Zoek naar:

Wat is omzet? Omzet is het totaalbedrag van verkopen in een bepaalde periode. Omzet is echter niet hetzelfde als inkomsten. Over dit verschil is hieronder meer te lezen. De verkoopopbrengsten kunnen vastgesteld worden, door de afzet (alle verkopen van een bedrijf in een bepaalde periode), te vermenigvuldigen met de prijs.

Omzet zegt niets over het het succes of de winst van een bedrijf. Van de verkoopopbrengsten moeten namelijk alle kosten af worden gehaald, om tot de winst te komen. De winst, is wat een bedrijf uiteindelijk over houdt onderaan de streep. Om te zeggen of het goed gaat met een bedrijf, moet je de cijfers van meerdere jaren naast elkaar leggen. Een bedrijf kan namelijk wel € 100.000 winst maken in een jaar, maar als de winst in de vorige jaren twee keer zo hoog was, gaat het niet bepaald goed.

Omzet wordt altijd exclusief BTW weergegeven.

Wat is bruto omzet

Bruto omzet is de totale omzet. Wanneer je dus over omzet praat, zonder bruto of netto ervoor, gaat het altijd over de bruto omzet. De bruto omzet is het totale bedrag van de verkopen.

Wat is netto omzet

Bruto kan verminderd worden met een aantal kosten. Zoals de inkopen en verleende kortingen. Dit zijn kosten die direct aan het verkochte product of dienst toe te rekenen zijn. Stel voor je handelt in auto’s. Je koopt een auto in voor € 8.000. Vervolgens verkoop je de auto voor € 10.000. Je bruto omzet is dan € 10.000. Omdat jij de auto voor € 8.000 ingekocht hebt, breng je de inkoopprijs in mindering van de omzet. Dit brengt je op de netto omzet: € 10.000 – € 8.000 = € 2.000.

Deze € 2.000 moet je niet verwarren met winst. Er kunnen bijvoorbeeld bedrijfskosten zijn gemaakt. Zoals reclamekosten en afschrijvingen. De bedrijfskosten moeten in mindering gebracht worden op de netto omzet, daar komt de winst uit.

Verschil tussen omzet en inkomsten

Omzet en inkomsten moeten niet verward worden. Het zijn namelijk twee verschillende dingen die vaak door elkaar worden gehaald.

Zoals eerder al beschreven, is omzet het totaalbedrag van de verkopen. Inkomsten, is wat jij daadwerkelijk ontvangt aan geld. Om als voorbeeld de auto hierboven te nemen: stel de auto is 1 januari verkocht. Je neemt dan op 1 januari € 10.000 omzet. Je hebt een betalingstermijn gegeven aan de klant van 30 dagen. De klant benut de gehele betalingstermijn en betaalt pas 1 februari. Een maand later ontvang je het geld dus. De € 10.000 komt dan op 1 februari binnen, dan zijn dit inkomsten. Wanneer je het geld ontvangt, maakt dus niets uit voor de omzet.

Tip: meer inzicht krijgen in je cijfers? Maak gebruik van een zzp boekhoudprogramma of kies een boekhouder waar je goed mee kan sparren en die je cijfers inzichtelijk maakt.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

2 reacties

  1. Dit artikel klopt niet. Bruto omzet -/- de inkopen is de bruto winst, niet de netto omzet. Netto omzet is de bruto omzet -/- teruggenomen verkopen, schadevergoedingen etc.

    • Hoi RG,

      Om het eenvoudig te houden hebben we schadevergoedingen, teruggenomen verkopen e.d. niet meegenomen in het voorbeeld.

      Je gaat meteen een stapje verder, goed om te zien 😉 De berekening en begrippen in je reactie kloppen helemaal. Een goede aanvulling voor de zzp’er die al wat dieper in de materie zit.

Schrijf een reactie