar site vrij goed uit hoe de kleine ondernemersregeling werkt, maar uit de praktijk blijkt dat het een vrij ingewikkelde regeling is voor zzp’ers. Veel zzp’ers en ondernemers zitten met vragen over de KOR, die in dit artikel zo goed mogelijk beantwoord worden.

Kleine ondernemersregeling

Waarschijnlijk weet je inmiddels hoe de regeling in elkaar steekt, maar ter verduidelijking geven we hieronder de tabel waarin de regeling en bedragen duidelijk worden.

af te dragen btw per jaar Hoeveel vermindering krijgt je
€ 1.883 of meer Geen vermindering
Meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883 2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte))
€ 1.345 of minder vermindering van KOR is gelijk aan de te betalen btw. Je betaalt dus geen btw (je moet wel btw aangifte doen)
€ 0 of minder geen vermindering

Kleine ondernemersregeling bij verlies

Wanneer je ieder kwartaal verlies draait en aangenomen wordt dan je daardoor elk kwartaal btw mag terugvorderen, dan kun je de KOR beter niet toepassen. De kleine ondernemersregeling is namelijk geen verplichte regeling. De KOR is een vrijstelling voor af te dragen btw, de belastingdienst wil kleine ondernemers hier een voordeel mee geven. Wanneer je ieder kwartaal btw mag terug vorderen, pas je de KOR niet toe en wordt de btw gewoon op je rekening gestort.

KOR bij verlies in een kwartaal en winst in ander kwartaal

Onderstaand geven we een aantal voorbeelden wanneer je sommige kwartalen verlies draait en sommige kwartalen winst. Hierbij wordt aangenomen…

Sommige kwartalen mag je btw terugvragen, sommige kwartalen moet je btw afdragen, maar je hebt over het gehele jaar een verlies:
Kwartaal 1: te betalen btw: € 50
Kwartaal 4: terug te vorderen btw: € 150
Kwartaal 3: terug te vorderen btw: € 100
Kwartaal 1: te betalen btw: € 100

In bovenstaand voorbeeld betaal je de btw in kwartaal 1 en 2 zoals gewoonlijk aan de belastingdienst. In kwartaal 3 en 4 vorder je in totaal € 250 terug. Per saldo is de terug te vorderen btw over het gehele jaar € 100. In de laatste aangifte vul je dus niets in bij de KOR, je hebt immers € 100 terug gekregen over het boekjaar.

Sommige kwartalen mag je btw terugvragen, sommige kwartalen moet je btw afdragen, maar je hebt over het gehele jaar een winst:
In dat geval is het verstandig om van te voren in te schatten of je btw terugkrijgt of moet betalen over het gehele jaar gezien. Weet je van te voren al dat je in de 4 kwartaalaangiftes per saldo btw moet afdragen? Dan kun je het beste de KOR ook toepassen in de kwartalen dat je btw terugvraagt. Hierdoor krijg je dat kwartaal niets terug, maar anders zou je het aan het eind van het jaar weer terug moeten betalen.

Het kan ook voorkomen dat je per saldo over het gehele jaar btw moet betalen, maar in één (of sommige) kwartalen al btw hebt teruggevorderd. In dat geval moet je in de btw aangifte van het laatste kwartaal een correctie maken. Zie hieronder het voorbeeld voor verduidelijking

Kwartaal 1: € 150 btw betaald
Kwartaal 2: € 100 btw teruggevorderd
Kwartaal 3: € 100 btw teruggevorderd
Kwartaal 4: € 400 btw betaald
In deze situatie is er reeds € 200 terugontvangen van de belastingdienst en € 150 betaald. In kwartaal 4 blijkt dat je toch veel omzet draait waardoor je per saldo over het gehele jaar € 350 btw moet afgedragen. Je hebt echter al € 200 teruggevorderd, maar door de KOR moet de af te dragen btw over het jaar op € 0 uitkomen. Dit los je op door de reeds terugontvangen btw in mindering te brengen op de KOR. In dit geval bedraagt de KOR € 350. De € 200 reeds terugontvangen btw wordt in mindering gebracht waardoor je bij de KOR € 150 invoert. In het laatste kwartaal zal je hierdoor nog 400 – 150 = € 250 btw moeten afdragen aan de belastingdienst. Een boekhouder kan je hier overigens goed op weg mee helpen.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie