Zoek naar:

Je kunt een brief of email afsluiten door in afwachting van uw reactie, of in afwachting van uw reactie verblijf ik te gebruiken. Op deze manier sluit je de brief erg zakelijk af. Het is een klassieke, formele en afstandelijke afsluiting

Deze afsluiting van een formele brief is vrij ouderwets, maar kan tegenwoordig nog wel gebruikt worden. Je gebruikt in ‘afwachting van uw reactie, verblijf ik’ in zakelijke brieven waarbij je de persoon aan wie de brief gericht is, niet kent. Naast de afsluiting, dien je uiteraard ook nog een groet en je naam te vermelden. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoogachtend of met vriendelijke groet met daaronder je naam en eventueel handtekening. Let op een juist gebruik van interpunctie, zoals punt en komma bij deze afsluiter.

Goede afsluiter

Of je nu in afwachting van uw reactie verblijf ik, of een andere afsluitende zin gebruikt, het is belangrijk dat je een goede afsluiter gebruikt. Formuleer altijd duidelijk en concreet wat je precies wilt.  In een zakelijke afsluitende zin ben je dus nooit twijfelend, vaag, of te afwachtend. Een goede afsluitende zin spoort de ontvanger namelijk aan tot actie en kom je bovendien zelfverzekerd over.

Als je reactie van iemand verwacht, dan het een concrete zin in afwachting van uw reactie. Stuur je echter een sollicitatiebrief, dan is je doel niet een reactie te verkrijgen, maar om op gesprek te komen. Maak dan duidelijk in de slotzin dat je graag je motivatie en cv verder toe wil lichten in een gesprek.

Andere zakelijke afsluitende zinnen

Voorbeelden van zakelijke afsluitzinnen zijn:

 • In afwachting van uw reactie,
 • In afwachting van uw antwoord,
 • Erop vertrouwend dat u volledig bent geïnformeerd,
 • Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
 • Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
 • U dankend voor de te nemen moeite,
 • Wij hopen spoedig iets van u te vernemen.
 • Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met…
 • In afwachting van uw spoedige reactie,

Bovenstaande slotzinnen zijn allemaal erg formeel. Wil je een brief toch zakelijk afsluiten, maar niet zo formeel als hierboven? Overweeg dan om een van de volgende zinnen te gebruiken. Deze zinnen zijn allemaal moderner en in veel afsluitende zinnen komt het woord ‘ik’ voor. Dit maakt de brief direct minder afstandelijk, maar toch nog vrij formeel.

 • Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd;
 • Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 • Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 • Graag zie ik uw reactie (spoedig) tegemoet.
 • Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
 • Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met….

Slotzin gebruiken

Er wordt vaak gedacht dat een brief een afsluiter of slotzin moet hebben om de brief volledig te maken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je kan je brief ook prima direct na de kern afsluiten met bijvoorbeeld ‘Met vriendelijke groet,’ en daaronder je naam. Een slotzin kan daarentegen nooit kwaad, maar de zin moet wel passen bij de mate van formaliteit van de brief.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie