per jaar


Jouw uurtarief is € #lessAccurateHourlyRate per uur

We beginnen met je netto inkomen van € #netIncomeInput. Als we daar de inkomstenbelasting en premie Zorgverzekeringswet bij optellen kom je uit op een belastbaar inkomen van € #taxableIncome.

We nemen aan dat je meer dan 1.225 uur per jaar aan je onderneming werkt en minder dan 3 jaar geleden gestart bent, waardoor je zelfstandigenaftrek en startersaftrek krijgt. Daardoor komt je winst uit onderneming (bruto inkomen) uit op € #grossIncome.

Je maakt bedrijfskosten (vervoer, software, werkruimte etc.) daar is een gemiddelde zzp’er 10% van de winst aan kwijt(€ #overheadExpenses). Vergeet je pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering niet, daarvoor tellen we een extra 20% van je winst op bij je inkomen.

Al met al heb jij een bedrijfsomzet nodig van € #revenue.

Een jaar heeft 365 dagen, daarvan zijn er 104 dagen weekend. In Nederland hebben we 6 feestdagen per jaar, en reken 5 ongeplande vrije dagen (bijv. voor ziekte). Daarnaast wil je #daysOfHolidayPerYear dagen per jaar vakantie.

Tot slot besteed je als zzp’er ongeveer 25% van je tijd aan niet-facturabele uren (marketing, administratie, etc.), waardoor je per jaar #workableDays dagen kunt werken.

De rekensom is dan € #revenue / #workableDays werkdagen / 8 uur per dag = € #hourlyRate. Ik raad je aan om dit getal af te ronden op hele euro’s.

Omzet uit uren (#hoursWorkedPerYear x € #hourlyRate)€ #revenue
Bedrijfskosten€ - #overheadExpenses
AOV premie (per jaar)€ - #socialSecurityPerYear
Pensioensparen (per jaar)€ - #pensionPerYear
Winst uit de onderneming€ #grossIncome
Zelfstandigenaftrek€ - #discountWorkMoreThan1225Hours
Startersaftrek€ - #discountYoungBusiness
MKB-vrijstelling 14%€ - #discountMKBWinstVrijstelling
Inkomen box 1€ #taxableIncome

Belasting voor korting€ #incomeTax
Algemene heffingskorting€ - #discountAlgemeneHeffingskorting
Arbeidskorting (arbeidsink € #grossIncome)€ - #discountArbeidskosting
Belasting na korting€ #taxesPayable
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw€ #socialSecurityFees
Besteedbaar jaarinkomen€ #netIncomeInput

Laten we iets specifieker zijn.

Door 8 korte vragen te beantwoorden kunnen we een specifieke berekening maken die rekening houdt met alle factoren die van invloed (kunnen) zijn op jouw uurtarief.

Daardoor is deze rekentool de meest nauwkeurige tool op het internet!


dagen vakantie per jaar

uur per week

kosten per jaar
Wil je jezelf verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (AOV)?


per maand
Wil je geld opzij zetten voor je pensioen?


per maand
Werk je meer dan 1.225 uur per jaar aan je onderneming?

Ben je minder dan 3 jaar geleden gestart?

Jouw uurtarief is #hourlyRate per uur

Om jouw uurtarief te berekenen, moeten we eerst je netto inkomen terug rekenen naar bruto inkomen. Jij wil een netto inkomen van € #netIncomeInput , dus tellen we daar de inkomstenbelasting en premie Zorgverzekeringswet bij op. Dan kom je uit op een belastbaar inkomen van € #taxableIncome.

Je krijgt zelfstandigenaftrek en startersaftrek van €9403.

Je krijgt zelfstandigenaftrek van €7280. je hebt geen recht op zelfstandigenaftrek of startersaftrek. Daardoor komt je winst uit onderneming (bruto inkomen) uit op € #grossIncome. Je bent € #overheadExpenses kwijt aan bedrijfskosten (vervoer, software, werkruimte etc.).

Je zet € #pensionPerMonth per maand opzij voor je pensioen. Met de belastingvoordelen kost je dat netto ongeveer € #pensionPerYear per jaar.

Je zet € #socialSecurityPerMonth per maand opzij voor je AOV. Met de belastingvoordelen kost je dat netto ongeveer #socialSecurityPerYear.

Al met al heb jij een bedrijfsomzet nodig van € #revenue.

Een jaar heeft 365 dagen, daarvan zijn er 104 dagen weekend. In Nederland hebben we 6 feestdagen per jaar, en reken 5 ongeplande vrije dagen (bijv. voor ziekte). Daarnaast wil je #daysOfHolidayPerYear dagen per jaar vakantie.

Tot slot maak je #billableHoursPerWeek declarabele uren per week, waardoor je per jaar #workableDays dagen kunt werken.

De rekensom is dan € #revenue / #workableDays werkdagen / 8 uur per dag = € #hourlyRate. Ik raad je aan om dit getal af te ronden op hele euro’s.

Omzet uit uren (#hoursWorkedPerYear x € #hourlyRate)#revenue
Bedrijfskosten#overheadExpenses
AOV premie (per jaar)#socialSecurityPerYear
Pensioensparen (per jaar)#pensionPerYear
Winst uit de onderneming#grossIncome
Zelfstandigenaftrek#discountWorkMoreThan1225Hours
Startersaftrek#discountYoungBusiness
MKB-vrijstelling#discountMKBWinstVrijstelling
Inkomen box 1#taxableIncome
Belasting box 1#incomeTax
Algemene heffingskorting#discountAlgemeneHeffingskorting
Arbeidskorting (arbeidsink € #grossIncome)#discountArbeidskosting
Verschuldigde inkomstenbelasting#taxesPayable
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw#socialSecurityFees
Besteedbaar jaarinkomen#netIncomeInput
Ligt dit uurtarief in lijn met je verwachting?