Zoek naar:

De inkoopwaarde van de omzet is de inkoopprijs van de verkochte producten. Het begrip inkoopwaarde van de omzet komt voor bij handelsondernemingen. Je koopt hierbij producten in, om ze vervolgens met winst te verkopen. Wanneer je een product voor € 100 inkoopt en voor € 200 verkoopt, is de inkoopwaarde van de omzet € 100. Het verschil tussen de omzet en de inkoopwaarde van de omzet, is de brutomarge.

Inkoopwaarde van de omzet berekenen

De inkoopwaarde van de omzet berekenen kan gedaan worden met de Beta formule. Bij de Beta formule geldt: Beginvoorraad + Inkopen – Eindvoorraad = Verkopen. Bij deze formule gaat het om de voorraad. Met verkopen wordt dan ook bedoeld de afname van de voorraad. De voorraad wordt gewaardeerd tegen inkoopwaarde en niet tegen verkoopwaarde, met deze formule kan je dus de inkoopwaarde van de voorraad berekenen.

Inkoopwaarde van de omzet vs Inkopen

De inkoopwaarde van de omzet is niet hetzelfde als de inkopen. Je hebt namelijk te maken met het matching-beginsel.

Het matching-beginsel houdt in het kort in, dat opbrengsten en kosten aan dezelfde periode toegerekend moeten worden. Je koopt in een maand bijvoorbeeld 100 producten en en je verkoopt er slechts 90. De verkoop van de 90 producten reken je als omzet. Je mag dan ook maar kosten nemen voor 90 producten, niet alle 100, wegens het matching-beginsel. De inkoopwaarde van de omzet geldt immers voor het aantal producten die zijn omgezet, niet voor alle inkopen.

Als je het matching-beginsel niet zou toepassen, zouden de brutomarge en de winst geen goede weergave geven van hoe de onderneming ervoor staat. Als je bijvoorbeeld in één maand erg veel inkoopt op bijvoorbeeld een veiling, zou je die maand een ontzettend hoge inkoopwaarde hebben en maak je veel verlies, terwijl je andere maanden niets inkoopt en dan een hele hoge winst maakt. Om deze reden dien je het matching-beginsel toe te passen.

Voorbeeld

Je hebt een handelsonderneming en de volgende gegevens zijn bekend over het boekjaar:
Inkoopprijs: € 30
Beginvoorraad 1 januari: 120 stuks à € 30 = € 3.600
Eindvoorraad 31 december: 155 stuks à € 30 = € 4.650
Inkopen over het boekjaar: 560 * € 30 = € 16.800

Aan de hand van bovenstaande gegevens kunnen we de Beta formule gaan toepassen.
Beta formule: 
Beginvoorraad + Inkopen – Eindvoorraad = Verkopen

3.600 + 16.800 – 4.650 = 15.750
De afname van de voorraad betreft hier € 15.750. Dit betekent dat de inkoopwaarde van de omzet over het boekjaar € 15.750 is geweest.

In bovenstaand voorbeeld is dezelfde inkoopprijs gebruikt over het gehele jaar. Het maakt bij de inkoopwaarde van de omzet berekenen echter niet uit of de inkoopprijs af en toe veranderd, de Beta formule kan altijd toegepast worden.

Bij de formule moet wel rekening gehouden worden met bepaalde factoren die de voorraad kunnen beïnvloeden zoals diefstal en schade. Door deze factoren neemt de voorraad af. Een afname van de voorraad betekent een verhoging van de inkoopwaarde in de Beta formule. Daarom moet de mutatie van de voorraad wegens diefstal, breuk en andere factoren in de formule verwerkt worden. Hierdoor komt de formule er als volgt uit te zien:

Beta formule: Beginvoorraad + Inkopen – Afboekingen (schade, diefstal) – Eindvoorraad = Verkopen

Tip: is rekenen en administratief werk niks voor jou? Kies een boekhouder die je ontzorgt op dit vlak. Zo kun je zonder zorgen aan de dingen werken waar je wel goed in bent en energie van krijgt. 

Lees ook: 
Hier vind je eenvoudige boekhoudprogramma’s
Hier vind je gratis boekhoudprogramma’s

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie