Zoek naar:

Wie werkt, kan fouten maken. Fouten maken is immers menselijk. Maar een beroepsfout kan veel schade opleveren. Daarvoor kunnen ondernemers aansprakelijk worden gesteld. Zeker bij zzp’ers blijkt een hoge schadeclaim al snel een groot probleem. Daarom is het verstandig zich voldoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid. Uit onderzoek van Achmea blijkt dat slechts 47 procent van de ondernemers over de juiste verzekeringen beschikt.

Is verzekeren verplicht?

Over het algemeen is een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers niet verplicht. Maar er zijn een aantal groepen die daar een uitzondering op vormen. Denk bijvoorbeeld aan notarissen en financieel adviseurs. Zij hebben te maken met een verplichte beroepsaansprakelijkheid. Als zij een fout maken, heeft dat direct grote gevolgen voor de cliënt.

Hoewel verzekeren dus in overige beroepsgroepen niet wettelijk verplicht is, is het raadzaam om een dergelijke verzekering te overwegen. Een klein foutje of een arbeidsongeval kan een hoge schadeclaim tot gevolg hebben. Zeker in risicovolle beroepen (zoals in de bouw of in de juridische sector) kan een schadebedrag snel oplopen.

De wenselijkheid van een aansprakelijkheidsverzekering

In de praktijk vragen opdrachtgevers steeds vaker naar de aanwezigheid van een aansprakelijkheidsverzekering. Dit kan zelfs een voordeel opleveren boven zzp’ers die niet zijn verzekerd. Het is goed om te weten dat een beroeps- of bedrijfsverzekering fiscaal aftrekbaar is als zzp’er.

Er zijn twee soorten aansprakelijkheid: bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die is ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of een opdracht. Denk bijvoorbeeld aan een kop koffie die over de laptop van een opdrachtgever wordt gestoten. Of, iemand die over de tas van de ondernemer struikelt. Of wat te denken van een constructiefout in de bouw? De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt letsel- en materiële schade. Zo is er dekking voor schade die wordt veroorzaakt bij een ander, schade door het product van een ondernemer of milieuschade.

Een andere verzekering is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers. Deze verzekering dekt de zzp’er tegen financiële schade die door eigen handelen is ontstaan. Daaronder valt het geven van een fout advies, dat uiteindelijk voor financiële schade zorgt bij een opdrachtgever. Tegenwoordig is de aanwezigheid van deze verzekering steeds vaker een voorwaarde om een opdracht aan te kunnen nemen.

Wanneer een verzekering afsluiten?

Ee beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten lijkt altijd een verstandig besluit. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering richt zich specifiek op zzp’ers en mkb’ers in de (zakelijke) dienstverlening. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor alle zzp’ers en mkb’ers. 

Opmerkelijk is dat slechts 47 procent van de zzp’ers zichzelf verzekert tegen schade die voortvloeit uit een beroeps- of bedrijfsfout. Dat blijkt uit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat vooral beginnende zelfstandige ondernemers ervoor kiezen zich niet te verzekeren. Dat is zorgelijk. Een dergelijke verzekering is ook voor startende ondernemers van belang.

Wat wordt gedekt?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt ondernemers onder meer tegen schade door een beroepsfout, maar ook de kosten voor verweer en rechtsbijstand. Uit aansprakelijkheidsstelling kan namelijk een gang naar de rechter vloeien. Ook het advies van een jurist of een advocaat valt te claimen bij de verzekering.

Wie materiële schade veroorzaakt, hoeft deze niet altijd zelf te vergoeden. Ook het herstel van schade door een erkend specialist wordt gedekt door de verzekering.

Uitzonderingen

Zoals bij iedere verzekering zijn er ook bij deze twee verzekeringen een aantal uitzonderingen. Zo is er geen schade gedekt die de zzp’er veroorzaakt met een auto. Een bedrijfsauto die schade veroorzaakt aan de bedrijfsauto van de opdrachtgever is dus niet gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. In de praktijk geldt dat hier de autoverzekering voor moet worden aangesproken.

Een andere belangrijke uitzondering is eigen schade. Schade aan eigen apparatuur of eigen letsel wordt niet gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Schade aan het eigen bedrijf ten gevolge van een beroepsfout wordt ook niet gedekt. Deze twee verzekeringen dekken dus alleen de schade aan anderen.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie