Zoek naar:

Het werken als zzp’er kent leuke en minder leuke kanten. Zzp-schap heeft zoals gezegd een keerzijde van de medaille. Veel mensen kiezen ervoor omdat zij flexibel willen werken en zelf de vrije dagen willen plannen.

Het loon kan een zzp’er ook zelf bepalen. Maar dat behoort niet altijd tot de positieve zijde van de medaille. Een groep zzp’ers belandt, soms ongewild, in een kwetsbare positie. Een deel zelfstandigen kan moeilijk rondkomen. En een nog groter deel voorziet niet in arbeidongeschiktheid en pensioen.

In een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer van minister Koolmees en staatssecretaris Snel blijkt dat het kabinet onderzoek doet naar de tariefstelling bij zzp en dat het kabinet in gesprek gaat met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven.

Er komt een nieuwe regelgeving voor deze groep mensen, maar hoe zit de vork nou echt in de steel?

Kabinet is verder met uitwerkingen

Het kabinet is al een stap verder met het uitwerken van het plan. Het kabinet wil de werkenden beschermen met lagere lonen voor de zzp’er. De organisatie Van de wetten willen graag hulp van Europese Commissie om duidelijkheid te scheppen in de wetten die nog komen gaan. Ze willen graag dat de nieuwe wetten van kracht laten worden in 2021. Het kabinet hoopt dan de wetten rond te hebben. In het najaar wordt alles doorgegeven aan de Kamer.

De Kamer stimuleert aan de ene kant ondernemerschap en mensen die zelf werk creeren. De Kamer wil de groep mensen die een welbewuste keuze maakt voor het zelfstandig ondernemerschap stimuleren en de ruimte geven. Aan de andere kant is er bescherming nodig voor hen die zich in de kwetsbare groep zelfstandigen bevindt. Mogelijk wil het kabinet door middel van minimum tarieven de zzp’ers beschermen voor kwetsbare situaties. Dat blijkt nodig, gezien geld lenen een steeds meer gebruikte manier is door zzp’ers om hun financiële verplichtingen te voldoen op korte termijn.

De nieuwe maatregelen die komen gaan moeten bedrijven daarnaast helpen om illegale constructies tegengaan. De Wet DBA kreeg in 2016 al een poging. Deze Wet is destijds gefaald, daarom wordt er geprobeerd om nieuwe regelgeving omtrent schijnzelfstandigheid op te stellen in de nieuwe wetgeving die de overheid in 2021 in wil laten gaan.

Toekomst

Het kabinet werkt niet alleen aan huidige problemen, maar kijkt ook tegelijkertijd naar de toekomst. Het gaat hier om de balans tussen bescherming en vrijheid. In het najaar van 2018 zal een commissie aangesteld worden die zich over deze vragen buigt.

Ook het AFM (Autoriteit Financiële Markten) waarborgt de balans tussen vrijheid en bescherming. Dit blijkt uit het jaarverslag uit 2016. Zo meldt het AFM dat zij realistische en begrijpelijke communicatie betreft een pensioen realiseren, zodat een tekort in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd. Hierbij wordt de focus gelegd op groepen die kwetsbaarder zijn.

Gelukkig staat Nederland bovenaan in de Smart Regulation Index, een internationale indez die laat zien welke landen de beste combinatie hebben van vrije regelgeving en bescherming van flexkrachten. De hoge score in de index komt volgens de onderzoekende organisatie (Ciett) door het poldermodel. De sociale acceptatie is hoog in de uitzendsector. Dit feit gecombineerd met een sterke overlegstructuur zorgt voor een relatief goede balans tussen vrijheid en bescherming. Volgens Ciett is het een gevaar dat Nederlanders steeds vaker afspraken met betrekking tot flexwerk in cao’s behandelen.

Conclusie

Een nieuwe wetgeving kan het voor veel zzp’ers beter maken. Het nadeel en de schijnheiligheid van het kabinet brengt zzp’ers in verlegenheid. Aan de ene kant wil de Kamer de mensen beter maken terwijl uit de nieuwe regelgeving blijkt dat de Kamer mensen eigenlijk in het harnas stoot. De nieuwe wetten moeten beter overdacht worden. Volgens het kabinet kunnen niet alle wensen van de mensen gehonoreerd worden. De mens moet centraal staan, pas dan kan de werksfeer en arbeidsethos beter worden.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie