Zoek naar:

Iedereen die een eigen bedrijf wenst op te richten dient een bepaalde rechtsvorm te kiezen. We maken op dit vlak onder meer een onderscheid tussen een eenmanszaak en een BV. De keuze van de rechtsvorm is belangrijk omdat ze onder meer bepaald hoe je belastingen worden berekend, maar ook aan welke administratieve verplichtingen je moet voldoen. Daarnaast is ook de mogelijke evolutie van je bedrijf op dit vlak van belang. Denk je bijvoorbeeld snel met personeel te werken? Dan is een BV interessanter. Run je, je bedrijf helemaal zelf van begin tot eind? Dan kan een eenmanszaak weer voor de hand liggend zijn.

Wat is een eenmanszaak?

Bij een eenmanszaak wordt er in tegenstelling tot bij een vennootschap op juridisch vlak geen onderscheid gemaakt tussen het privé en het zakelijk vermogen. Dit zorgt er voor dat jij als eigenaar van je eenmanszaak volledig aansprakelijk bent voor alle schulden die door je bedrijf worden gemaakt. Anderzijds brengt het oprichten van een eenmanszaak heel wat minder strikte administratieve verplichtingen met zich mee. Vooral het ontbreken van een dubbele boekhouding (een zakelijke boekhouding enerzijds en een private boekhouding anderzijds) kan zorgen voor een aanzienlijke besparing op de kosten van je accountant. Meer informatie over een eenmanszaak is terug te vinden op deze pagina.

Wat is een BV?

Een BV is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. De besloten vennootschap is een bedrijf die op naam kan staan van één of meerdere personen. Het bestuur er van bestaat dan ook veelal uit meerdere aandeelhouders. De aandelen zijn in vergelijking met een naamloze vennootschap niet vrij verkoopbaar. Het voordeel van een BV ten opzichte van een eenmanszaak is ongetwijfeld de bescherming van het persoonlijk vermogen. Een dubbele boekhouding zorgt voor een helder beeld van alle eigendommen die exclusief toebehoren aan het bedrijf. Meer informatie over de BV is terug te vinden op deze pagina.

Verschillen tussen de diverse rechtsvormen

In principe onderscheiden we twee verschillende soorten van rechtsvormen. Het gaat hierbij om een rechtsvorm met en zonder rechtspersoonlijkheid. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn met name:

  • Een eenmanszaak
  • Een vennootschap onder firma of een VOF
  • Een commanditaire vennootschap of CV
  • Een maatschap

Het oprichten van één van de bovenstaande rechtsvormen zorgt er voor dat je als ondernemer altijd te maken krijgt met een volledige aansprakelijkheid. Wil je deze aansprakelijkheid niet en wil je met andere woorden dat je persoonlijk vermogen wordt afgeschermd van deze van je onderneming? In dat geval moet je kiezen voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Op dit vlak behoren de onderstaande opties tot de mogelijkheden:

  • Een besloten vennootschap of BV
  • Een naamloze vennootschap of NV
  • Een vereniging
  • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
  • Een stichting

De bescherming die je als ondernemer wenst te genieten gecombineerd met het feit of je al dan niet van plan bent om met personeel te gaan werken zal uiteindelijk doorslaggevend zijn voor het type rechtsvorm waarvoor je als ondernemer kiest.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.