Zoek naar:

Demografische factoren is een van de onderdelen uit de destep anayle. Destep is een analyse waarbij alle externe factoren in kaart worden gebracht, waaronder de demografische factoren. De analyse wordt vaak gebruik voor marktonderzoek, het is immers belangrijk om te weten wat er speelt in de omgeving van een organisatie waar je geen invloed op hebt.

Wat zijn demografische factoren

Demografische factoren zijn externe invloeden die te maken hebben met demografie, ofwel de opbouw en samenstelling van de bevolking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijd en de hoogte van het inkomen.

Demografische factoren worden veelvuldig gebruikt door de overheid, bedrijven en starters voor veel verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor marktonderzoek voor nieuwe producten, het bepalen van een nieuwe bedrijfslocatie en beleidsontwikkeling.

Demografische kenmerken

Er zijn een aantal belangrijke demografische kenmerken waarmee de demografische factor in de destep analyse in kaart gebracht wordt. Deze demografische kenmerken betreffen:

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Land van herkomst
  • Sociaal economische status
  • Mate van scholing
  • Werkgelegenheid
  • Inkomen
  • Leefstijl
  • Woonomgeving

Demografische omgeving

Bij de destep analyse ga je de demografische omgeving in kaart brengen. Daarbij speelt niet slechts één demografische factor van bovenstaande kenmerken een rol, maar in de meeste gevallen meerdere.

Bij het definiëren van de demografische omgeving, ga je de bevolking segmenteren aan de hand van de demografische factoren. De markt wordt opgedeeld in specifieke segmenten. Een segment is een groep afnemers die gelijkenissen tonen op een aantal demografische kenmerken.

Je kan bijvoorbeeld segmenteren in leeftijd, segment 1 zou kunnen zijn de leeftijd 18 tot 24, segment 2 is 25 tot 34, etc. Daarnaast wordt er vaak gesegmenteerd op geslacht en inkomen of opleidingsniveau.

Om het segment nog specifieker te maken, kan je deelsegmenten gebruiken. Blijkt bijvoorbeeld het beste leeftijdsegment 25 tot 34 te zijn, da kan je binnen die categorie opnieuw gaan segmenteren. Bijvoorbeeld op inkomen. Zo houdt je een specifieke doelgroep over, zoals mannen tussen de 25 en 34 met een inkomen boven de € 40.000.

Door het segmenteren van de bevolking in demografische factoren, kan je exact de grootte van de potentiële markt bepalen. Als je al bestaande producten of diensten op de markt hebt, kan je middels de segmentatie gemakkelijk toetsen of je de belangrijkste klanten momenteel al bereikt met je product of dienst.

Voorbeelden

Luxe caravans
Als je als bedrijf luxe caravans verkoopt, zou je graag willen weten hoeveel mensen de pensioengerechtigde leeftijd (bijna) hebben. Vervolgens ga je verdiepen in een deelsegment en wil je weten welk percentage daarvan genoeg geld heeft om een dure caravan te betalen.

Daarnaast breng je ontwikkelingen in kaart met betrekking tot de demografische omgeving. Uit de analyse komt bijvoorbeeld naar voren dat het aantal mensen dat de pensioengerechtigde leeftijd per jaar met 4% toeneemt. Dit is een zeer interessante ontwikkeling voor het caravanbedrijf, waar zij mogelijk goed op kunnen inspelen. Blijkt echter dat ouderen steeds minder te besteden hebben, dan is dat een bedreiging voor het bedrijf.

Andere voorbeelden
Demografische factoren zijn cruciaal bij het bepalen van de bedrijfslocatie. Heb je een kantoor dat veel bezocht gaat worden door klanten, dan is het belangrijk dat je een strategische locatie uitkiest, zodat jouw potentiële klanten in ieder geval niet afhaken door de reistijd. Begin je een fysieke winkel, dan heb je een locatie nodig die door jouw doelgroep eenvoudig en snel bereikt kan worden. Een winkel in het hart van het centrum is voor veel bedrijven een goede locatie, maar verkoop je producten voor bijvoorbeeld ouderen die slecht te been zijn? Dan zullen zij niet een druk centrum bezoeken.

Daarnaast hebben demografische factoren niet alleen invloed op de doelgroep, maar ook op personeel. Als je bedrijf groter wordt, zal je personeel aan moeten trekken. Je bedrijf vestigen op een gebied waar meer werkgelegenheid is dan vraag, kan het lastig maken om personeel aan te trekken, zeker als je op een afgelegen locatie zit. Dit zijn allemaal factoren om in je achterhoofd te houden bij een snelgroeiend bedrijf.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

1 reactie

Schrijf een reactie