Zoek naar:

Redactionele onafhankelijkheid

Bij zzpdaily.nl vinden we transparantie belangrijk. Daarom delen we graag hoe we onze redactionele standaarden en integriteit hoog houden.

Onafhankelijkheid

100% onafhankelijk
Alle beoordelingen, reviews, kritiek, analyses en productinformatie representeren onze mening en niet die van een andere partij.

Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid.

Hoewel we van enkele aanbieders een vergoeding ontvangen via affiliate links, verkopen wij onze mening niet en passen wij de vergelijkingen ook niet aan in het voordeel van de betreffende adverteerders. Wij treden voor geen enkele financiële instelling of dienstverlening in onze vergelijkingen op als bemiddelaar of vertegenwoordiger.

zzpdaily.nl faciliteert alleen doorverwijzingen naar financiële instellingen of dienstverleners. Wij bieden zelf geen producten of diensten aan en hebben ook geen directe financiële belangen in de producten en diensten die wij vergelijken en analyseren.

Adverteerders hebben geen invloed op de inhoud
Onze redactie heeft de volledige controle over de inhoud die wij publiceren. Adverteerders en partners hebben daar geen enkele invloed op.

Reviews en beoordelingen zijn gebaseerd op de analyse van de redactie een reflecteren de bevindingen en meningen van de auteur.

Soms publiceren wij content in samenwerking met een partner. Het verschil tussen redactionele content en partner content geven wij duidelijk weer, door een info tab onder de paginatitel op te nemen. Zo weet jij als lezer altijd wie verantwoordelijk is voor de inhoud. Alle inhoud, ook die van content uitingen van adverteerders of partners, wordt altijd gecontroleerd door de redactie van zzpdaiy.nl.

Objectiviteit

Ons doel is om jou zo goed mogelijk te informeren om een gedegen en goed onderbouwde keuze te kunnen maken. Wij proberen redelijk en eerlijk te zijn in onze analyses en beoordelingen, ongeacht welk onderwerp het betreft.

Indien mogelijk benaderen we financiële producten en diensten vanuit verschillende invalshoeken en verstrekken we feitelijke informatie om gebruikers te helpen hun eigen beslissing te nemen.

Informatie, geen advies

zzpdaily.nl geeft nooit persoonlijk advies.

Op de website kunnen wij aanbevelingen geven voor producten of diensten die naar onze mening het beste passen bij een bepaalde situatie of groep, op basis van onze analyses. Iedere ondernemer is echter uniek, waardoor deze aanbevelingen nooit persoonlijk opgepakt kunnen worden.

Ga altijd na of een product of dienst geschikt is voor jouw situatie. Voor persoonlijk advies bevelen wij je aan om een accountant of andere relevante specialist te raadplegen.